Jiří Pernes

Jiří Pernes

V pondělí byl hostem Dopoledního Radiožurnálu historik Jiří Pernes, který objasnil méně známá, leč významná fakta z historie rodu Baťů. Jak vůbec dokázal švec z Moravy Tomáš Baťa vytvořit z obyčejné živnosti impérium světového měřítka? Jaký podíl měl na rozvoji firmy jeho bratr Jan Antonín? A jak zvládl nedávno zesnulý Tomáš Baťa junior navázat za oceánem na rodinnou tradici? Také na to se moderátorka Lucie Výborná po lince ptala Jiřího Pernese. V úterý 9. září bude hostem reportér TV Nova Janek Kroupa.

Rozhovor s brněnským historikem a specialistou na české dějiny 19. a 20. století se týkal především fenoménu zlínského obuvnického magnáta Tomáše Bati a jeho syna, který zemřel minulý týden. "Co všechno skončilo smrtí Tomáše Bati juniora?" zajímalo Lucii Výbornou. "Skončilo sepjetí Baťovského impéria s českým prostředím. On byl posledním příslušníkem rodiny Baťů, který se narodil na území Československa. I když emigroval, pořád se cítil být s naší zemí spjatý. To už o jeho dětech neplatí, jejich vztah je jen zprostředkovaný," odpověděl Jiří Pernes.

Pernes objasnil posluchačům spletitou historii Baťovské dynastie a vyzdvihl zakladatelský význam Tomáše Bati, který díky zkušenosti z návštěvy Spojených států vybudoval ve Zlíně továrnu s nebývale moderními stroji. V organizaci práce a v oblasti podílu zaměstnanců na prosperitě firmy Baťa svůj americký vzor dokonce překročil. Pernes ocenil i Tomášova bratra Jana Antonína, který měl podíl na velkorysé výstavbě města Zlína i na zakládání poboček firmy Baťa nejen v Československu, ale po celém světě. "Jan Antonín dovedl dědictví po bratrovi Tomášovi k vrcholu," uvedl Pernes.

Už během 2. světové války došlo mezi Tomášem Baťou juniorem a jeho strýcem Janem Antonínem k zásadním sporům ohledně většinového vlastnictví firmy, které vyvrcholily několika poválečnými soudními přelíčeními. Zatímco v Československu byly závody znárodněny, oba příbuzní v boji o nadvládu ve firmě pokračovali v emigraci. Vlivem politických okolností se vítězem nakonec stal Tomáš Baťa, který dokázal udržet impérium i po ztrátě centrální zlínské pobočky, kterou stát Baťům zabavil.

"Současný charakter firmy Baťa už je někde jinde, než tomu bylo v době zakladatelů. Dnes Baťa obuv především prodává. Výroba byla kvůli levné konkurenci hodně omezena, a proto je zbytečné, aby noví vlastníci procházeli všemi pozicemi, tak jako to bylo dříve obvyklé," doplnil povídání o historii rodu Baťů Jiří Pernes.

Záznam rozhovoru s Jiřím Pernesem i s dalšími Hosty Radiožurnálu si můžete poslechnout v Rádiu na přání.