Nedostatek učitelů ve školství

Školní třída
Školní třída

Rozhovor s viceprezidentem Asociace ředitelů základních škol Pravoslavem Němečkem o tom, proč chybí učitelé ve školství.