Nákupy přes internet

10. srpen 2006
Vaše téma

Počet lidí, kteří v České republice nakupují na Internetu, každým rokem stoupá. Internetové obchody u nás fungují deset let, za tuto dobu se výrazně změnil nejen sortiment nabízeného zboží, ale také se změnila důvěra zákazníků v nákup pomocí Internetu. Přesto se může stát, že ne vždy budeme s nákupem spokojeni. Sice ušetříme, ale naše představy o výrobku se mohou od skutečnosti lišit. Nákupům na Internetu jsme věnovali i dnešní Vaše téma. Teď nás čeká, jako obvykle, závěrečné shrnutí. Na otázky, které jste nám posílali, bude odpovídat právník Petr Kočí. Dobrý den.

Petr KOČÍ, právník:
Dobrý den.

moderátor:
Většina dotazů, které nám přišly, se týkaly možnosti reklamace zboží koupeného na Internetu. Připomeňte nám, prosím, jaká platí pravidla pro možnost vrácení tohoto zboží nebo jeho reklamaci?

Petr KOČÍ, právník:
Pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím Internetu nebo jiného prostředku komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakéhokoliv sankce po dobu čtrnácti dnů od převzetí zboží. Spotřebitel navíc musí být prodávajícím o této možnosti odstoupit informován, pokud by nebyl náležitě informován, prodlužuje se tato lhůta na lhůtu tří měsíců.

moderátor:
Za jakých okolností může zboží zakoupené na Internetu vrátit firmě bez udání důvodu právnická osoba?

Petr KOČÍ, právník:
Občanský zákoník definuje spotřebitele jako osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Tímto spotřebitelem tedy může být jak fyzická, tak i právnická osoba, například občanské sdružení, nadace, ale i třeba společnost s ručením omezeným. Zákon tedy v tomto směru nerozlišuje mezi fyzickou a právnickou osobou a kritériem pouze skutečnost, zda je smlouva uzavírána v rámci podnikatelské činnosti, či nikoliv.

moderátor:
Další dotaz se týká nepřesného uvádění informací o výrobcích, posluchač si objednal kapesní přehrávač MP3, ten měl obsahovat i rádio. Po doručení zjistil, že přehrávač rádio nemá. Zásilku již zaplatil, ale přemýšlí o jejím vrácení. Jak má postupovat?

Petr KOČÍ, právník:
Jak jsem již uvedl, nejednodušším způsobem pro spotřebitele je odstoupit od smlouvy, tedy ten spotřebitel zašle písemné odstoupení prodávajícímu nejlépe společně s tím MP3 přehrávačem zpátky, zpátky prodávajícímu. V této souvislosti bych snad ještě upozornil, že v uvedené čtrnáctidenní lhůtě musí odstoupení být prodávajícímu doručeno, nepostačí tedy pouze, pokud je podáno na poštu.

moderátor:
Musejí internetoví prodejci na svých stránkách uvádět přesné dodací lhůty a jak tedy lze postupovat, pokud tu lhůtu poruší?

Petr KOČÍ, právník:
Musejí uvádět nejen ty dodací lhůty, musejí uvádět ještě spoustu dalších informací, které zákon přesně specifikuje, pokud ty povinnosti jsou porušeny, prodlužuje se právě ta lhůta na možnost vrátit zboží zpět.

moderátor:
Abychom to shrnuli, co byste závěrem poradil lidem, kteří na Internetu nakupují, v čem nejčastěji chybujeme, jaké problémy týkající se internetového obchodování pak vy jako právníci řešíte?

Petr KOČÍ, právník:
Ta ochrana spotřebitele při nákupu Internetu je poměrně široká a lidé mnohdy chybují právě v tom, že nevyužívají ta svá práva, která jim zákon poskytuje, anebo se spolehnou na informace poskytované prodejcem, které ale nemusí být vždy přesné. Mnohdy se tak spotřebitel o svých právech dozví až pozdě po uplynutí zmiňované ochranné lhůty a pak je jeho situace samozřejmě složitější.

moderátor:
To byl Petr Kočí. Díky, na shledanou.

Petr KOČÍ, právník:
Děkuji, na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON I.T., s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: vav
Spustit audio

Více z pořadu