Finanční poradna: Kdo má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc a jak o ni požádat?

Samoživitelé, senioři nebo ti, kterým skončil pravidelný příjem, se v posledních týdnech dostávají do existenčních problémů. Na mimořádnou okamžitou pomoc v posledních týdnech příliš mnoho lidí nedosáhlo, uspěl jen každý šestý žadatel. Řada samoživitelů popisuje, že je úředníci předem odrazovali od podání žádosti. Kvůli nepřehlednosti a nedostupnosti informací je až 90 % žádostí vyplněno chybně, upozorňuje socioložka Lucie Trlifajová. Kde najdete potřebné informace?

Čtěte také

Pomáhá v současné situaci stát lidem efektivně?

Obecně se daří zmírnit dopady epidemie na sociální situaci lidí přes udržení zaměstnanosti, ale pak jsou tu ohrožené skupiny. Typicky samoživitelé, lidé, kteří žádají o ošetřovné, nebo ti, kteří z ochrany vypadli: pracující na dohody a agenturní zaměstnanci. Tam podpora nastupuje pozdě.

Přiznání dávky záleží na individuálním posouzení, úředníci žadatele odrazují. Má smysl žádost podávat?

Na podání žádosti existuje nárok. Úředníci by neměli zakazovat žádost podat. V některých případech řeknou, že nárok na dávku není, i když existuje. Za tím není nutně zlý úmysl, ale neznalost, přetížení úřadů nebo nedostatečná informovanost.

Vždy je dobré žádost podat. Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je sekce věnovaná mimořádné okamžité pomoci. Jsou tam vysvětlená pravidla, jak se dávka vypočítává.

Co potřebujete k žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc?

  • průkaz totožnosti, nebo rodný list v případě dětí do 15 let;
  • doklad o výši měsíčních příjmů;
  • doklad o celkových majetkových a sociálních poměrech;
  • nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky dokládají potvrzení o studiu nebo potvrzení o zdravotním stavu, který jim znemožňuje vykonávat výdělečnou činnost;
  • další potvrzení dle charakteru žádosti (například potvrzení o propuštění z výkonu trestu, zdravotnického zařízení, úřední záznam vystavený Policií ČR atp.)

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na jednu stranu se srovnávají výdaje domácnosti na bydlení, telekomunikace a životní minimum, což je základní částka pro přežití. Na druhou stranu se sleduje, jak vysoké má domácnost příjmy, a započítává se část úspor.

Je možné se proti zamítnuté žádosti odvolat?

Ano, existují obranné mechanismy. Možnost odvolání je do patnácti dnů od vydání rozhodnutí. Je možné se odvolat i proti zamítnutí odvolání, zahájit přezkumné řízení nebo podat správní žalobu.

Také se lze obrátit na veřejného ochránce práv. Ten má specifický leták, který se věnuje dávkám pomoci v hmotné nouzi, kde je popsaný postup.

Na stránkách veřejného ochránce práv je k nalezení příručka, která uceleně a podrobně zpracovává problematiku dávek pomoci v hmotné nouzi. 

Došlo k úpravě kritérií žádostí? Co vše musí žadatelé dokládat?

Zásadní změnou je možnost podat žádost elektronicky bez elektronického podpisu. To je skvělý postup a bylo by dobré ho udržet do budoucna. Podmínky dokládání se zmírnily, ale zůstaly zásadní bariéry.

Čtěte také

Tou základní je nedostupnost a nepřehlednost informací. Obrovský problém je dovolat se na help linku Úřadu práce, ministerstva i poboček úřadů. S tím souvisí vysoká míra chybovosti, až 90 procent podaných žádostí není dobře připraveno.

Další problém je složitost celého procesu podání žádostí. Velký problém je délka vyřízení, což souvisí s přetížením úřadů práce. Když dávky přicházejí pozdě, má to zásadní dopady na sociální situaci. Hrozí propadnutí do pasti dluhů a podobné problémy.

Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.