Martin Anders: Centra duševního zdraví jsou důležitým prvkem v reformě psychiatrické péče

12. únor 2019

Centra duševního zdraví chtějí pomoci přesunout péči o duševně nemocné z léčeben do ambulantní a komunitní sféry. Prvních pět center pomáhá asi třem stovkám pacientů, letos se jich má otevřít dalších patnáct. Jaká jsou negativa a pozitiva těchto center?

Pozitivně hodnotí centra duševního zdraví například předseda České psychiatrické společnosti Martin Anders. Podle něj jde o důležitý prvek v reformě psychiatrické péče, nikoliv ale stěžejní.

„Těch prvků je tam více, týkají se akutních oddělení, následné i ambulantní péče. Je to komplexní proces změny celého systému,“ vysvětluje Anders.

Duševní poruchy vyžadují komplexní a dlouhodobou léčbu, ambulance jsou přetížené, a právě proto jsou centra duševního zdraví přínosem. A podle Anderse si je pochvalují nejenom pacienti.  

Lidé s duševními poruchami žijí kratší život možná právě proto, že nedostávají takovou péči v oblasti tělesné medicíny, jak by měli.
Martin Anders

„Jsou spokojení za prvé lidsky, ale spokojený je i personál – zdravotní sestřičky si to chválí. Je tu úplně jiný způsob péče, než na který byly zvyklé,“ popisuje s tím, že je znatelný pokles počtu hospitalizací a vracení se zpět do nemocnice.

Anders ale také připouští určitá negativa, ať už to je nedostatek personálu, který je obecně ve zdravotnictví, ale také určitou resistenci a setrvačnost současného systému.

Čtěte také25 let psychiatrické péče v datech: spotřeba antidepresiv roste, od léčeben směřujeme k ambulancím

Psychofarmaka společně s terapií

Nová generace přináší i pozitivní momenty v léčbě antipsychotik – jsou lépe snášená, mají sice nežádoucí účinky, ale nejsou v takové intenzitě. „Jsou data, která ukazují, že lidé léky ochotně užívají, setrvávají na léčbě déle a také se nevracejí díky tomu na psychiatrická lůžka,“ zdůrazňuje.

Spotřeba léčiv více méně odráží systém nastavení psychiatrické péče – jsou země, které mají velkou spotřebu psychofarmak, protože absentuje psychoterapie. „My bychom rádi postupovali komplexně, spojili psychofarmakologii také se sociální péčí a psychoterapií,“ uzavírá.

autoři: Jiří Chum , prh
Spustit audio