Novela insolvenčního zákona sníží vymahatelnost pohledávek pod 30 procent, varuje zástupce exekutorů

Podle Exekutorské komory v loňském roce významně poklesl počet nových exekucí. Jsou tím mimo jiné paralyzováni věřitelé, kteří ztrácejí víru, že dostanou své peníze zpět? Stávají se z drobných věřitelů dlužníci? Vladimír Kroc se ptá viceprezidenta Exekutorské komory Jana Mlynarčíka.

Poslanecká sněmovna se bude zabývat novelou insolvenčního zákona. Proč je rok a půl po takzvané oddlužovací novele třeba?

To je mi také záhadou. Prosazuje se tu aplikace evropské směrnice, která byla určena pro fyzické osoby – podnikatele. Nicméně zákonodárci usoudili, že by se změna mohla týkat i obyčejných lidí, tedy i spotřebitelských úvěrů. 

Jaké výhrady k návrhu má Exekutorská komora? 

Je to věc zákonodárců, zda zkrátí dobu oddlužení z pěti na tři roky a znovu zmírní podmínky pro vstup do oddlužovacího procesu. Z našeho odborného pohledu ale vidíme, že tu vzniká nespravedlnost pro dlužníky, kteří se své dluhy rozhodli řešit dříve, a týká se jich tak ona pětiletá lhůta, ukotvená 30 procenty. Naopak noví dlužníci by kromě zkrácení lhůty nemuseli zaplatit ani 30 procent, pokud dokážou, že se po dobu tří let opravdu snažili platit.

Podle prezidenta České asociace věřitelů Pavla Staňka by se po přijetí novely snížila vymahatelnost pohledávek na 24 procent. V návrhu ale zůstává formulace o nutnosti splatit věřitelům alespoň 30 procent pohledávek. Jakým způsobem mohou dlužníci dokázat, že se snažili splácet, byť nakonec nesplatili oněch 30 procent? 

Pokud dlužník prokáže, že byl zaměstnán, měl řádně uzavřenou pracovní smlouvu a platil své zákonné odvody, a zaplatí méně než 30 procent pohledávek, má podle mého názoru velkou pravděpodobnost, že ho insolvenční soud osvobodí od placení nezaplacených pohledávek. 

Proč se zástupce exekutorů domnívá, že navrhovaná novela jde nad rámec evropské směrnice? A o co jde v takzvaném konceptu druhé šance? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Vladimír Kroc , als

Související