Jaká označení musí být uvedena na obalech potravin

19. září 2002
Vaše téma

Obal na potravinách musí obsahovat údaje o jejich kvalitě, kontrole nezávadnosti, balení. Přestože to tak v některých obchodech nevypadá, musí být všechny potraviny beze zbytku označeny předepsaným způsobem. Jednodušší je to u balených výrobků. Na obalu má být uvedena země původu, výrobce nebo dovozce, včetně jeho sídla, váha výrobku, datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti a případně i způsob skladování. U každého potravinářského výrobku, jak upozorňuje Ilona Kočová ze zemědělské a potravinářské inspekce, musí být uvedeno i složení.

Kočová: V údaji o složení potravin se uvedou použité suroviny, přídavné látky, látky určené k aromatizaci a potravní doplňky. K rozpisu složení jsou speciální vyhlášky, které přesně určují, co má být na obale uvedeno.

Pokud by potravina měla nějaký nepříznivý vliv na zdraví, musí to výrobce uvést na obalu také. Složitější už je to s potravinami, které se prodávají takzvaně na váhu. Ty musí být označeny též, ale v menším rozsahu.

Kočová: Minimálně jak se jmenuje, podle druhu skupiny a podskupiny, množství, datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti a podmínky skladování.

Na požádání by měl obchodník sdělit zákazníkovi i podrobnější údaje. Biopotraviny, které jsou speciálně označované, upravuje zvláštní předpis.

Kočová: Biopotravinami se dají označit potraviny vypěstované v ekologickém zemědělství a biozemědělství. Ministerstvo zemědělství má předpisy, které určují, za jakých podmínek se mohou tyto potraviny vyrábět, jaké suroviny se na ně smějí pěstovat. Jsou-li splněny veškeré podmínky, mohou být označeny bio nebo eko.

Pravdivost údajů o složení výrobků je podle Ilony Kočové možné snadno zkontrolovat.

Kočová: Běžná kontrola se provádí laboratorními rozbory nebo jsou kontroly na stížnosti. Kontroluje se pravidelně také tam, kde je podezření na chyby ve složení, pak se dělá přísný laboratorní rozbor.

Výrobci nebo dovozci hrozí kvůli nepravdivým údajům pokuta až tři miliony korun za klamání spotřebitele.

autor: alh
Spustit audio

Více z pořadu