České vědkyně hledají koronavirus v odpadních vodách. Výsledky by mohly mít už za pár měsíců

31. říjen 2020

Je možné poznat ohnisko nákazy pouze analýzou odpadních vod? Vzorky z kanalizací teď analyzuje čtveřice vědkyň na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Inspirovaly se v zahraničí, kde podobné výzkumy můžou pomáhat s vytipováváním dalších ohnisek nákazy. Vzorky s odpadní vodou teď do pražských laboratoří putují hlavně z metropole.

Dana Vejmelková má na rukou modré ochranné rukavice. Z mrazáku vytahuje asi půllitrové plastové lahve s odpadní vodou. Analyzovat tu ale mohou jen mikrolitry, takže zásadním úkolem je zmenšit objem vzorků na minimum. 

„Zmenšíme ho tím, že do směsi přidáme polyethylenglykol a chlorid sodný. Tím docílíme toho, že se nám na polymer nalepí jak virové částice, tak DNA, nukleové kyseliny a podobně,“ popisuje její kolegyně Alžběta Dostálková.

Následně vědkyně vzorek vloží do centrifugy, kde se odstředivou silou jako na pouťovém kolotoči všechno důležité usadí pohromadě na dně. „Tím, jak se točí, tak se oddělí jednotlivé fáze ve vzorku. Můžete si to představit, jako kdybyste ten vzorek nechali stát na stole třeba den. Postupně vám těžké věci klesnou dolů. To se nám v centrifuze stane během 10 minut,“ ukazuje Eliška Čermáková.

Izolace RNA a PCR testy

České vědkyně hledají koronavirus v odpadních vodách

Ony „těžké věci“ jsou usazeninou, která odtud putuje do jiné laboratoře, kde izolují virovou RNA. Vzorek následně zamíří na testy PCR. V molekulárně-biologické laboratoři mají vzorky v mikrozkumavkách uložené u ledu. „V prostředí jsou všude přítomné RNázy, to jsou enzymy, které RNA rozkládají. Proto ji chráníme,“ vysvětluje Kamila Zdeňková. 

Pak už jen stačí namíchat reakční směs, přidá se vzorek a kontrolní RNA. Veškerou práci poté odvede PCR stroj, který dokáže určité úseky vzorku namnožit a zjistit, zda v něm vir je a případně kolik ho tam zbylo.

Čtěte také

„Jsme schopni detekovat určité množství kopií RNA, nicméně pořád to jsou určité úseky RNA. Nemůžeme říct, zda jsou v odpadní vodě celé virové částice, nebo zda už je nějakým způsobem narušená a není tedy už schopná infikovat další buňky,“ dodává Dostálková.

Pokud by vědkyně našly stopy koronaviru ve vzorcích odpadních vod, mohly by – tak jako například v Nizozemsku – vědět o ohnisku nákazy dřív, než se zaplní nemocnice. První výsledky by na Vysoké škole chemicko-technologické mohli mít v následujících měsících.

autoři: Matěj Skalický , als
Spustit audio

Související