Kostel, který pamatuje dávné kolonizátory pacifického pobřeží

Ve Spojených státech nenajdete mnoho autentických historických památek starších 200 let. Původní města a vesnice z období kolonizace už většinou dávno vzala za své při bouřlivém průmyslovém rozvoji. To málo, co zbylo, je soustředěné většinou na východním pobřeží. O to víc může překvapit, že jsme našli unikátní památku na západě země, přesněji řečeno na kalifornské riviéře.

Zvon kostela staré františkánské misie v Santa Barbaře svolává katolické věřící k nedělní modlitbě už víc než 220 let. Pohled na jeho majestátní průčelí shlížející z návrší přes město směrem k Pacifiku je unikátní. Kontrastuje s jinými charakteristickými rysy této části kalifornského pobřeží: surfaři, opulentními sídly bohatých a slavných a golfovými hřišti. Zatímco ony jsou produktem americké prosperity a moci 20. století, budovy misie v Santa Barbaře jsou jedním z posledních přežívajících svědků dob mnohem dávnějších.

Právě františkáni totiž psali spolu se španělskými vojáky první kapitoly evropské kolonizace této části Ameriky. Pod vedením řádového bratra Junípera Serry postupovali z dnešního Mexika na sever a založili podél kalifornského pobřeží řetězec misií, jejichž hlavním cílem bylo křtít indiány, učit je zemědělství a pokoře před bílými kolonizátory.

Ruku v ruce s františkány postupovali vojáci představující světskou moc. Jejich přístup k šíření křesťanské civilizace se výrazně lišil. Postupem času řeholníky z jejich center vytlačovali a jejich majetek prodávali koloniální úřady v aukcích obvykle příbuzným nebo přátelům guvernéra nebo jiných mocných. Takový osud se nevyhnul ani Svaté Barbaře. Po jistých peripetiích se ale vrátila do rukou františkánů a zůstala v nich jako jediná dodnes.

Katolický kostel v Santa Barbaře sloužil nějakou dobu jako katedrála kalifornské diecéze, a proto má jako jediný zachované dvě symetrické věže se zvonicemi. Při pohledu na ně není těžké si představit, že jste spíš ve Španělsku než v Kalifornii. Dnes si kostel pronajímá místní katolická farnost. Dvakrát týdně se tu slouží mše pro věřící. V neděli dopoledne tak misie ožívá průvodem svátečně oblečených rodin.

Františkáni do Santa Barbary přenesli a dodnes udržují poměrně rozsáhlý archiv svého působení v této části světa. Co je ale zajímavější pro cestovatele: misie je otevřená veřejnosti. Je tu muzeum, které za vstupné pět dolarů ilustruje život řeholních bratří a původních obyvatel - Indiánů z kmene Čumašů.

Celý areál poškodilo několik zemětřesení, která jsou v Kalifornii tak častá. Přesto ho dokázali jeho správci vždy citlivě opravit a dochoval se v takřka nezměněné původní podobě. Za prohlídku určitě stojí jeho zahrada na nádvoří a hřbitov. Z okolí se nabízejí skvělé výhledy na vršky pohoří Santa Ynez i na Pacifik lemovaný písčitými plážemi. To vše asi hodinu a půl cesty autem od jedné z největších světových aglomerací Los Angeles. Budete-li projíždět kalifornské pobřeží směrem na San Francisco, nenechte si Santa Barbaru ujít.

autor: vpo
Spustit audio