Hrdějovičtí proti železničnímu koridoru za svými okny

vlak ve stanici

Občané malé obce Hrdějovice u Českých Budějovic se rozhodli bojovat proti výstavbě plánovaného 4. železničního koridoru z Prahy na jih Čech, přesněji řečeno proti úseku, který se jich přímo týká. Důvod, nelíbí se jim, že by nová dvoukolejná trať vedla přímo přes jejich obec. Více Ivan Mls, ČRo České Budějovice.

V obci s 1 500 obyvateli vznikla petice proti tomu, aby koridor obcí procházel. Zástupce petičního výboru Karel Vlasák přibližuje výhrady hrdějovických.

Karel Vlasák: Co se týká hluku, je ta řada domů, které jsou 50 nebo 60 metrů od kolejí a ten hluk už teď je, řekněme, na hranici únosnosti. Do budoucna by to bylo neobyvatelné. Navíc v době, kdy spousta občanů domy kupovala nebo stavěla, byla varianta, že dráha vůbec nepovede přes Hrdějovice.

Starosta Jan Černoch připomíná, že soužití se železnicí není právě nejjednodušší.

Jan Černoch: V obci jsou 3 železniční přejezdy. Pohyb občanů z jedné části do druhé přes tyto přejezdy je značný, protože v horní polovině obce je umístěna mateřská školka, pošta, zdravotnické středisko a všichni občané vlastně ten hlavní přejezd přechází.

Zpracovatel posudku vlivu koridoru na životní prostředí Tomáš Bajer připouští, že výhrady občanů obce jsou oprávněné.

Tomáš Bajer: Pokud koridor bude procházet obcí Hrdějovice, tak samozřejmě ta stavba bude mít významný negativní vliv na obyvatelstvo obce už z toho prostého důvodu, že každá liniová stavba, především stavba koridoru, sebou přináší nové zdroje do území.

Zástupce českých drah pro Jihočeský kraj Ivan Študlar připomíná, že dráhy se při plánování trasy koridorů musí řídit také ekonomickými hledisky.

Ivan Študlar: Podle dosavadních poznatků zatím vychází jako nejpřijatelnější z ekonomického hlediska varianta, která prochází obcí Hrdějovice, ale ČD v současné době posuzují další možnosti. Existuje varianta západně od Hrdějovic, která se celé obci vyhýbá.

Tuto variantu je, podle názoru Otakara Trčky, zástupce projektanta koridoru, nutné teprve propracovat.

Otakar Trčka: My jsme se pokusili ilustrovat případ, kdy v krátkém čase jsme řekli ano, tento úsek, který je sporný, se dá nahradit jakýmsi objezdem obce, s využitím plzeňské trati.

Hrdějovičtí však mají jasno. Koleje železničního koridoru a rychlovlaky v obci nechtějí.

Přepsal: Česká informační agentura