Finanční poradna Radiožurnálu. Na co mají nárok ti nejohroženější?

Nouzový stav a karanténní opatření zasáhly celou společnost. Těm, na které dopadly nejtíživěji, se na začátku dubna věnovala první série Finanční poradny Radiožurnálu a serveru iROZHLAS. Jaké rady měli odborníci ve vysílání a na chatu pro samoživitele, seniory, studenty a sociálně slabé?

Samoživitelé

Jsou OSVČ nebo si až dosud přivydělávali na dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Jejich zásadní příjem najednou skoro ze dne na den zmizel a oni nevědí, z čeho nakrmí své děti a zaplatí nájem.

Nárok na podporu od státu v rámci programů Covid mají pouze ti, kdo provozují svoje podnikání jako hlavní pracovní činnost. Ti mohou aktuálně využít jednorázovou kompenzaci od státu ve výši 25 tisíc korun a odklady plateb pojistného. Pokud je vaše podnikání vedlejší činností a nebude možné čerpat žádnou podporu, je vhodnější ji přerušit a požádat o dávky státní sociální podpory a hmotné nouze.

Čtěte také

Pokud by stav trval déle a stát by nenabídl nějakou další kompenzaci, můžete požádat o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce, případně přerušit živnost a zaevidovat se jako uchazeč o podporu v nezaměstnanosti.

Pokud by byla výše podpory nebo vaše celková finanční situace nedostatečná, mohou samoživitelé žádat na úřadu práce o dávky státní sociální podpory (SSP – přídavek na dítě a příspěvek na bydlení) a dávky hmotné nouze (HN – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení).

Můžete také využít pomoc z různých nadací, které nyní přispívají zejména samoživitelkám, nebo materiální pomoc, kterou nabízejí neziskové organizace. Specialistka Člověka v Tísni Kateřina Bodanská doporučuje obrátit se sociálního pracovníka obce nebo kontaktovat některou z linek pomoci.

Další série Finanční poradny na Radiožurnálu a serveru iROZHLAS začíná v pondělí 4. května. Poslouchejte Radiožurnál každý den po 10.30.

Senioři

Patří mezi skupiny obyvatel nejvíce ohrožené nemocí covid-19 a karanténní opatření na ně proto doléhají nejpřísněji. Aktuální situace spojená s pocitem izolace je pro ně velmi zatěžující a může znamenat velký stres.

Senioři, kteří se cítí osaměle nebo se potýkají s jinými problémy, třeba i finančními, mohou využít formy pomoci na dálku prostřednictvím internetu nebo po telefonu.

Bezplatně fungují linky krizové pomoci – například Linka seniorů 800 200 007 nebo Senior telefon 800 157 157.

Užitečnou pomoc najdou senioři také na webu Asociace občanských poraden, který usnadňuje orientaci v nabídce možných dávek a příspěvků a podává také informace, jak konkrétně o finanční pomoc od státu požádat.

Po dobu trvání nouzového stavu senioři nemusí pro důchod na poštu osobně. Dočasně mohou důchody vyzvedávat osoby pověřené plnou mocí.

Čtěte také

Pokud máte v rodině nebo v blízkém okolí někoho vyššího věku, kdo je nucený zůstávat v izolaci, můžete mu těžkou situaci zpříjemnit i zdánlivými maličkostmi předanými na dálku – CD s oblíbenou hudbou, fotografií nebo nějakou drobností spojenou s milými společnými vzpomínkami. Potěší i pohlednice nebo balíček.

Na tom, jakou formu pomoci by uvítaly například domovy pro seniory, je dobré se domluvit přímo s konkrétním zařízením. Můžete zavolat sociální pracovnici nebo vedoucímu sociálního úseku daného domova ve svém okolí a pomoc nabídnout.

Studenti

Pro studenty znamenají karanténní opatření nečekané prázdniny, ale třeba také výpadek brigády. Mají nárok na kompenzace? A jaké možnosti naopak situace před studujícími otevřela?

V zemědělství je kvůli uzavřeným hranicím nedostatek pracovníků na sezónní práce. Studenti, ale i ostatní lidé, si takovou práci můžou najít na specializovaném webu. Kromě zemědělství se kvůli uzavření hranic očekává také dostatek pracovních míst ve výrobě nebo ve stavebnictví, kde chybí zahraniční pracovníci. Pracovní nabídky nejen pro studenty najdete na většině běžných internetových inzertních portálech.

Čtěte také

Pokud byl před vypuknutím nouzového stavu zaměstnaný formou DPČ nebo DPP a jeho zaměstnavatel vyhlásil odstávku, obecně platí, že není povinen zaměstnanci rozvrhovat pracovní dobu, a tedy ani poskytnout kompenzace za ušlou mzdu. To platí, pokud student nemá ve smlouvě sjednaný minimální rozsah pracovní doby a případně nárok na náhradu mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatele.

Pokud student, který nemá finanční podporu od rodičů a živí se sám, přijde o práci, má nárok na typ podpory v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení nebo příspěvek pro nezajištěné dítě.

Přestože tento semestr trval pouze tři měsíce, budou nejspíš studenti platit školné v plném rozsahu. U soukromých škol je to na rozhodnutí ředitele nebo se to řídí ustanovením ve smlouvě o školném. Pro studenty se nic nemění ani z hlediska daní.

Sociálně slabí

Omezená otevírací doba úřadů práce nebo třeba obavy o ztrátu bydlení. To jsou některé problémy, se kterými se v době nouzového stavu potýkají sociálně slabí a lidé s nízkými příjmy.

Čtěte také

V důsledku opatření proti šíření koronaviru někteří nájemníci přišli o příjem nebo o jeho část. Řada měst a obcí přistoupila k odložení splátek nájemného, komerčním pronajímatelům to nařizuje zákon, který schválila vláda i Poslanecká sněmovna. Stát přijal i některé další úlevy.

Lidé pobírající přídavek na dítě, příspěvky na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nemusí za první letošní čtvrtletí dokládat své příjmy a náklady. Úřady jim dávky vyplatí podle předchozích údajů.

Kromě podání žádostí o dávky státní sociální podpory a hmotné nouze je možné využít podporu různých nadací a potravinovou a materiální pomoc.

Obrátit se můžete například na telefonickou Help linku pro lidi v nouzi, kterou provozuje společnost Člověk v tísni.

Další urgentní formou podpory je mimořádná okamžitá pomoc, která je určena hlavně pro kompenzaci základnch životních potřeb zejména tam, kde žadatel nemá nárok na opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi, případně na dávky ze systému státní sociální podpory.

Jde sice o jednorázovou dávku, ale podle mluvčí ministerstva Kristýny Křupkové může být během nouzového stavu poskytnuta opakovaně.

Spustit audio

Související