Ivan Fuksa, náměstek ministra financí

Dnes v poledne byl uzavřen příjem přihlášek do tendru na prodej firmy, která je vnímána jako rodinné stříbro ČSA, tedy Českých aerolinií. Po otevření obálek se ukázalo, že přihlášku podaly čtyři společnosti a konsorcia, a ty by teď měly mít možnost zkoumat finanční a majetkové poměry v ČSA a vůbec celkovou kondici tohoto státního leteckého dopravce. A za ideálních podmínek by na začátku podzimu mohl být znám kupec. Vítejte u Dvaceti minut Radiožurnálu, přeji vám dobré pozdní odpoledne. Pozvání do studia dnes přijal první náměstek ministra financí Ivan Fuksa, který má na starosti privatizace státních podílů. Dobrý den, vítejte v Rozhlase.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak o ČSA mají tedy zájem jen čtyři zájemci, Aeroflot, sdružení Air FranceKLM, Odien Group a Unimex Group s Travel Service, společnosti dvě, které se spojily pro tento účel. Nečekali jste jich o něco víc?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Tak hovořilo se o větším počtu zájemců už jenom z toho důvodu, kolik firem a kolik zájemců obcházeli jednotlivá ministerstva, jak ministerstvo financí, tak dopravy, nicméně to, že se přihlásily čtyři firmy, není v žádném případě zklamání a počkáme si na druhé kolo, kde firmy budou představovat svoji cenovou nabídku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Není čirou náhodou to, že se jednak v médiích spekulovalo o větším počtu, nakonec i vy sám, pane náměstku, říkáte, že jich mělo být víc, minimálně podle projeveného zájmu, neznamená to, že ČSA jsou v tuto chvíli tak trochu firmou, kterou možná zas tak moc nikdo nechce?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
No, tak já si myslím, že ve velmi složité situaci je letecký průmysl a celé veškeré aerolinie v Evropě, jsme opravdu ve velmi výjimečné situaci, složité, nepříjemné, porovnámeli situaci s 11. zářím, tak v té době padla necelá desítka leteckých společností na severní polokouli a jenom za letošní a loňský rok, kdy v Evropě je finanční a následně hospodářská krize, tak už padlo přes 30 leteckých společností. Je jednoznačně jasné, že jakékoliv takovéto nepříjemné vychýlení ve ztrátě cestujících nejrizikovějších skupin jednoznačně jsou menší letecké společnosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Což jsou České aerolinie?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
České aerolinie jsou jak z našeho pohledu nejlepší leteckou společností ve střední a východní Evropě, nicméně nepatří mezi giganty, jako je Air France, British Airways, Lufthansa a další.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč by tedy tuto možná nejlepší ve střední a východní Evropě, ale ne velkou leteckou společnost měl chtít někdo koupit? Jaký je ten motiv?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Tak motiv za prvé je to jednoznačný trend ve světě a jednoznačně v Evropě. Druhá věc, tak jako říkáme, že například stát tady není od toho, aby vařil pivo, tak v této době, kdy je jednoznačný převis nabídky před poptávkou, tak tady není situace, aby stát jednoznačně podporoval nebo provozoval leteckou společnost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to je pohled z druhé strany, já se ptám spíš na ten motiv, protože ČSA mají mateřské letiště nebo prostě mateřský přístav na Letišti Praha v pražské Ruzyni, které se také chystá k privatizaci. Není tady určité propojení, není tady určité očekávání, že po ČSA možná bude větší náchylnost prodat právě tomu danému člověku či firmě i Letiště Praha?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Tak jednoznačný motiv je to, aby tato společnost byla ještě lepší a silnější, a jednoznačným měřítkem je počet přepravených cestujících. V současné době ČSA je poměrně dobrým partnerem a dobrou společností v rámci střední a východní Evropy, umíme také létat do západní Evropy, umíme také létat za oceán, nicméně my si přejeme, aby občané v České republice, ale aby i tato společnost nabídla daleko větší možnost letů po světě, to znamená, aby se rozšířil počet zaoceánských letů, a to v tomto složení, s tímto zázemím, s těmito možnostmi, které český stát má, tak to už jsme de facto na vrcholu na toho stropu a dál nemůžeme, proto si myslíme, že je zapotřebí vstoupit do rodiny s nějakým silnějším partnerem a zabezpečit větší komfort pro cestování z Prahy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak znovu jen, pane náměstku Fukso, opakuji, k motivaci vlády se ještě dostaneme specielně, teď ta motivace z druhé strany. Je možné, že kdokoliv z těch čtyř uchazečů o koupi Českých aerolinií uvažuje o tom, že ve chvíli, kdy získá a přesvědčí vládu České republiky o tom, že bude ten nejlepší kupec pro ČSA, že získá ušlapanou cestičku při privatizaci Letiště Praha?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
V žádném případě. Podmínky pro výběrové řízení na privatizaci Letiště Praha budou specifické, budou plně rozdílné a nebudou samozřejmě garantovat nějakému takovémuto zájemci nějaké výhody tím, že už je tam z pozice vlastníka národního přepravce ČSA.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dlužno podotknout, že v podmínkách tendru, který právě dnes byl uzavřen, respektive podávání nabídek, je napsáno, že ten, kdo koupí ČSA, tak bude muset ponechat Letiště Praha jako mateřskou destinaci těchto aerolinií.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Jednoznačně to je pozitivní synergický efekt, který je prospěšný pro obě dvě strany, jak pro letiště, tak samozřejmě pro leteckou společnost, ale samozřejmě i pro Českou republiku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, teď kdybychom fabulovali a nemusíme přímo jmenovat, nebudu jmenovat nebo já nebudu jmenovat ani jednoho z těch uchazečů, ale řekněme uchazeč B pro názornost, který na podzim tohoto roku získá ČSA za nějakou blíže nespecifikovanou částku, tak až bude vyhlášen tendr na Letiště Praha, bude o něm uvažováno o něco přívětivěji, když se do něho přihlásí? Právě proto, že bude vlastnit ČSA, které budou mít mateřskou destinaci tady v Praze.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Tak já si myslím a budu navrhovat, že nikoliv, nicméně v tuto chvíli nejsou známá pravidla, za jakých podmínek se bude privatizovat Letiště Praha, v tuto chvíli jsme v situaci, kdy budeme vybírat poradce, hlavního poradce, a teprve v následujících měsících se budou sestavovat podmínky, za jakých bude Letiště Praha privatizováno, a ty musí schválit vláda následně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Z těch čtyř uchazečů, kteří jsou od dnešního poledne definitivně známy, to znamená Aeroflot, Air FranceKLM, Odien Group a Unimex Group s Travel Service, kdo je favoritem?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Tak já nemůžu říct, kdo je favoritem. Za prvé by to byla podjatost a za druhé v tuto chvíli z těch nabídnutých, od těch nabídnutých společností z těch nabídek nevíme de facto nic. Teď se bude několik týdnů pracovat na tom a vyhodnocovat jejich nabídka, zda splňují ta kritéria, která platila v prvním kole, která byla kriteriálním, která bude kriteriálním kolem, a teprve rozhodovat se budeme v okamžiku, až bude druhé kolo, a to druhé kolo bude už skutečně o tom, kdo předloží nejlepší, to znamená nejvyšší finanční nabídku za koupi aerolinií.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu první náměstek ministra financí Ivan Fuksa. Vy jste, pane náměstku, minulý týden v Hospodářských novinách říkal, že podle vás by ideálním kupcem byly například Singapore Airlines, což je opravdu veliký světový letecký dopravce, a uváděl jste to tím, že by ČSA slušela expanze směrem právě k Východní Asii a na tamní polokouli. To byla nějaká výzva k tomu, aby se Singapore Airlines přihlásily do tendru?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Ne, tak to bylo mé konstatování, to, že v současné době tyto aerolinie de facto nezažívají žádný propad přepravených cestujících, jsou dobře našláplé, a skutečně si myslím, že by to byl skutečně dobrý partner. Ten další motiv toho budoucího rozvoje ČSA jednoznačně spočívá v tom, kdo využije toho, že naše letiště, Českou republiku bude využívat jako spojovací můstek mezi Evropou a Asií, to znamená my si přejeme, aby tato letecká společnost, která vzejde z výběrového řízení, tak aby Prahu měla jako takzvaný, v letecké hantýrce se tomu říká HAP, to znamená hlavní centrum, abysme jenom nebyli jenom přestupní stanicí, aby nevznikla situace, kdy občan nebude z Prahy létat všude po světě, ale jenom přeletí po Evropě někam do jiné metropole a teprve odtamtud bude létat dál do světa. My právě chceme, aby to bylo zachováno a aby se létalo do daleko více destinací po světě, než je v současné situaci. A zároveň ta výhoda je i z druhé strany, to znamená z Evropy, že Česká republika společně s ČSA umí velmi dobře obsluhovat tu východní část Evropy a možná budou společnosti, nebo určitě budou letecké společnosti takové, které toho chtějí využít, a naopak to ještě spojení směrem dále na východ posílit, tak z hlediska občana a cestujícího je v podstatě jedno, jestli ta motivace přichází z východu směrem do Evropy, anebo naopak jestli z Evropy vychází směrem na východ. To už je nepodstatné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Možná to, pane náměstku, tak úplně není jedno z hlediska vlády, z hlediska bezpečnosti, tak řekněte mi něco o kritériích, která budou uplatněna v těch dalších kolech tendru na nákup státního majoritního podílu v ČSA? A teď mám na mysli jiná kritéria než cenu a dokonce si dovolím být tak otravný, že bych chtěl procentuální rozdělení. Je to čistě jenom 100% ceny, bude to definitivní kritérium, anebo tam někde lítá nějaké procento ještě něčeho jiného?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Tak v tuto chvíli pro druhé kolo, které bude už jen a jen o ceně, tak to bude jednoznačné kritérium cena. První kolo, kde se musí splnit kritéria, ty kritéria se nijak nebudou vyhodnocovat, jestli někdo má za to více či méně bodů, prostě splní či nesplní, to znamená, že ten zájemce například není v likvidaci, že na něj není prohlášen konkurz, není v úpadku, nebyl pravomocně odsouzen, nemá daňové nedoplatky nebo není v prodlení s vykonavatelnou pohledávkou, jejímž věřitelem je Česká republika, neměl v posledních pěti letech správní delikt v podstatném porušení předpisů, leteckých předpisů v České republice, v Evropě a ve Spojených státech amerických.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane náměstku, já vás jenom zastavím, já jsem ty podmínky a kritéria četl, to bysme tady mohli být zhruba tak do šesti.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Ale veřejnost by je měla vědět.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Veřejnost si je může stáhnout z ministerstva financí na vašem webu, jsou tam, jsem je našel i já.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Tak buďte konkrétnější v dotazu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dotaz je úplně konkrétní, protože minimálně na vládním serveru www.vlada.cz visí z dnešního dne z rána prohlášení vládní, kde se píše: "Vláda České republiky při svém rozhodování v tomto tendru přihlédne k tomu, zda zájemce nepředstavuje bezpečnostní riziko a současně zda není přímo nebo nepřímo ovládán státními strukturami států, jejichž zahraniční a vnitřní politika představuje riziko pro bezpečnost České republiky.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
To se v tom, co jsem tady citoval ty jednotlivá kritéria, tak o tom jsem samozřejmě chtěl hovořit. Na vládě, kde se diskutovalo o tom, zda se ČSA pustí do privatizace, tak se samozřejmě diskutoval problém geopolitických rizik, to znamená, že můžou být společnosti nebo firmy, které splní veškeré podmínky, které máme a které jsem tady začal citovat, nicméně můžou tyto firmy být většinově vlastněny státem nebo být stoprocentně ve vlastnictví státu, který právě je rizikový z toho hlediska, že ohrožuje mezinárodní mír a bezpečnost a tak dále.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne snad mezinárodní mír, ale představuje bezpečnostní riziko pro Českou republiku, to je citace přímo z vládního serveru. A já se, pane náměstku Fukso, ptám, jestli tato kritéria, která jsme tady takto společně vyjmenovali, splňuje například ruský Aeroflot?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Tak tato kritéria nejsou součástí zadání výběrového řízení, protože se jednoznačně nedají popsat odkazy na normy a další technické údaje, které jsou standardní při těchto výběrových řízeních. Vláda, já bych to dokončil, vláda právě na základě této diskuse si vzala za své, že mezi prvním tím kriteriálním kolem a tím druhým kolem bude na základě dostupných informací diskutovat problematiku bezpečnosti, zda ten zájemce, kterého ta komise pustí do druhého kola, netvoří právě to riziko bezpečnostní pro stát, které jste mimo jiné tady citoval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je hezké, jak se tomu slovu Aeroflot vyhýbáte, pane náměstku.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
A tak já si myslím, že věci nebo informace, které pocházejí z ministerstva zahraničí a zároveň i z různých složek, jsou věci, které by měli posuzovat ministři na vládě, a není to v kompetenci této komise, která je složena ze zástupců ministerstva financí, ministerstva dopravy a úřadu vlády.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že vy mi, pane první náměstku ministra financí, neodpovíte na rovně postavenou otázku, jestli když, nebudu tady znovu citovat to, co si každý může najít na vládním serveru, tak když to dáme dohromady s tím, že Vladimir Putin či ruský prezident Medveděv mluví o namíření raket na Česko, tak jestli čirou náhodou to celé nepasuje do věty, že to představuje riziko pro Českou republiku, Aeroflot je s účastí ruského státu?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Tak já si myslím, že každý si o tom může udělat obrázek, určitě si udělají obrázek o tom ti, co o tom budou rozhodovat, to jsou ministři.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom pardon, já bych položil tu otázku, kterou jsem chtěl právě položit, tak když toto dáme dohromady, není v tuto chvíli Aeroflot už zcela jasně handicapován?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Já si myslím, že není handicapován, protože pokud splní ta všechna kritéria, která byla zadána, tak má právo na to postoupit do druhého kola. A v tuto chvíli tento proces je na začátku. Teď jsme vlastně v situaci, kdy zájemci podali přihlášky, a mediálně tady rozebírat jednoho ze zájemců si myslím, že je v tuhle chvíli velmi nebezpečné a mohlo by to narušit průběh té soutěže z toho důvodu, že pokud by ten uchazeč dotyčný byl v případě neúspěšný, tak má důvod se odvolat na to, že kompetentní úředník se v průběhu výběrového řízení o jeho nabídce, aniž ji četl, vyjadřoval tak či onak, a toho já se právě nechci dopustit, protože to by neslo za následky nejenom prodloužení, případně zrušení té privatizace, ale dalo by se to třeba i vyčíslit v nějakých jednotkách milionů korun jako potenciální vzniklou škodu. A já v tuhle chvíli nejsem kompetentní posuzovat to, jestli ta či ona firma, aniž bych četl jejich nabídky, je špatná nebo není špatná. Pojďme to posuzovat v okamžiku a pojďme vést tuto diskusi v okamžiku, kdy vláda vybere či nevybere, a pak je to legitimní a pak se k tomu může vyjádřit každý občan České republiky, ale ne úředník a navíc ještě úředník, který je zodpovědný za privatizaci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tím úředníkem je Ivan Fuksa, první náměstek ministra financí, a je hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu. Vy jste, pane náměstku, v první odpovědi říkal, že se celý letecký průmysl nachází ve velice komplikované situaci. Ta otázka je úplně jasná, je opravdu ta správná chvíle na to ČSA prodat? Protože i ČSA jsou ve velice komplikované situaci, během minulého roku sice se dostaly do relativně nádherného a veselého zisku, ovšem to bylo značným rozprodejem svého nemovitého majetku, není vyloučeno, že v tomto roce už ten výsledek celkový bude vypadat úplně jinak. Tak je ta správná doba?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Tak my myslíme, že jednoznačně ta správná doba je, protože bysme tak nekonali. Ta informace o tom, že se ČSA po dlouhé době hlubokých propadů s minulým managementem v hospodaření konečně dostalo do černých čísel, a to si myslím, že je jeden z těch důvodů, a proč si myslíme, že ta doba je vhodná, protože vývoj té hospodářské krize může přinést jak pozitiva, tak i negativa, a každý si z toho dokáže udělat svůj vlastní obrázek, jednoznačně klesá, ekonomiky se de facto v celé Evropě zpomalují, každá firma, každý subjekt, každý daňový poplatník přijímá úsporná opatření a jedno z úsporných opatření je například to, že se daleko méně cestuje, než se cestovalo před rokem nebo v dobách velkého růstu hrubého domácího produktu. A můžeme se podívat na to, jak ČSA, ale i ostatní letecké společnosti v Evropě na tom jsou za leden a únor, a letecká společnost, která bude místo cestujících přepravovat vzduch, tak asi každý ví, jak to může dopadnout.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když bych se zeptal ještě o něco jinak, to znamená nebylo by lepší počkat nějaké dva či tři roky, zkusit možná překlepat nějaké opravdu výrazně horší období a pak za výrazně víc, než jsou zatím ty odhadované sumy, ČSA prodat?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Co je překlepat složité období? Kdo ví, jak dlouho to složité období bude? Jsme v Evropské unii, tady jednoznačně existuje institut nedovolené podpory v podnikání, a jestliže by tato krizová situace dejme tomu trvala rok, rok a půl, dva roky, ekonomové předpovídají, že by se dalo nastavit oživení nebo že by se mohlo rozeběhnout oživení v druhé polovině roku 2009, někdo říká na začátku roku 2010, to období může být velmi dlouhé a stát nemůže tu firmu žádným způsobem dotovat, takže naopak ta situace je v tuhle chvíli nevyzpytatelná, přední světoví ekonomové a analytici už dneska jednoznačně přiznávají, že nikdo neumí udělat predikci na dva na tři měsíce dopředu, a proto si myslím, že je vhodné jít do té privatizace i v této době. Naopak já bych to nepovažoval jako za nevýhodu, ale spíš jako výhodu. A jednoznačně u té privatizace je zařazen ten mechanismus, že pokud by vláda považovala tu nabídku za nepřijatelnou, tak nabídku nepřijme, privatizace se nebude realizovat, a v této složité době vycházet z různých studií a odhadů, tak nejlepší posouzení toho stavu je tu privatizaci si prostě vyzkoušet a dozvědět se, jaká je skutečná nabídka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Různí analytici a odborníci, kteří se pohybují zejména v leteckém průmyslu, tak tvrdí, že ta nabídka se může pohybovat někde v rozmezí čtyř až pěti miliard korun. Je vláda odhodlána možná vašimi ústy říct, kolik zhruba očekává?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Tak sice někteří politici sdělovali částky, které by pro ně osobně byly přijatelné, já jako úředník toto nebudu komentovat a znova říkám, my jsme teď nastartovali výběrové řízení a i toto mé prohlášení by byla cenotvorná informace a v každém případě by ovlivňovala to výběrové řízení. Nezlobte se.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nezlobím se. Pojďme tedy, hovořil jste, pane náměstku Fukso, o hospodářské krizi, v České republice není vyloučeno, že se blíží krize politická, zítra bude v Poslanecké sněmovně zahájeno v tomto volebním období už páté hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Kdyby byla opravdu zítra vyslovena nedůvěra vládě, jak se to projeví na tom rozběhnutém tendru na prodej ČSA a případně na tom ještě nevyhlášeném tendru na prodej Letiště Praha, což je samozřejmě daleko řekl bych v řádech vyšší zakázka?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Tak přestože obě dvě privatizace, jak ČSA, tak letiště, by měly běžet v stejném mechanismu, to znamená po výběrovém řízení rozhoduje vláda, tak přesto díky na základě iniciativy opozičních poslanců pravděpodobně v Poslanecké sněmovně projde návrh, aby o finálním, nebo respektive aby byl přijat zákon o tom, že by se neprivatizovalo Letiště Praha. Co se týče ČSA, pokud by nastala tato situace, já pevně věřím, že nenastane, protože toto vyslovování důvěry či nedůvěry, to už je skoro folklór v tomto volebním období, nicméně pokud by se tak stalo, tak pravděpodobně než by byly vyhlášeny mimořádné volby, případně byla by zvolena nějaká úřednická vláda, tak záleží jen a jen na politickém rozhodnutí té vlády nebo toho subjektu, který by dočasně vládl do té doby, než budou řádné či mimořádné volby, zda v té privatizaci bude pokračovat, anebo zda tuto privatizaci pozastaví. Stále na to nemá vliv parlament.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A když se vás zeptám, teď pojďme se pokusit oddělit vaše dvě funkce, byť z mého pohledu to je velice obtížné, tak když oddělím vaši funkci prvního náměstka ministra financí a zeptám se vás jako politika Občanské demokratické strany, tak měla by vláda v demisi pokračovat v této privatizaci Českých aerolinií a možná rozjet i privatizaci Letiště Praha?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Tak já si myslím, že jednoznačně v privatizaci ČSA by vláda pokračovat měla, a pokud by hypoteticky nastala tato situace a vládu by tvořili ekonomičtí odborníci, tak věřím tomu, že by jednoznačně podpořili, aby se v privatizaci ČSA pokračovalo, nicméně nevěřím tomu, že ta situace nastane, protože vláda zítra tu důvěru, nebude jí vyslovena nedůvěra, o tom jsem přesvědčen.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
O tom můžete být, pane náměstku, přesvědčen, ale tak úplně to nemáte v rukou přece jenom.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
To je samozřejmě pravda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Poslední úplná otázka, celostátní konference vašeho koaličního partnera, tedy KDUČSL, před několika dny se usnesla, že doporučuje, aby vláda neuskutečnila privatizaci Letiště Praha, ale dokonce ani ne Českých aerolinií. Je to pro vás, zejména když váš bezprostřední nadřízený je také lidovec, Miroslav Kalousek, je to pro vás nějak důležité, změní to nějak chod privatizace ČSA?

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Ne, tak v žádném případě to nezmění, samozřejmě to bude mít dopad na hlasování ve vládě, pokud ti příslušní ministři budou respektovat toto doporučení, a maximálně se to může projevit v počtu hlasů pro, v počtu proti a v počtu, kdo se zdržel. Samozřejmě vždy je daleko důvěryhodnější, když takovýto projekt je podpořen drtivou většinou hlasování ve vládě, a v tuhle chvíli já si nedokážu představit nebo odhadnout, kteří lidovečtí ministři by konkrétně hlasovali proti privatizaci ČSA.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozhodně je nutno na závěr těchto Dvaceti minut Radiožurnálu říct, že Radiožurnál bude i nadále celý tendr na privatizaci státního podílu v českém národním dopravci ČSA sledovat. Mým hostem ve Dvaceti minutách byl první náměstek ministra financí Ivan Fuksa. Děkuji za váš čas a na shledanou.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí:
Děkuji za pozvání a na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu, přeji vám příjemný večer s Radiožurnálem.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...