Lurdy

Jihofrancouzské Lurdy jsou pro římské katolíky jedním z nejvýznamnějších poutních míst. Přesně před sto padesáti lety se tam čtrnáctileté Bernadettě zjevila Panna Marie. V naději na uzdravení tam od té doby přijíždějí zástupy lidí z nejrůznějších koutů světa.

"V pondělí tady očekáváme spoustu lidí, hodně ze zahraničí - Poláků, Španělů, Italů, samozřejmě tu budou i Francouzi," říká číšník z restaurace v ulici, která vede k hlavnímu chrámu. V ulicích je slyšet hlavně španělštinu a italštinu, ostatně v prodejnách suvenýrů, kterých je tu požehnaně, jsou na to jazykově připraveni.

Nacházím se nyní na nejdůležitějším místě celých Lurd, kam každoročně míří 6 milionů lidí. Nacházím se těsně u jeskyně, kde se Bernadettě zjevila Panna Marie, jsou zde v tuto chvíli odhadem desítky tisíc lidí. Hodně lidí je tu na vozíčku a asi osmdesát procent těch, kteří sem přijeli, tvoří jednoznačně Italové.

- "Jsme poutníci. A proč jsme tady? Protože je 150. výročí zjevení. Přijelo nás tolik proto, že jsme národ věřících, vnímáme toto místo jako něco zvláštního, jako místo, kde se stal zázrak.
- "Proč jsem tady? Líbí se mi to místo, jezdím sem pravidelně každý rok. Cítím tu něco nadpřirozeného a také věřím, že je to místo, které pomáhá nemocným."

Oba Italové mi prozrazují, že sem jezdí každoročně už osmnáct let. Ubezpečuji se, zdali jsem dobře slyšel: "Jste tu poosmnácté?" "Ne, ne, byli jsme tu víckrát, jezdíme sem i dvakrát ročně, v únoru a v říjnu," vysvětlují.

Stoupám klikatou lurdskou uličkou do kopce. Proti mně přicházejí na mši další desítky, možná stovky lidí. Doháním muže, který vypadá velice zajímavě. "Jsem ředitelem společnosti, která pomáhá vybírat peníze na různé mise po celém světě. V loňském roce jsme například vybrali osm milionů dolarů a snažíme se pomoci tisícům lidí, především těm, kteří potřebují pomoc jak fyzickou, tak duchovní," říká kněz John Maddigan ze státu Illinois.

Kdo do Lurd přijíždí? To je různé, poutníci, kteří navštěvují i jiná místa, jiní jdou spíše po suvenýrech. "Lidé jsou přátelští a je tady hodně obchodů, a to se mi líbí." Další tu jsou především kvůli onomu zázraku. "Zázraky se staly. Hodně lidí, kteří byli nemocní, se vyléčilo. Zázračně," říká francouzský návštěvník.

Kněz John Maddigan to vidí jinak: "Za těch sto padesát let je těch případů lidí, kteří se zázračně vyléčili, méně než stovka. Mluví se o tom, že se výrazně zlepšil zdravotní stav dalších několika tisíc. Ročně sem přijede pět milionů lidí, je to za sto padesát let. Ale to nejpodstatnější je, že lidé odtud odcházejí silnější. Jejich víra, víra v možnost zázraku, zesílila. Moje tedy určitě, a doufám, že i vaše."

autor: jšm
Spustit audio