Konference romských žen otevřela zejména dvě témata. Vzdělávání a tabuizované domácí násilí

15. červen 2018

Během nedávných oslav 20. ročníku světového romského festivalu Khamoro se v Institutu Cervantes sešlo na mezinárodní konferenci padesát romských žen. Kromě těch z České republiky přijely i Romky z Nizozemí, Maďarska, Itálie, Slovenska nebo Španělska. Více se o akci od organizátorky Martiny Horváthové dozvěděla Rena Horvátová:

„Sešly se tu ženy s různou úrovní zkušeností s aktivismem, pracující s dětmi nebo s ženami v jejich nejbližším okolí. Některé z nich jsou o něco zkušenější na národní nebo mezinárodní úrovni.“

Edukace, sebevědomí, emancipace – to je moto Romské ženské skupiny Manushe, která je členskou organizací České ženské lobby a Evropské ženské lobby. Manushe dnes sdružují více než 200 romských žen i mužů z celé České republiky. Na svědomí mají hned několik kampaní. Kromě té poslední s názvem Neviditelná síla ženy úzce spolupracovaly například i na videoklipu Nebuď dilino!, který byl zacílen na romské rodiče, aby své děti nedávali do praktických škol.

„Jde o výsledek dlouhodobější aktivity romské ženské skupiny Manushe, která funguje pod Slovem 21. Tato skupina vymyslela kampaň s názvem Neviditelná síla, která má prezentovat často neviděné, nereflektované a možná i neoceňované vlastnosti a přínosy romských žen, a to jak rodině, tak společnosti obecně.“

Neformální romská ženská skupina Manushe fungující pod Slovem 21 podporuje kromě vzdělávání a emancipace i aktivní zapojování romských žen a dívek do dění ve společnosti.

„Naše členky se často shodují na tom, že jim Manushe pomohly postavit se na vlastní nohy, být sebevědomější, více si věřit, konstruktivněji se stavět k řešení vlastních problémů. To samo o sobě jim dalo novou sílu k tomu, aby mohly pomáhat jiným ženám kolem nich.“

Emancipace i domácí násilí

Konference otevřela témata tradic a emancipace romských žen. Jedním ze čtyř témat, o kterém měly ženy možnost diskutovat, bylo téma Romská žena a její autonomie, ve kterém je zahrnuto i domácí násilí.

Z výstavy Neviditelná síla

„Zaměřili jsme se na téma Romské ženy a vzdělávání, dále Romské ženy a mateřství, Násilí na romských ženách a nakonec se probírala genderová rovnost z pohledu romských žen. Největší zájem byl o trochu tabuizované téma Násilí na romských ženách a pak očekávaně u tématu vzdělávání. Konferenci jsme pojali více inspirativně, šlo nám o přenos dobré praxe a navázání kontaktů mezi ženami z různých zemí.“

Olze Ščukové, která je členkou Manushí už 13 let, konference přinesla porovnání postavení romských žen v různých zemích Evropy.

„Konference je pro mě shrnutím všeho, co děláme. Pro mě je to vždycky událost. Osobně jsem si vybrala téma vzdělávání a to proto, že je k němu co říct, je tam patrný posun. Ženy dnes jen nestojí u plotny, chtějí víc, chtějí vzdělání, protože chtějí lepší život.“

Olga podle svých slov považuje zvyšování vzdělanosti mezi romskými ženami za důležité:

„Příkladem může být moje dcera. Chodila do školy, stalo se jí ale, že brzy založila rodinu. Nicméně dál studuje, nic nepřerušila, příští rok odmaturuje a bude pokračovat dál na vysokou školu.“

autor: Rena Horvátová
Spustit audio