Mohl se potkat Dvořák se Smetanou?

1. květen 2014

Když se učíme o nějaké významné události nebo o významné osobnosti, je dobré si dát do souvislosti, co se v tu dobu dělo jinde ve světě nebo to, kdo významný v té době ještě žil.

Třeba: Mohl se Antonín Dvořák potkat s Karlem IV.? Jistěže ne. A co třeba s americkým prezidentem? Teoreticky to možné bylo. Během jeho tříletého pobytu ve Spojených státech amerických se v úřadě prezidenta vystřídali Benjamin Harrison a Grover Cleveland. Ale kdyby se opravdu setkali, určitě by se o tom našla nějaká zmínka.

A co třeba Bedřich Smetana? Mohl se Antonín Dvořák potkat s tímto dalším českým významným hudebním skladatelem? Mohl, přestože byl Dvořák o 17 let mladší než Smetana. Dokonce se oba potkávali v Prozatímním divadle, kde se Smetana po úspěchu své opery Prodaná nevěsta stal kapelníkem orchestru a také tam dirigoval.

Antonín Dvořák přímo pro Prozatímní divadlo zkomponoval operu Král a uhlíř. O té se ovšem Bedřich Smetana vyjádřil: „Je to vážná práce, plná geniálních nápadů, ale myslím, že k provedení nedojde.“ Jako šéf měl na podobná vyjádření právo, ale bylo mu vytýkáno, že dává přednost vlastní tvorbě před tvorbou jiných mladých skladatelů, třeba zrovna Dvořáka.

Opera Král a uhlíř se nakonec přece jen začala zkoušet, ale neúspěšně. Můžeme se o tom dočíst: „Opera byla zadána, rozepsána, počalo se pilně se studováním partií, však nechtělo to vše jaksi kupředu: každý sólista naříkal si na nesnadnost a nevděčnost partií a sboru nechtěly melodie Dvořákovy nijak do hlavy…“

Antonín Dvořák proto svou operu z divadla stáhl, ale okamžitě se rozhodl pro velice neobvyklý, v dějinách hudby ojedinělý čin: zhudebnil celé libreto znovu, bez použití jediného taktu z první verze. A za tři roky byla ke spokojenosti všech zúčastněných premiéra. To už v Prozatímním divadle Smetana nepůsobil – kvůli svému ohluchnutí musel vedení opery opustit.
Co z toho vyplývá? Nebojte se odmítnutí a zkuste to znovu a třeba úplně jinak. Vytrvejte ve svém úsilí. Mohou se změnit okolnosti a vy můžete být nakonec úspěšní.

To i všechno ostatní si zapište za uši.

autor: Zora Jandová
Spustit audio