David Dohnal

Nejen u příležitosti probíhajícího cvičení Zóna 2008 simulujícího jadernou havárii byl hostem Dopoledního Radiožurnálu David Dohnal, vedoucí psycholog Hasičského záchranného sboru ČR. S čím se ve své profesi nejčastěji setkává? Jak radí lidem jednat v krizových situacích? A je možné se na ně prostřednictvím cvičení předem připravit? Ve čtvrtek 27. listopadu bude hostem freediver Martin Štěpánek.

Co je vlastně náplní práce vedoucího psychologa Hasičského záchranného sboru ČR? David Dohnal podotýká, že nejde pouze o pomoc obětem mimořádných událostí a neštěstí včetně pozůstalých, příbuzných a přátel, ale i o psychologickou pomoc zasahujícím hasičům. Po zásahu, u nějž prý nemají hasiči obvykle čas přemýšlet, ale pracují naučeně a automaticky, se u nich často dostavuje bezmoc. A podle Davida Dohnala nejsou ani v nejmenším přehnané mnohé americké snímky, které pojednávají právě téma hasičů a jejich často těžkého vyrovnávání se s emočními nástrahami vlastní profese.

Jedním z témat, na něž se Lucie Výborná Davida Dohnala mezi desátou a jedenáctou hodinou ptala, bylo, jakým způsobem zasahují vyškolení psychologové na místech neštěstí a nehod a jakým způsobem mají jednat lidé, kteří se k podobných neštěstím náhodou dostanou. Podle Davida Dohnala je rolí psychologa na místě zásahu především zajistit lidem na místě - ať už obětem či jejich příbuzným a blízkým - základní bezpečí a fyziologické potřeby. Důležité je rovněž nechat v nich proběhnout základní reakce, jako jsou pláč či stres, a poté je nasměrovat, aby opět začali fungovat v obvyklém režimu - tedy například přemýšlet, kam jít či kam zavolat.

A jak má jednat náhodný kolemjdoucí, který se dostane k místu neštěstí? Jak má jednat s případnými oběťmi, zatímco čeká na záchrannou službu? "Držet je za ruku," odpovídá David Dohnal a dodává, co kromě zajištění známých pěti T považuje za nejdůležitější: "Hlavně komunikovat s daným člověkem. Na to člověk nepotřebuje odbornost."

Řeč byla i o tom, jak obtížné je zvládat například davovou paniku. Přesto ani v případě, že k ní dojde, nevidí David Dohnal situaci jako bezvýchodnou. Zdůrazňuje roli autoritativního lídra, který situaci prostřednictvím direktivních příkazů řídí. Zvládnout paniku pomáhají i přípravy na krizové situace. David Dohnal v této souvislosti zmiňuje například nácviky evakuace známé každému již ze školy. Dodává však se smíchem: "Samozřejmě český nárok je v přístupu k nácviku krizových situací poněkud specifický."

Proč vlastně panika vzniká? I o tom a mnoha dalších tématech byla Řeč v Dopoledním Radiožurnálu. Jak se například záchranáři vyrovnávají s krizovými situacemi? A jakým způsobem musí psycholog hovořit k člověku, který se rozhodl spáchat sebevraždu?

Záznam celého rozhovoru s Davidem Dohnalem i s dalšími Hosty Radiožurnálu si můžete poslechnout v Rádiu na přání.