Možné problémy na hranici při dovozu a vývozu některého zboží

26. červenec 2006
Vaše téma

V Evropské unii platí princip svobodného pohybu zboží. Přesto celní správa sleduje produkty, které podléhají spotřební dani. Jsou to tabákové výrobky, alkohol a pohonné látky. U nich platí limity na bezplatný dovoz i vývoz. Jestli se chystáte na dovolenou a vezete sebou jídlo, alkohol či sportovní vybavení, raději si zjistěte, co a v jakém množství můžete do dané země dovézt.

Václava Vařeková: Do zemí Evropské unie můžeme vést 800 ks cigaret. 9 států ale vůči nám uplatňuje omezení, které potrvá do konce prosince roku 2007. Do té doby máme povoleno 200 ks cigaret a 250 g tabáku. Kdo tyto limity překročí, tomu celníci cigarety bez náhrady zabaví. Jiná pravidla ale platí pro třetí země. Limit pro dovoz je 200 ks. Omezený je i převoz alkoholu. U lihovin na 10 litrů, u vína na 90 a u piva na 110 litrů. K měkkým drogám celníci tolerantní nejsou.

Hana Jursíková: Nakládání s lehkými drogami to znamená, ať jejich distribuce nebo převážení, vyvážení, dovážení. Všechno je vlastně porušením trestního zákona.

Václava Vařeková: Říká Hana Jursíková z generálního ředitelství cel. Případ pak celníci předají policii. Do křížku se zákonem se můžete dostat i pokud převážíte rostliny nebo zvířata a nemáte potřebná povolení. Pro psa po Evropské unii potřebujete pas pro malá zvířata. Vývoz chráněných druhů rostlin i živočichů upravuje Mezinárodní dohoda CITES. Některé rostliny se ale podle Tomáše Růžičky ze státní rostlino-lékařské zprávy do Evropské unie nemohou dovážet vůbec. Patří mezi ně smrky, borovice nebo vinná réva.

Tomáš Růžička: Vinná réva je velice sledovaná plodina a navíc právě v těch seznamech Evropské unie je celá řada karanténně škodných organizmů a existuje silné riziko, že s takovýmto materiálem by se tyto nebezpečné choroby mohly do Evropské unie zavést.

Václava Vařeková: Zbraně nebo starožitnosti podléhají kontrole i uvnitř Evropské unie. Zbrojní průvodní list, který k vývozu zbraně potřebujeme, vám vydá policie.

Při dovozu zbraně z jiného státu do České republiky může být zbrojní průvodní list vystaven i policejním orgánem na státní hranici České republiky.

Václava Vařeková: Říká Hana Jursíková z generálního ředitelství cel. Pokud se vracíte z pracovního pobytu v zahraničí a vezete do České republiky vyšší finanční částku v hotovosti, měli byste to celníkům také oznámit.

Hana Jursíková: Platí povinnost ohlásit dovoz nebo vývoz peněžní hotovosti nebo podobných hodnot přes hranice Evropské unie. To znamená, pohyb těchto hodnot uvnitř Evropské unie není žádným způsobem monitorován a není povinnost ohlašování.

Václava Vařeková: Tiskopis musíme vyplnit, pokud vezeme víc než 15 tisíc euro. Když to neuděláme, můžeme být podezřelí z praní špinavých peněz. Detailní informace o pravidlech dovozu a vývozu věcí pro osobní potřebu najdete na stránkách zastupitelských úřadů. Na závěr několik zajímavostí. V některých zemích, například ve Finsku po vás budou chtít potvrzení při vývozu ručních prací starších padesáti let. Naopak v Itálii byste například i jako turista, měl platit za poslech rádia koncesionářský poplatek.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: vav
Spustit audio

Více z pořadu