Eduard Sequens, energetický expert

25. srpen 2008
r_2100x1400_radiozurnal.png

Dobré odpoledne, po prázdninové odmlce začíná pořad Dvacet minut Radiožurnálu, tedy podvečerní aktuální rozhovor na téma, které má možnost hýbat doslova celou společností. U Dvaceti minut vás opět vítá a dobrý poslech přeje Martin Veselovský. Dnes proběhla jedna z klíčových schůzek takzvané Pačesovy energetické komise, tedy skupiny expertů jmenovaných podle stranického klíče, která by měla v průběhu září podat vládě přesný obrázek stavu, možnosti vývoje a také nutných kroků v oblasti české energetiky. Její práce je sledována s extrémní pozorností. Strana zelených například považuje energetická témata a jádro konkrétně za jeden z důvodů, proč případně vystoupit z vládní koalice. Jedním z členů komise nominovaným za zelené je energetický expert Edvard Sequens. Je hostem příštích dvaceti minut, vítejte v rozhlase dobrý den.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
K čemu jste vůbec dneska došli při té schůzce, která v podstatě, pokud se úplně nepletu, je jedna z prvních, po tom, řekněme, předběžném výsledku z počátku července.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Není první, i v létě jsme pracovali. A je to jedna z mnoha schůzek, budou ještě další pokračovat až někdy do poloviny září, možná až konce září, kdy bude ta zpráva už definitivně hotová. Měla by být potom oponována a předložena veřejnosti a hlavně vládě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale vy sám jste ještě poměrně nedávno agentuře ČTK říkal, že ta definitivní zpráva by měla být hotova v půlce září. To znamená, že ten termín se sune.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Ta zpráva by měla být od nás, od komise hotová do patnáctého září, tak to bylo předběžně domluveno. S tím, že dalších patnáct dnů má ještě ta oponentní rada, kterou jmenoval premiér Topolánek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ta takzvaná Pačesova komise je nazývána od počátku nezávislou komisí, podotýkám, že je jmenována vládou. A tak se vás ptám, pane Sequensi, jestli je opravdu nezávislá.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
No, to je těžká otázka, samozřejmě ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Možná proto ji kladu.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Možná, protože ty jednotlivé členy nominovaly politické strany, tak je to samozřejmě trochu tímto ovlivněno, tu více, tu méně. Ale pokud jsem si všiml i u kolegů, je tam snaha spíše o tu odbornost, o tu energetickou odbornost než takové ty stranické vstupy do toho.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že tam při různých jednáních té vaší komise není vůbec znát nějaké stranické zadání ve smyslu přes tento bod prostě pro tuto politickou stranu vlak nejede?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Tak samozřejmě pro nás je velmi obtížná třeba otázka jaderné energetiky, zrovna pro zelené možná jako pro jediné v té komisi, proto se tomu ožehavému tématu věnujeme spíše takovým trochu odsouváním, respektive možná i větší pozorností než jinému. Budeme tu mít i speciální jednání ještě před námi. A zatím nějaké rozhodnutí v této kapitole ještě nepadlo. Proto tuto kapitolu ještě nemáme hotovou jako asi jednu z posledních.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A která ještě zbývá kromě jádra?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Tak zbývá uzavřít v podstatě ještě řadu kapitol, od úspor po obnovitelné zdroje, kde se ještě dodělávají požadavky nebo změny, které k tomu dodaly oponentní posudky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je už uzavřena kapitola, která se týká nebo ve které se mluví o případném prolomení těžebních limitů uhlí?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
To je právě ta druhá věc. Víceméně tam panuje shoda, že prolomování limitů by být nemělo a na čem je pouze zatím veden spor, to je takzvané narovnání limitů na dole Bílina, kde to někteří chápou, že tam se dostanou uhelné společnosti ke sto dvaceti milionům tun hnědého uhlí. A ta dohoda politická, a to jde teda mezi ODS a Stranou zelených, bude, že by to mělo být nula k nule, čili to narovnání bude takové, že by tam nemělo přibýt pro uhelné společnosti žádný milion tun uhlí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To jste vyjednali vy, Edvard Sequens a kolega Vlk?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
To jsme nevyjednali, to jde zcela mimo nás. My se snažíme v komisi popsat, co to udělá s energetikou, jestli to uhlí bude, nebo nebude. Tyhle ty ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, jinými slovy, ta varianta, která by přinesla uhelným společnostem ony miliardy kubíků uhlí, tak to nepotřebuje česká energetika?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
No, v této chvíli se zdá, že nikoliv. Bude tady samozřejmě o to velký spor, je to v prvé řadě ekonomický zájem těch firem, které tam těží, aby nemusely odstavovat svoji těžbu. Ale nastane tady určitý problém v teplárenství zejména. Ono se dlouho koukalo spíš na tu energetiku, kde, jak víme, se to hnědé uhlí těží a spíše vyváží teda v podobě elektřiny do zahraničí. Ale pak je tady teplárenství, které se dlouho opomíjelo. Dokonce na ně nemyslela ani státní energetická koncepce. Ta to prostě velmi jednoduše přešla. A tady nastane problém bez ohledu na ty limity v této chvíli. Prostě tady Mostecká uhelná pod novým vedením rozhodla, že bude odstavovat i třídírnu uhlí, že postupně bude končit. A jsou tady velké teplárny, které jedou právě na toto hnědé uhlí. A nám se zdá a upozorňujeme na to i vládu, to bude jedno z doporučení, že ty teplárny na toto nejsou připraveny. Že v krátkodobém horizontu budou muset změnit svou palivovou základnu, případně sehnat to hnědé uhlí někde v zahraničí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V krátké době znamená co teď pro nás laiky neenergeticky vzdělané?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Tak to je spíš v takovém tom investičním cyklu. Může to být někde rok 2012, 2015, tadyhle někde bude nastávat ten problém pro teplárny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Už šéf vaší komise, pan profesor Václav Pačes, mluvil právě na začátku července při prezentaci těch předběžných výsledků práce vaší komise o tom, že teplárenství se mu zdá jako výrazně větší problém než nějaké politické tahanice kolem jádra a tak dále. Kdo to všechno zaplatí? Například to, že teplárny budou muset přejít na jinou palivovou základnu.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
No, samozřejmě v konečném důsledku to zaplatí spotřebitel, ale ono je to relativní, to slovo zaplatí. Ono k tomu mělo dojít, já nevím, jestli ten management si nedělal dlouhodobé prognózy, ale to, že tady platí nějaké územní ekologické limity, že tady je nějaká kapacita na vytěžení toho uhlí z dolů, od kterých oni berou, tak má omezenou životnost. A oni by sami měli plánovat svoji obměnu té technologie. Mají v zásadě dvě možnosti, vlastně tři, získat to uhlí odjinud, přejít na obnovitelné zdroje, což se dá u těch menších kotelen, horší to bude v Praze, anebo přejít na plyn. Což v konečném důsledku znamená samozřejmě potom nějaký dopad do ceny pro toho spotřebitele tepla, odběratele tepla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A snížení ceny to rozhodně nebude.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Snížení ceny to nebude, ale uvědomte si, že i cena hnědého uhlí jde velmi rychle nahoru. A je možné, že s náběhem další etapy ekologické daňové reformy, kdy se vlastně započítávají ty dopady do životního prostředí, do ceny fosilních paliv, a to zrovna u hnědého uhlí je to docela výrazné, tak i ta cena tady půjde postupně nahoru. Energie není zadarmo a musíme si uvědomit, že prostě dolů už asi příliš klesat nebude, to budou jenom krátkodobé výkyvy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen podotýkám, že posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu o energetice v České republice, o jejích potřebách a výhledech hovořím s členem takzvané Pačesovy energetické komise Edvardem Sequensem. Ještě zpátky k práci vaší komise. Po té dnešní schůzce je jasné co, jak bude vypadat práce vaší komise do budoucna?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Tak ještě doděláváme tu analytickou část. Tam nás čeká příští týden nějaké dohadování, oponentní jednání ještě nad kapitolou jaderná energetika, která opravdu ještě není vůbec uzavřena. A poté to předáme oponentní radě, kterou jmenoval premiér Topolánek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, co to znamená, pane Sequensi, že vás čeká nějaké dohadování o té kapitole, která se týká jaderné energetiky?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Dopracováváme tam závěry těch oponentních posudků k jednotlivým kapitolám a musíme se potom shodnout nad zněním těch kapitol, právě zda tam bude například těch zmíněných sto dvacet milionů tun uhlí na Bílině, anebo nebude. Jakým způsobem tam budou daná doporučení. To by mělo jít konsensem v rámci komise. A to právě má probíhat příští týden. Ale to je jenom jedna část, to je ta analýza, to je nějaký stav, potenciály zdrojů, jak to vypadá s přenosnou soustavou, s bezpečností a podobně. Ale pak to bude ještě syntetická část, tak jí říkáme pracovně, a to bude shrnutí a takové ty opravdu závěrečné doporučení pro vládu. Tam už potom jsou i ty čísla modelování nějakých těch scénářů, kdy se stane to nebo kdy se stane to. Budeme chtít popsat právě ty varianty třeba u teplárenství, zůstanou zachovány limity, pak co by vláda měla udělat, jestli chce podpořit plyn nebo obnovitelné zdroje, například, to je jenom příklad nějakých těch variant.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano. Když bych řekl, co se týče té kapitoly ohledně jádra, že jste vy a váš kolega Vlk, kteří jste nominováni Stranou zelených, jako řekl bych na jedné straně a ti ostatní na druhé, tak bych to popsal přesně nebo bych se mýlil?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
My jsme tam nominovaní Stranou zelených a máme na to nějaký názor. Nikoliv na základě stranických usnesení, ale prostě pro to, že je nám to blízký, proto nás tam ta strana dala.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že se v otázkách jádra, jako například jestli by se česká energetika měla uchýlit k jádru či jestli by měla stavět další bloky jakékoliv jaderné elektrárny, hledat intenzivně úložiště jaderného odpadu a tak dále, tak v tom se shodnete i s ostatními členy té komise? Ptám se na to, jestli vy s panem Vlkem máte jen sami ten jeden stejný názor.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Obávám se, že většinový názor je spíše otevřít tu cestu jádru. A my jsme sami dva, kteří tomu oponují. Tu v nějakých aspektech máme samozřejmě i podporu u jiných členů, ale jako globálně jsme asi jenom ti dva.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na začátku července my v rozhovoru pro Dvacet minut pan profesor Pačes říkal, že z jeho iniciativy to rozhodování uvnitř komise chodí, řekl bych, spíše konsensem než prostým hlasováním. Právě říkal z obavy pro to, abyste vy dva s panem Vlkem nebyli v mnohých tématech celkem čistě přehlasováni. Je to tak opravdu?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Ono k takovému tvrdému konsensuálnímu hlasování v podstatě ještě nedošlo. Snad jen při přípravě té prezentace na červencové prezentace předběžné zprávy, kde nakonec ten původní návrh byl konsensuálně upraven mezi členy komise, kteří byli tehdy přítomni. Co se týká zbytku, já myslím, že to konsensuální rozhodování je princip, který tam opravdu pan profesor Pačes přinesl. A jsem za to velmi rád a doufám, že to tak nakonec dopadne a bude to znamenat právě popis těch různých variant, která tam bude, jak jaderná, tak varianta, která bude tu elektroenergetiku řešit bez dalšího rozvoje jádra.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že jdete spíše tou cestou popsat více variant, které by nakonec mohly vyhovovat oběma názorovým stranám v Pačesově komisi, než aby tam byl jeden nějaký výsledek či doporučení, které by bylo takové neslané, nemastné, protože je konsensuální.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Zatím takto to vypadá, že tyto varianty budou takto nastaveny, aby vůbec k nějaké dohodě došlo. Nedovedu si představit, že se konsensuálně shodneme po tom nad něčím, co říká, že v roce 2015 musíme spouštět nové jaderné bloky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To pod to byste se asi nepodepsal?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
No, nemohl bych, protože vím, že to není nutné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co jste přímo konkrétně dnes na té schůzce Pačesovy energetické komise řešili?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Já se vám z tohoto vymluvím, ale opravdu nemůžu řešit detaily dnešní schůzky pracovní, my jsme si řekli, že vlastně ty věci pracovní nebudeme s nimi chodit příliš do médií. Má to svůj smysl, protože tam prostě probíráme věci interní, které ještě nejsou závěrem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, to je v reakci na, řekl bych, kritiku Martina Bursíka, předsedy Strany zelených, který velice kritizoval mediální výstupy vaší komise, respektive jejich otevřenost.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
To jsme si řekli už předtím. Reakce Martina Bursíka byla spíše na to nešťastné vystoupení toho čtvrtého července, kde se i prezentovaly nějaké scénáře, které ještě vůbec nebyly dohodnuty a nebyly vlastně konsensuálně schváleny. To je něco, s čím i kolegové z komise souhlasí, že to být prezentováno nemělo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A přesto se to stalo. Seděla tam značná část vašich kolegů z komise, včetně bývalého ministra Vladimíra Dlouhého, který byl, řekl bych, z mého pohledu, já jsem na té tiskovce byl, hlavním prezentátorem, vedle pana profesora Pačesa, tak kde máte jistotu, že se patnáctého září, nebo při jakékoliv prezentaci nestane něco podobného, protože z pohledu mnoha lidí prostě byli jste vy dva s kolegou Vlkem, tedy nominovaní Stranou zelených, při té prezentaci tak trochu opomenuti.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
No, to byste musel jít trošku zpátky. Komise, že jo, byla sestavena na základě koaliční dohody a programového prohlášení vlády, kde je teda definováno, že tahle vláda nebude plánovat žádné jaderné bloky a udrží limity hnědého uhlí. Tím pádem tam si ministr Říman v podstatě, nebo strana ODS navrhla tuto komisi. A je to takový jakoby nástroj, jak překonat tuhle tu koaliční dohodu. I my to takhle vnímáme. A takže ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, vy jste tedy nástrojem Strany zelených, jak tuto dohodu nepřekonat.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Šli jsme do toho nikoliv kvůli tomu politikum, ale skutečně kvůli těm číslům, abysme se dobrali nějakých, pokud možno nestranný analytických podkladů, jak to vlastně s energetikou vypadá, aby se s ní právě nemanipulovalo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, k čemu ale směřuje moje otázka, pan Sequensi, jde mi o to, jestli ve chvíli, kdy státem v podstatě kontrolovaná energetická společnost ČEZ už v tuto chvíli rozjíždí studii EIA, teda mezinárodní studii o dopadech na životní prostředí v případě rozšíření jaderné elektrárny Temelín. Tato studie byla evidentně jaksi spuštěna nebo ten úmysl byl již před tím, než byly prezentovány ty předběžné závěry Pačesovy komise. Tak jestli v tuto chvíli vůbec vaše práce bude co k čemu. Tak vy dáte nějaké doporučení patnáctého září vládě, která v podstatě už spouští nějakou úvahu o tom, že by se Temelín rozšířil.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Bohužel to takhle opravdu dopadnout může, že ta část energetiky, která chce si tam najít toto doporučení, tak ho tam najde nebo respektive už ho našla v tom červenci. ČEZ to spustil velmi obratem, tu, to posuzování vlivu na životní prostředí u nových bloků. Bude to sice trvat roky, ale v podstatě už to spustil na základě právě prezentace pana Pačese a pan Dlouhého.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ta byla použita jako, řekněme, podkladový materiál?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Ta použita nebyla. Ono tam není možné to takhle použít. On už ČEZ použil to, co měl připravené v šuplíku, jenom takovej ten signál k tomu spuštění tam proběhl bezprostředně poté. Ono ta prezentace byla čtvrtého, to byl pátek, v pondělí ČEZ podal žádosti na Stavební úřad v Týně a na Krajský úřad v Českých Budějovicích, takové ty dílčí žádosti, které potřebuje pro tu EIU. V úterý to tam osobně odnesl, ve čtvrtek dostal od obou úřadů rozhodnutí velmi promptně a rychle. U stavebních úřadů je to i rychlejší než obvykle u běžných stavebníků. A v pátek na tiskové konferenci ohlá ..., nebo ČTK ohlásil spuštění toho procesu EIA. Takže to bylo opravdu nestandardně, všechno velmi rychle a bezprostředně to navazovalo na tu prezentaci. Takže vaší obavě rozumím, já tu obavu mám taky, ale zároveň ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ptal jsem se na vaši obavu, pane Sequensi, já jsem obavu nevyjadřoval.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Rozumím. Obavu mám a budeme se snažit, až do konce roku to bude smysluplné tomuto čelit a právě ukázaly se tady i jiné varianty nejaderné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Edvard Sequens. Normálně ze sdružení Calla, v tuto chvíli jako energetický expert, jeden ze členů komise takzvané Pačesovy energetické komise. Říkal jste, že se budete do poslední chvíli, kdy to bude smysluplné, snažit. Znamená to, že může být nějaký moment, kdy byste prostě řekl, to nemá cenu, pracujeme na něčem, co potom bude uloženo ad akta a zavře se nad tím materiálem voda?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
To by samozřejmě mohlo nastat, kdyby bylo porušeno pravidlo konsensuálního souhlasu s těmi závěry, kdybychom byli nějak většinově přehlasováni, silově.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To se zatím neděje.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Zatím to nevypadá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu právě na oné tiskové konferenci, o které jsme hovořili, ze čtvrtého července bylo předsedou vlády Mirkem Topolánkem oznámeno jmenování toho oponentního týmu, které, snad s výjimkou bývalého ministra životního prostředí Kalaše, je složeno z lidí, u kterých se dá asi předpokládat, že budou spíše v tom názorovém spektru projaderném či prouhelném, abych to velice zkráceně. Jste spokojen se složením toho týmu, který bude oponovat vaší práci?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Nejsem. Tam to zastoupení lidí, který jsou pro jádro a uhlí, jak říkáte, je velmi silné, až jako silnější, než by mělo být.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak ve chvíli, kdy si takto popíšeme tu situaci, kdy vy přiznáte obavu z toho, že možná pracujete už dlouhou dobu a pečlivě na materiálu, který možná vláda potřebuje, těžko říci proč, ve chvíli, kdy ČEZ rozjíždí už EIU ohledně rozšíření Temelína. A ve chvíli, kdy oponentní skupina k vašemu materiálu je názorově jasně vyhraněná, až na nějaké drobnosti, tak si možná laik řekne, proč to vlastně děláte.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
No, otázka je asi na místě, ale my jsme tam šli s posláním podívat se opravdu na tu energetiku, na pořádné analýzy, jak to tady vypadá. A myslím si, že to, co se tu podařilo za ten rok získat, ty čísla, ty podklady, tak to tady dlouhou dobu nebylo. Tady se hodně manipulovalo všelijakými, když to tak řeknu, cinknutými studiemi, podle toho, kdo si co objednal. A teď jsou tady na stole studie, které jsou do značné míry, bych řekl, nezávislé. Respektive ty, co jsou nějakým způsobem, zase použiju to slovo cinknuté, udělaná nějakou názorovou skupinou, tak jsou zase oponovány tou druhou, takže jde o ten výsledek. My můžeme ukázat, že obnovitelné zdroje patří do energetického mixu, jaký mají potenciál, že to není nějaký jenom takový ten drobek, kterýmu něco přihodíme a ať si tam hrají chlapci na písečku, ale ono je to opravdu nějaký významný podíl zhruba čtvrtinový. Třeba co se týká v elektřině. My můžeme ukázat, že je tady značný potenciál úspor energií a co ten stát pro to dělá, nebo respektive nedělá a může dělat. A to je taky dílčí úspěch. Pokud se přeneseme přes to, že to ta druhá strana zneužije pro prosazování jádra, tak si myslím, že to je ten smysl, který jsme tam mohli vnést.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Možná by si někdo mohl říct, pane Sequensi, že máte příliš malé cíle. Sám říkáte, pokud to druhá strana zneužije. Rozumím tomu dobře, že druhá strana je vláda?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Já bych řekl spíš část vlády, která tady má od začátku jasno, že máme rozvíjet atomový stát a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak jinak, na závěr dnešních Dvaceti minut se vás zeptám na váš profesní odhad, který bude pramenit z vaší práce v Pačesově energetické komisi, z toho, že víte, jaké máte zadání od Strany zelených, a že už tušíte, jak to zhruba je mocensky rozvrženo v české vládě. Až ten materiál váš dáte dohromady a odevzdáte ho vládě, tak co se s ním stane, bude vláda pracovat podle něho a rozhodovat se, anebo bude prezentován s velkou slávou a v křídovém papíře a pak bude uložen?

Edvard SEQUENS, energetický expert:
To je otazník i pro mě, protože třeba ministr Říman na jednu stranu oficiálně zastavil práce na nové státní energetické koncepci, kterou má předložit parlamentu už do konce roku, a čeká na nás. A nevím, jak by to chtěl potom stihnout, kdyby to opravdu bylo vázané čistě na naše výsledky někdy v říjnu. To je celkem nereálné, takže tady je předpoklad, že oni si pracují na svém. Takže je velký otazník, co vlastně s našimi závěry na konci bude.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ptám se na váš odhad.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Můj odhad je, že si to každý využije tak, jak to bude zrovna potřebovat. Takže někdo si v tom najde to jádro, někdo ty obnovitelné zdroje. Ale budou k dispozici minimálně aspoň čísla, která se dají do značné míry říci, že jsou nezávislá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dnešních Dvacet minut jsem strávil, i vy jste strávili, s energetickým expertem z Pačesovy energetické komise Edvardem Sequensem. Děkuji, že jste přišel a na shledanou.

Edvard SEQUENS, energetický expert:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu. Přeji vám příjemný podvečer stráveným s Českým rozhlasem 1 Radiožurnálem.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: Martin Veselovský