Jesle místo dětských skupin? Vláda projedná nový systém předškolního vzdělávání

20. červenec 2020

V pondělí bude vláda jednat o novele zákona, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Měla by přeměnit dětské skupiny na jesle, které by mohly navštěvovat děti do tří let, mezi personálem by musel být i zdravotník a změna by měla přinést spoustu další vjemů do tohoto zaběhnutého systému.

„Jako velkou výhodu vnímám to, že je tam míň dětí a tety se jim můžou více věnovat,“ vysvětluje Petra Kašparová, proč pro svou dceru zvolila dětskou skupinu místo klasické mateřské školy.

Dětská skupina je typ nekomerční služby péče o děti předškolního věku v kolektivu dětí mimo domácí prostředí. Podle stávající legislativy je určena pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky, věkové rozpětí si poskytovatel určuje sám podle zájmu rodičů a svých možností. Zřizovatelem dětské skupiny může být zaměstnavatel, samosprávný orgán, nestátní nezisková společnost, vysoké školy nebo třeba církve a náboženská společenství.

Zdroj: MPSV ČR

 

Navýšit školné nebude možné

Na provoz dětských skupin doposud přispívala Evropská unie. Jenže zdroje se tenčí a vláda musí rozhodnout, jak bez peněz z Bruselu ufinancovat 1150 dětských skupin, do kterých dochází 15 tisíc dětí.

Čtěte také

To by podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí měla vyřešit zmiňovaná novela zákona. „Vláda by každoročně svým nařízením stanovila normativy, které by určovaly výši státních příspěvků,“ vysvětluje.

Navýšit rodičům školné ale nebude možné. Stát totiž stanoví jejich maximální výši a každý rok ji bude upravovat. Jenže takový systém není podle předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin ideální.

S jakými změnami počítá novela?

  • Dětské skupiny zaniknou a nahradí je jesle.
  • Jesle budou určené pouze pro děti do 3 let věku, tedy do dne jejich 4. narozenin.
  • V jeslích by měl pracovat minimálně jeden zdravotník nebo zaměstnanec s rekvalifikačním kurzem chůvy.
  • Financování bude podobné jako u soukromých školek, podílet se na něm bude moct zaměstnavatel i obce. Stát bude přispívat částkou 5 tisíc korun na jedno místo měsíčně.
  • Při mateřských školách by na návrh komunistů měly nově vzniknout takzvané jeselské třídy.

Zdroj: MPSV

Dětské skupiny navíc od roku 2024 přestanou úplně existovat. Přejmenují se na jesle a podobně jako v minulosti budou moct pracovat maximálně s tříletými dětmi. Na návrh komunistů by pak měly nově vzniknout takzvané jeselské třídy při mateřských školách. 

autoři: Tereza Beránková , vla
Spustit audio

Související