Mapa exekucí ukazuje, kde jsou lidé nejvíce předlužení

20. leden 2018

Vláda ve středu schválila novelu insolvenčního zákona. Ta má umožnit oddlužení širšímu okruhu dlužníků, kteří chtějí své dluhy poctivě splácet. Dosavadní úprava oddlužení totiž nebyla vhodná pro nejméně majetné dlužníky a vedla k růstu a řetězení dluhů. My se teď podíváme na web Mapa exekucí, kde najdeme údaje o počtu exekucí v jednotlivých krajích, okresech i obcích.

Unikátní web Mapaexekuci.cz provozují nevládní organizace Otevřená společnost a Ekumenická akademie. Data pro mapu pocházejí z Centrální evidence exekucí. Kde je v Česku s exekucemi největší problém, vysvětluje Radek Hábl.

„Když se na mapu podíváme, tak nejhorší situace je na severozápadě země, to znamená Mostecko, Ústecko, Chomutovsko, Karlovarsko, ale i třeba Liberecko na tom není úplně dobře. Současně když se podíváme na Moravu, tak nejhorší situace je na Bruntálsku. Jinak Severní Morava, kde by se dalo předpokládat, že je na tom podobně špatně, tak z mapy to úplně nevyplývá a ukazuje se, že ten sever Moravy na tom není zdaleka tak špatně jako severozápad Čech.“

Situace ve velkých městech je následující.

„Velká města na tom z pohledu podílu osob v exekuci nejsou nijak špatně, naopak jsou na tom hůře, co se týče vymáhané jistiny. Když to zjednoduším, tak tato města nemají takový problém s velkým počtem osob v exekuci, ale pokud lidé v exekuci jsou, tak dluží větší částky.“

Nejvíc zadlužených je na severozápadě Čech. Například v obci Obrnice je v exekuci každý druhý člověk.


„Podíváme se třeba na případ Chomutova nebo Mostu, kde zhruba 20 % osob starších patnácti let je v exekuci. To znamená, že každý pátý člověk je v tomto městě v exekuci. A co se týče částek, tak například v Ústeckém kraji je exekučně vymáhaná jistina zhruba 29 miliard korun.“

Celková vymáhaná jistina v Česku dosahuje necelých 350 miliard korun.

„Nicméně je to pouze jistina, to znamená částka, která je přiznaná soudy a neobsahuje vedlejší náklady na vymáhání, úroky z prodlení atd. Kdybychom tam tyto částky přidali, tak se dostáváme už někam velmi blízko k jednomu biliónu korun, čímž se blížíme k jednomu státnímu rozpočtu České republiky.“

Radka Hábla jsem ještě požádala o srovnání situace Romů v dluhové pasti s majoritní společností.

„Samozřejmě mají stejné problémy jako majoritní společnost, nicméně při řešení problémů mají tu situaci výrazně ztíženou, protože Romové mají horší přístup na trh práce, k bydlení a když se do toho započtou ještě dluhy, tak problém se výrazně násobí. Takže když se do problému dostane Rom, tak je mnohem složitější se z něj dostat, protože získat dobře placenou práci je u Roma mnohem složitější než u majoritní společnosti. To znamená, že následky jsou tam mnohem fatálnější než u majoritní společnosti.“

Součástí Mapy exekucí je kvalitativní výzkum, který probíhal ve Středočeském kraji a v Chomutově. Obsahuje životní osudy 37 lidí, kteří mají problémy se zadlužením.

„To znamená, jakým způsobem se dostali do dluhů, jak se s nimi vypořádávají, jaký je jejich psychický stav, co by jim pomohlo se z té situace dostat, co jim naopak tu situaci ztěžuje atd. Ten společný faktor je, a byl to i netajený záměr nabourat tímto výzkumem ten běžný veřejný diskurs o tom, že za všechno může nedostatečná finanční gramotnost, půjčky na vánoční dárky, na dovolenou atd. Tento výzkum tyto předsudky výrazně nabourává, protože ukazuje, že lidé se dostávají do dluhů většinou na základě nějaké souhry několika nepříznivých okolností, ať už je to ztráta zaměstnání, ztráta partnera, úraz či jiné negativní události. To je potom ten spouštěč toho zadlužení a cesty do dluhové pasti, ze které už se lidé velmi těžko dostávají.“

Mezi účastníky výzkumu byli manažeři, podnikatelé, státní úředníci, lidé důchodového věku, Romové z vyloučených lokalit, matky samoživitelky či lidé s drogovou minulostí.

Spustit audio