Drážďanský Kreuzchor hledá talenty

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Drážďanský Kreuzchor

Je synonymem saské metropole stejně jako kostel Frauenkirche, který doslova i obrazně povstal z popela, jako vánoční štola či Raffaelova Sixtinská Madona v Galerii Starých mistrů. Kreuzchor – jeden z nejstarších a nejproslulejších chlapeckých sborů na světě. Také letos hledá nové talenty a už ladí program na jubileum.

Cesta k tomu, aby zněl chlapecký sbor jako na úryvku z nahrávky, je dlouhá a dlážděná nejenom talentem, ale především intenzivním studiem, trpělivostí, železnou disciplínou i nejednom slzičkou. Kluci totiž ve sboru a na speciálním internátu stráví osm let, bez rodičů, které mohou samozřejmě navštěvovat. Času ale není mnoho, sbor pravidelně doprovází víkendové bohoslužby a také koncertuje po Německu i po světě.

Ani tato vysoká daň ovšem neodrazuje nové zájemce, jak se ukázalo na dni otevřených dveří. Uchazeči jsou převážně ze Saska, ale také z dalších spolkových zemí ba dokonce ze Švýcarska. Zájem o drážďanský Kreuzchor, ve kterém aktuálně působí 145 chlapců, potvrzuje také jeho dirigent Peter Kopp:

„Získat dorost je pro nás každoročně nesmírně důležité. Nejenom nové hlasy, ale především nové talenty. Od kluků se vyžaduje ctižádost a schopnost vyrovnat se s vysokými nároky, takže není snadné najít adepty, kteří tato kritéria splňují. Máme před sebou velký úkol.“

Drážďanský Kreuzchor

Kromě pravidelného doplňování souboru Kreuzchor již nyní intenzivně pracuje na přípravě 800. výročí založení, které chce ve velkém stylu oslavit za dva roky.

„Kdy přesně byl sbor založen, nevíme. Vycházíme ale z dobových pramenů prostředí kostela i školy, které hovoří o roce 1216, čehož jsme se chopili. Pro jubilejní rok máme velké plány. Chtěli bychom hlavně zvýšit povědomí o Kreuzchoru. Už totiž není samozřejmostí, jako před dvaceti, třiceti lety, že nás v Drážďanech znal každý. Rádi bychom to změnili, aby si společnost opět uvědomila a poznala naše hodnoty“.

Dodává dirigent Peter Kopp. To je možné již nyní, a to nejenom na domovské scéně, v evangelickém kostele sv. Kříže Kreuzkirche, kde chlapce a sólisty čeká na Velký pátek provedení Matoušových pašijí J. S. Bacha, událost roku. Pěvecký sbor si vyslechnete i na méně tradičních místech. Před týdnem si pod taktovkou kantora Rodericha Kreileho zopakoval loňský úspěšný nápad, koncert na drážďanském hlavním nádraží.