Martin Pecina, šéf antimonopolního úřadu

Ten resort je sociálním demokratům trnem v oku, mluvím o ministerstvu vnitra. Odcházejícího ministra Ivana Langera kritizovala ČSSD skoro za všechno, teď budou mít na ministerstvu svého člověka. Zatím vše nasvědčuje tomu, že jím bude Martin Pecina, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pecina byl v minulosti členem jak ODS, tak i ČSSD. Sociální demokraty opustil v roce 2005, když se stal právě šéfem antimonopolního úřadu. V úterý Lidovým novinářům řekl: "Nikam se necpu, moje současná práce je lépe honorovaná a jsem neodvolatelný." Dostal Martin Pecina nabídku už přímo od premiéra, má promyšleno, co by chtěl na ministerstvu vnitra změnit? Budeme se ptát. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je právě šéf antimonopolního úřadu Martina Pecina. Dobrý den. Zdravím vás do Brna.

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Dobrý den.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Kde se vám lépe bydlí v Praze, nebo to je lepší teď v Brně?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Nejlépe se mi bydlí ve FrýdkuMístku, já jsem rodák ze severní Moravy, takže v Praze já jsem nikdy nebydlel vyjma krátkého období, kdy jsem pracoval na ministerstvu, zhruba 2,5 roků, to jsem tam bydlel bez rodiny, takže tato otázka, kterou jste mi položila, příliš nedává smysl, ale já se přizpůsobím samozřejmě všude. Momentálně bydlím v Brně i s rodinou a bydlí se mi tady dobře.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Už se s vámi spojil premiér Jan Fischer?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Nespojil se se mnou, měl bych ho navštívit příští týden, spojily se naše sekretariáty a byl jsem pozván příští týden tak, jako všichni ostatní na oněch zveřejněných seznamech k tomu, abych za panem premiérem zajel, abychom spolu, abychom spolu diskutovali pravděpodobně o té nominaci.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Co mu řeknete, že o tu funkci ministra vnitra stojíte?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Já to určitě neodmítám, a to bych, to bych odmítl být i na těch nominačních arších, které byly předány, čili já potřebuji slyšet, co pan, co pan premiér ode mne bude očekávat v případě, že bude ochoten ze mě udělat ministra a musíme se nějak rozumně domluvit, jestli to má smysl, nebo ne, to je v tomto okamžiku rozhodně předčasné o tom hovořit.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A z jakých podmínek by to nemělo smysl podle vás, pane Pecino?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
To skutečně nemá smysl, nemá smysl takto definovat. Samozřejmě smysl by to nemělo v okamžiku, kdybych měl být nějakou figurkou, která, která by měla pouze hlasovat tak, jak se domluví koaliční strany. Já si myslím, že pokud někde přijdu, tak musím být, musím být plnohodnotný úředník, který má úkol dovést tuto zemi v klidu k předčasným volbám, který má úkol tak, jak bylo mnohokrát řečeno těmi lídry politických stran, který má úkol dokončit evropské předsednictví tak, aby to nebyla ostuda. A pokud to budu moci dělat a pokud takto budu moci na tu relativně krátkou dobu pomoci, pak to smysl má, pokud bych to dělat nemohl, tak by to samozřejmě smysl nemělo.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A budete chtít od premiéra Fischera také slyšet, že se potom budete moci zase vrátit do antimonopolního úřadu?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Chci se s panem premiérem samozřejmě bavit i na toto téma, protože, protože tak, jak to bylo, jak to bylo avizováno, měli by všichni úředníci, kteří byli povoláni nebo budou povoláni do této vlády, mít nejen možnost, ale snad i povinnost se do těch funkcí vrátit, protože tato vláda nemá mít politické ambice, to znamená, chci slyšet, jak si to pan premiér představuje, protože já jsem ve složitější situaci, než většina těch úředníků, kteří jsou sice na podobně, na stejně vysokých postech, nicméně ze zákona jejich, jejich pozice není, není tak pevná, jak pozice předsedy antimonopolního úřadu, to znamená, mohou být odvoláni a znovu jmenováni, u předsedy antimonopolního ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
U vás je to třeba tak, že podpis, podpis váš je třeba důležitý u určitých rozhodnutí, hlavně je nezastupitelný ten váš podpis?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Tak, tak, tak.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže to je asi to, co máte na mysli, že u vás to není tak jednoduché se tam vrátit potom, ne?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Já mám na mysli to, že ty některé z těch úřadů mohou být prozatímně řízeny někým jiným, případně může být na dočasnou dobu jmenován i plnohodnotný předseda a u antimonopolního úřadu to možné není, prostě ten předseda je jmenován na 6 let a jeho podpis je nezastupitelný, takže já se potřebuju s panem premiérem jakoby pohovořit o tom, jak si to představuje on, jak on o tom mluvil s lídry politických stran, protože já jsem o tom s nikým nehovořil, takže já si to poslechnu příští týden a potom, potom budu schopen se k tomu vyjádřit.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Co by to vůbec znamenalo pro váš úřad, kdybyste tam třeba 5 měsíců nebyl a nikdo vás nezastupoval, že by se tam nepracovalo v podstatě?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Ale ne, naprosté těžiště práce toho úřadu je samozřejmě rozhodování v tom prvním stupni, to jsou skoro všechna rozhodnutí v oblasti hospodářské soutěže, čili to je většina schvalování fúzí, do toho já vůbec nezasahuji a zhruba, zhruba 200 rozhodnutí v oblasti, v oblasti veřejných zakázek skutečně v té finální fázi podepisuji já, to znamená, kdyby předseda nebyl jmenován na dobu 5 měsíců, tak by to znamenalo, že o těch rozkladech prostě těch 5 měsíců nikdo nemůže pravomocně rozhodnout a správní řízení by prostě čekala na můj návrat, ale to všechno ostatní, to znamená to rozhodování v prvním stupni, vydávání prvostupňových rozhodnutí, vydávání předběžných opatření, veškerá práce v oblasti veřejné podpory a veškerá, veškerý servis, který zajišťujeme, jak v podnikatelské sféře, tak, tak státnímu orgánu, ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ten by běžel dál?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Ten by běžel dál samozřejmě a ten běžný chod úřadu je pochopitelně možné zajistit prostřednictvím mých místopředsedů, s tím na půl roku skutečně není žádný problém.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Navíc vláda se má už teď v pondělí zabývat návrhem na změnu řízení antimonopolního úřadu. V čele tohoto úřadu možná nebude stát 1 předseda jako dosud, ale několikačlenná rada. Nemohlo by i toto být třeba řešení pro vás?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Já nemám informaci, že by se tím vláda teď měla zabývat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Já to mám z agentur, takže asi agentury v tomto směru vědí, o čem bude jednat vláda. Vy o tom nevíte?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Ne, já jsem prosím vás dostal od vlády v loňském roce připravit harmonogram prací na novele zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To jsem provedl. Harmonogram jsme připravili a v tomto okamžiku jsme předali do vlády analýzu, jak jsou antimonopolní úřady řízeny v různých zemích, to znamená, jestli je takováto informace v agenturách, tak se patrně jedná o informaci, kterou podává můj úřad, kde shrnujeme, jakým způsobem jsou, jak už jsem řekl, úřady řízeny jinde.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A tato varianta, že by tento úřad řídila několikačlenná rada a nejenom 1 předseda, je podle vás dobrá cesta jakým způsobem řídit úřad a nemohla by vám právě teď třeba pomoci právě v tom, kdybyste se vy stal třeba ministrem vnitra?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Teď mi rozhodně pomoci nemůže, protože to je potřeba řešit změnou zákona, a tu není možné udělat za měsíc, to je ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A obecně si myslíte, že to je cesta, nebo ne?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Obecně to je cesta, ale v průběhu té analýzy jsme samozřejmě zjišťovali, jak je to jinde. To, co je nutné udělat v případě, že bychom chtěli úřad řídit radou, tak je nutno ho rozdělit, anebo aspoň nějakým formálním způsobem rozdělit na 2 úřady, protože není asi precedent nikde na světě, že by byly 2 úřady spojeny v jeden tak, jak je v Česku, a přitom by nebyly řízeny monokraticky. Já to vysvětlím, u nás je to řízení takové, že máme v podstatě 2 zcela odlišné, 2 zcela odlišné kompetence, ve kterých rozhodujeme, to jsou veřejné zakázky a hospodářská soutěž, to jsou skutečně úplně jiní lidé, jiní specialisté a rozhodují o jiných subjektech. Ve veřejných zakázkách postihujeme instituce a v hospodářské soutěži soutěžitele, čili firmy. To rozhodnutí prvostupňové přijímají úplně jiní lidé a mně ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže jinými slovy, já, když to zkrátím, ...

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Počkejte ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
... protože to není téma jakoby, o kterém se dál chci bavit, takže tohle podle vás není úplně nejlepší cesta, kterou třeba vy byste zvolil a každopádně teď to není aktuální?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Ne, ve většině států Evropské unie je ten úřad řízen radou, a my bychom museli mít ty rady 2, to je to, co jsem chtěl říci, anebo ten úřad rozdělit na 2 úřady. Není to možné jakoby za současného stavu řídit 1 radou, protože to nebylo řízení odborné, ale bylo by to patrně řízení politické, a to nebylo v pořádku. Čili 2 rady, anebo 1 rada s různými senáty a takové řízení do budoucna, do budoucna určitě převáží i u nás.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Martina Pecina, šéf antimonopolního úřadu je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu, za chvíli zpátky k ministerstvu vnitra. Ještě nám řekněte, pane Pecino, proč, když vám sociální demokraté nabízeli ministerské křeslo, proč jste si neřekl o jiný resort, třeba o ministerstvo průmyslu a obchodu, tam jste přede působil jako náměstek a ten resort dokonale znáte?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Já jsem pobaven, jak si představujete, že jsem si mohl o něco říci. Zavolal pan předseda Paroubek a řekl mně, že by potřebovali, abych pomohl na tomto resortu a ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A jak přišli na to, že zrovna vy byste byl dobrým ministrem vnitra, víte, čím si vysvětlujete, že zrovna vám nabídli tento post?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
To je jednoduché, zeptejte se pana Paroubka jako a ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A čím vy si to vysvětlujete?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Já si to vysvětluju tak, že sociální demokracie cítí v tomto resortu jakýsi problém a hledali asi společně s ODS někoho, koho považují za člověka, který je, který rozhoduje s dostatečným stupněm nezávislosti, a proto, a proto ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale třeba ...

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Tou volbou a tím, že jsem asi pro ODS, jak jsem slyšel i z úst pana Langera, akceptovatelný, tak tím jsem polichocen a beru to jako ohodnocení mé práce na úřadu, že jsem skutečně během 3,5 roků nepodlehl politickým vlivům ani z jedné strany. Tak to si vysvětluju já, proč jsem navržen na ministerstvo vnitra, které je považováno za problém, a já neříkám, že problémem je, prosím vás, protože já skutečně do toho vnitřku ministerstva vnitra nevidím a je to i správné, že do něho nevidím.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To také řekl třeba Ivan Langer, že neznáte podle něj agendu, on vás na jednu stranu pochválil, na druhou stranu řekl, že neznáte agendu.

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
No, tak já jsem přesvědčený, že kdybych byl seznámen s tím, jak to třeba chodí v bezpečnostních sborech, tak by to naopak v pořádku nebylo. Já přirozeně vím, čím se ministerstvo vnitra zabývá, přirozeně tu agendu jsem si za pár dní jakžtakž nastudoval, to znamená ta úřednická agenda, ta mi známá je, a ty bezpečnostní sbory řídí velitelé, policejní prezident a šéf hasičského záchranného sboru a šéf inspekce, takže já agendu policie a hasičů skutečně neznám a myslím si, že ji jako civilista a člověk, který s tím zatím neměl nic dočinění, ani znát nemám a nemohu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A budete se chtít poradit s Ivanem Langerem o vedení resortu vnitra, budete se s ním scházet?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Určitě.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A co byste chtěl od něj slyšet?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Jako přirozeně jeho názory na lidi, kteří na tom resortu působí. To, co on považuje za významné úkoly z pohledu reformy policie, ale například, například elektronizace státní správy, ten eGON, Czech POINTy, ten eGovernment, to jsou věci, které jsou u nás asi poměrně daleko, mnohdy mnohem dále než v jiných zemích Evropské unie. Já si myslím, že je to dobře a určitě v tom budu v mezích, které mi, které mi budou dány tím krátkým mandátem, budu pokračovat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A už jste si domluvili nějakou schůzku s panem Langerem, nebo už jste si zatelefonovali třeba, že se sejdete, nebo zatím nikoliv?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Neřeším, neřeším to, prosím vás, zatím, dokud se nepobavím s panem Fischerem, protože by se taky klidně mohlo stát, že bych ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Že žádným ministrem nebudete?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
... /nesrozumitelné/ z pana Langera a žádným ministrem nebudu, to je skutečně nesmyslné zatím.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jaký byl Ivan Langer podle vás ministr?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Mně se to, mně se to těžko hodnotí. Z pohledu toho, co čeho jsem viděl, zadávání veřejných zakázek, tam proběhla řada velkých tendrů, které my jsme vyhodnotili, že byli v pořádku, na auta, na hasičské vozy. Samozřejmě spousta malých tendrů, za které jsme dali pokutu, tuším, že dneska jsem zrovna jednu podepisoval, ale za to pan ministr samozřejmě nemůže, to je chyba úředníků, která, která je hluboko pod rozlišovací schopností ministra.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže spíš byste ho pochválil za to, co v resortu udělal?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Víte co, na práci každého ministra jsou přesně 2 názory, ta koalice říká, že je úžasný, a opozice vždy bude říkat, že je to největší hrůza, jaká to ministerstvo, jaká to ministerstvo postihla. Já na to konkrétní jeho působení uvnitř toho úřadu skutečně nemůžu mít názor dřív, než sednu do toho křesla a 14 dní, 3 týdny se rozkoukám a uvidíme, jaká je situace. Ale já pana Langera znám velmi jakoby matně, několikrát jsem se s ním setkal, ale skutečně byste ty naše setkání spočítala na prsty, na prstech jedné ruky a byly velmi krátké, spíš formální a v parlamentu a podobně, takže já osobně příliš neznám, ale působí na mě normálním dojmem normálního chlapa, nevidím v tom prostě nějaký problém, nějaké nepřátelské přebírání moci nebo něco takového určitě ne.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Nechal byste si tam i všechny náměstky, které tam teď pan Langer má?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Já znám ze všech náměstků pouze pana Zajíčka a ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A toho si necháte?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
S tím nemám žádnej problém. A s těma ostatníma já jsem se v životě neviděl, takže já nemohu říct, jestli si je tam nechám, nebo ne, ale prosím vás, nečekejte ode mě žádnou noc dlouhých nožů, jak se dneska eufemisticky říká a určitě ne za 5 měsíců to nebude tak, že bych chtěl vyměnit půl ministerstva, to v žádném případě.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale nevylučujete, že některé své lidi si tam přivedete?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Ale tak jako samozřejmě, některá místa jsou tam dokonce neobsazená, takže na ty si samozřejmě svoje lidi přivedu, ale těch lidí, které si tam přivedu, těch skutečně bude, řekněme, do 10, včetně nějakých poradců a sekretariátu a podobně. Jako skutečně z 2 tisíc lidí si přivedu skutečně malinkatý zlomek těch lidí, kteří třeba znají moje zvyky, co se týče plánování času a podobně, ale nemám, nemám žádné dramatické kontakty v bezpečnostních sborech, koneckonců ty bezpečnostní sbory, které tvoří velkou část ministerstva, tak ty, jak už jsem řekl, řídí policejní prezident, takže nečekejte ode mne revoluci. Náměstci mně musí samozřejmě jako ministra respektovat, i když budu ministr jenom na 5 měsíců, ale pokud oni se mnou nebudou mít problém a respektovat mě budou, tak nečekejte ode mě, že bych přišel a vyměnil 5 náměstků, to rozhodně ne.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A má své místo jisté policejní prezident, pan Martinů?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Já pana Martinů neznám, ale je to úplně stejná otázka. Já jako, že bych přišel a chtěl bych měnit policejního, policejního prezidenta, to je asi absurdní myšlenka. Jako skutečně se mě neptejte, kdo má místo jisté a kdo ne. Já jsem řekl, že znám pana Zajíčka, s tím nemám problém, nikoho jiného na tom ministerstvu neznám a takové otázky jsou skutečně hrozně předčasné. Také nevím, jestli ti lidé se mnou budou chtít spolupracovat a podobně, ale na pana Martinů například jsem slyšel zatím jenom dobré reference, tak vůbec mě nenapadá, proč zrovna jeho bych měl vyměňovat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ještě pár otázek, na které musel ministr vnitra v posledních týdnech velmi často odpovídat, takže pojďme to vzít velmi stručně. Měla by se podle vás vrátit policie na fotbalové stadiony?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Principiálně má pravdu podle mého názoru tedy pan ministr Langer v tom, že ty fotbalové svazy by tuto problematiku měly řešit postupně samy, tak jako je to například v Anglii. Není asi žádný důvod, proč by měl stát platit ostrahu soukromé akce, na druhou stranu, na druhou stranu ten postup byl možná příliš rychlý. Já to rovněž mohu posoudit, až si o tom třeba promluvím s policejním prezidentem a až dosednu na tu židli, ale principiálně to, že fotbalové svazy by měly mít větší zodpovědnost, s tím asi souhlasit mohu, ale jestli to bylo provedeno dobře nebo špatně, tak to vyhodnotit určitě neumím.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Souhlasíte s náhubkovým zákonem, který trestá novináře za zveřejnění policejních odposlechů?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
No, víte co, pokud se týká odposlechů, které jsou zveřejňovány, které byly získány podivným způsobem, tak, tak já si nemyslím, že by, že by činnost médií v tomto smyslu byla úplně v pořádku. Jestli ten zákon je příliš přísný, nebo ne, tak je spíš otázka na právníky a ne manažera. Já jsem podobným způsobem ze strany novinářů nebyl nikdy postižen, žádný můj odposlech nebyl můj někdy zveřejněn, nevím, jestli nějaký můj telefon byl někdy odposloucháván, čili já se přiznám, že jsem o té otázce jako předseda úřadu nikdy, nikdy neuvažoval, ona se mě netýkala a já o ní ani nikdy nebudu rozhodovat, jako můj osobní názor je, že to novináři se zveřejňováním těch, kteří třeba s tou kauzou nemají nic společného, takže to přehánějí, na druhou stranu třeba kauza těch fotbalových funkcionářů asi zveřejněna být měla, ale to si myslím, že ani ten náhubkový zákon nevylučuje, takže, takže musel bych se tou problematikou hlouběji zabývat, ale hlouběji bych se jí zabýval až by se mě týkala, ona se mě jako ministra vnitra týkat nebude, to je věc Poslanecké sněmovny a tam já kandidovat nehodlám, takže obávám se, že tato problematika jde mimo mě.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A ještě jedna věc, zbavil byste coby ministr vnitra mlčenlivosti detektiva Tichého, který chtěl mluvit o spisu Krakatice, jenom připomínám, že ten spis mapoval aktivity podnikatele Mrázka a jeho napojení na politiky jak z ODS, tak i z ČSSD a že Ivan Langer ho nechtěl nikdy zbavit mlčenlivosti, že to musela udělat až Poslanecká sněmovna. Jak byste postupoval vy?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
To jsem si všiml, Poslanecká sněmovna pana Tichého mlčenlivosti zbavila, čili já už se tou otázkou nebudu muset zabývat, takže proč bych se nad tím měl zamýšlet, asi ta kauza je uzavřená a ministr se asi nemůže seznámit se spisem, patrně si nechal pan ministr poradit od funkcionářů z policejního prezidia, asi bych si taky nechal poradit, jak bych ty informace vyhodnotil. To je skutečně, to je stejná otázka, paní redaktorko, jako bych se vás zeptal, jestli byste to udělala vy, ale každopádně ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Víte, mně nikdo neoslovil proto, abych byla ministrem vnitra, to je právě ten rozdíl mezi námi dvěma, proto se vás ptám, jak byste třeba vy, kdyby se vás to týkalo, jak byste v tom postupoval, jestli měl pan Langer to udělat, jestli ho měl zbavit mlčenlivosti anebo nikoliv? Já myslím, že se nad tím nemusím zamýšlet, mně nikdo takovou nabídku nedal, možná je to škoda, ale ...

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Ano, ale mně tu nabídku taky nikdo nedal, víte, a já se nad tím nemusím zamýšlet už proto, ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vás oslovili sociální demokraté.

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Ano, já se nad tím nemusím zamýšlet už proto, že tato otázka je vyřešená a já budu mít dost jakoby otázek asi živých, o kterých asi budu muset rozhodovat, takže dneska hypoteticky říkat, jestli bych rozhodl jako pan Langer nebo jinak, tak taková otázka nemá z mé strany samozřejmě dobrou odpověď. Buď se řekne, že kritizuju pana ministra, anebo se řekne, že bych taky nezbavil, takže je to taky špatně.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A budete alespoň hlídat, kdy pan Tichý vystoupí, aby to nebylo třeba příliš brzo před volbami?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Já si myslím, že jeden z úkolů, pokud bych se tam dostal, tak jeden z významných úkolů, který bych cítil minimálně vnitřně, pokud mně je pan premiér takto nebude definovat, tak je, abych zabránil tomu, aby byla policie v jakékoliv úrovni před volbami zpolitizována. Takže, pokud se mají řešit takovéhle kauzy, jako že se mají řešit a mají se řešit i mediálně, tak se mají řešit v klidném období a ne 3 dny před hlasováním ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
O volbách, před volbama.

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Před volbama.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže pan Tichý by měl vystoupit až po volbách?

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Ne, tak může vystoupit teď, nebo po volbách, ale ne prostě 3 dny před volbama, protože to pak skutečně zavání jakousi politickou manipulací, a to říkám, že tomu bych chtěl zabránit z jedné i z druhé strany, aby nebyla, nebyla kauza typu Kubiceho aféry, ani proti sociální demokracii, ani proti ODS, ani proti komukoliv jinému, prostě toto do období týden před volbama prostě nepatří.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To říká stále ještě šéf antimonopolního úřadu Martina Pecina. Děkuju za rozhovor. Na shledanou.

Martin PECINA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
Děkuju. Na shledanou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.