Lesáci mají před Vánocemi pohotovost

vánoční stromeček

Ve znamení zvýšené pohotovosti jsou pro lesáky každoročně nadcházející vánoční svátky. Stále jsou totiž lidé, kteří se snaží pořídit si vánoční stromek, tak říkajíc za pět prstů.

Někdo už dávno rezignoval na přírodní kouzlo vánoc a pořídil si stromek umělý. Kdo chce stromek opravdový má dost příležitostí si ho koupit. Přesto se ale stále drží i tradice, tedy "tradice", vyrazit potajmu s pilkou do lesa. Pro lesáky to pak znamená, že porost je nutné před nenechavci střežit. To potvrzuje i Jan Zasadil, lesní správce Lesů ČR v Hluboké nad Vltavou.

Jan Zasadil: Naše organizace se chystá na ochranu vánočních stromků tím způsobem, že zaměstnanci budou ve zvýšené míře se vyskytovat v lesích i o víkendech, takže budou ty porosty, které jsou ohrožené hlídat.

Jak doplňuje Zdeněk Cába s českokrumlovské Lesní správy, osvědčuje se také spolupráce s policií.

Zdeněk Cába: Ta ochrana se provádí společně s policií, kdy revírník na příslušném revíru provádí aktivní ochranu v kulturách, tam kde se dá očekávat jakási škoda na porostech.

A na kolik takový lesní pych může přijít?

Zdeněk Cába: V případě zjištění jaké asi škody nebo pachatele je možné uložit pokutu do výše až tisíce korun. Je to bloková pokuta.

Hlídání lesů je jedna věc, další zbraň lesáků proti nenechavcům je zohavení těch nejhezčích stromků. Jan Zasadil k tomu dodává.

Jan Zasadil: Stromky, které potřebujeme, aby v kulturách zůstaly, tak revírníci zcela úmyslně poškodí, že jim ulomí boční větve, potom už je stromek znehodnocen jako vánoční a lidé ho nekradou tak snadno.

Zdeněk Cába potvrzuje, že i na Českokrumlovsku volí lesáci toto řešení, ovšem metod, jak odradit zloděje stromků existuje víc.

Zdeněk Cába: V těch porostech, kde se dá očekávat jakási škoda, můžeme i jakýmsi způsobem barvit ty větve nějakým sprejem tak, aby v podstatě byly pro případného zloděje nepoužitelné.

O zákazu vstupu v čase předvánočním do porostu mladých stromků lesáci na jihu Čech ale neuvažují, alespoň podle Jana Zasadila z hlubocké správy.

Jan Zasadil: Je to možné, dá se to vyhlásit přes okresní úřad, ale o tom jsem ale neuvažoval.

Potvrzuje to i Zdeněk Cába z Českého Krumlova.

Zdeněk Cába: Ze zákona vyplývá, ze zákona o lesích vyplývá, že zákaz vstupu bychom mohli v takových lokalitách vydat. Nicméně, ten zájem ze strany Lesů ČR v tomto ohledu není, protože máme zájem, aby samozřejmě veřejnost měla do lesa přístup tak, jak to vyplývá ze zákona.

Jak Jan Zasadil podotýká, lidé by si měli vánoční stromky raději kupovat, než je loupit, protože ...

Jan Zasadil: Budou z nich mít určitě větší radost.