Budoucí evropský komisař Pavel Telička

26. únor 2004
O kom se mluví

Hostem je Pavel Telička, nynější velvyslanec České republiky v Bruselu při Evropské unii, budoucí evropský komisař. Dobrý den. Jak jste interpretoval Romanu Prodimu příčiny výměny vládního kandidáta na eurokomisaře?

Host (Pavel Telička): Velmi stručně. Pan Kužvart se rozhodl dále nekandidovat a předseda komise toto akceptoval bez požadavku na další vysvětlení. Myslím si, že celou situaci v komisi velmi pečlivě monitorovali.

Moderátor (Jan Pokorný): Miloš Kužvart tvrdošíjně přesvědčuje, že jste mu, jak se říká, mydlil schody, vy stejně zarputile tohle popíráte. Jeden z vás nemluví pravdu, souhlasíte?

Host (Pavel Telička): Souhlasím, pokud to není otázka nedorozumění.

Moderátor (Jan Pokorný): A co je to tedy spíš?

Host (Pavel Telička): Já si myslím, že jsem se už k této otázce vyjadřoval tolikrát, i ministr Svoboda a celé ministerstvo, že to považuji za bezpředmětné. Myslím si, že můžeme toto velmi jasně prokázat i písemnostmi, ale samozřejmě pokud pan Kužvart má konkrétní výtku na konkrétní otázky, na konkrétní naše selhání, tak samozřejmě jsem připraven o tom diskutovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak byste klasifikoval výroky předsedy lidovců Miroslava Kalouska? Taky jako mydlení schodů?

Host (Pavel Telička): Podle mého názoru samozřejmě ten proces výběru, ať už v prvním a nebo řekněme v tomto kole, byl složitý, byl komplikovaný a i v porovnání s jinými přistupujícími zeměmi podstatně složitější.

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, já jsem se neptal na hodnocení toho procesu, ale na výroky předsedy křesťanských demokratů.

Host (Pavel Telička): Vím, to byla taková předpona, abych teď řekl, že je velmi důležitý, abychom si uvědomili, že máme určité národní zájmy ve vztahu k unii a uvnitř unie samotné a že bude i důležité, jakou pozici bude mít český komisař. Já si myslím, že tam přicházím s velmi solidní pozicí a byl bych jenom rád, kdyby větší stmelení na naší vnitropolitické scéně tomuto bylo dále nápomocno, protože nejde o komisaře, anebo o jednu osobu, ale jde skutečně o to, jaké máme zájmy a jak je jsme schopni prosazovat. A já si myslím, že větší koheze by rozhodně byla prospěšná.

Moderátor (Jan Pokorný): Chcete tím říct, že evropský komisař prosazuje národní zájmy země, z které pochází?

Host (Pavel Telička): V žádném případě, nikoliv, ale pochopitelně tyto otázky byly předmětem a komentáře byly sledovány, byly monitorovány a musím říct, že za poslední dny jsem obdržel tolik telefonátů a esemesek bezezbytku velmi pozitivně laděných, jako nikdy předtím a já si myslím, že toto je také nějaký signál, který bychom měli vzít v úvahu.

Moderátor (Jan Pokorný): Kontaktují vás třeba i členové nebo příznivci křesťanských demokratů, jejichž vedení, částečně, vyjádřilo jaksi velké rozpaky z vaší nominace?

Host (Pavel Telička): Byl jsem informován dnes a poté, co jsem včera přijel do Prahy, ze strany mých kolegů na misi, že skutečně i takový mail dnes došel.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste se setkal dnes s předsedou vlády Vladimírem Špidlou. Co bylo obsahem vašeho jednání?

Host (Pavel Telička): Nebylo to mé jednání. Já jsem v Praze momentálně na poradě velvyslanců v zemích unie a v zemích NATO a vedoucích stálých misí a my jsme měli před chvílí přijetí u premiéra, takže to bylo větší shromáždění.

Moderátor (Jan Pokorný): Dva lidovečtí ministři byli ve vládě proti vaší nominaci, jeden ministr zahraničí Svoboda se zdržel. Jak si tenhle postoj vysvětlujete?

Host (Pavel Telička): Tak beru to jako fakt, který je v zásadě konsistentní s tím, jakou pozici zaujala Lidová strana i při koaličních jednáních, takže já toto beru na vědomí jako fakt a vracím se k tomu, co už jsem řekl. Budu rád, když český komisař obdrží všemožnou podporu, jak bylo ostatně konstatováno, když se tak skutečně bude dít a určitě by to bylo ku prospěchu této země.

Moderátor (Jan Pokorný): Chtě nechtě už se dostáváte do politiky, jakkoliv jste byl ještě donedávna, jak jste sám říkal, úředníkem a diplomatem. V této optice bych rád znal váš názor na postoj Cyrila Svobody, když dnes třeba v Mladé frontě Dnes říká, že vítá vaši nominaci a přitom na vládě se zdrží hlasování o vaší nominaci?

Host (Pavel Telička): Já si myslím, že toto beru skutečně jako součást politiky. Já si myslím, že pan ministr prostě zaujímal pozici ve shodě se svými stranickými kolegy, ale zároveň zná dlouhodobě moji práci a myslím si, že v tomto směru vyjádřil osobní podporu nezávisle na tom, jak se hlasuje ve vládě a pro mě je toto podstatné. Já si myslím, že z mého pohledu tady není sebemenší problém, který bych měl jakýmkoli způsobem reflektovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Už jste dostal nějaký komentář od prezidenta republiky k vaší nominaci?

Host (Pavel Telička): Nikoliv, nestalo se tak.

Moderátor (Jan Pokorný): Očekáváte to?

Host (Pavel Telička): Já si myslím, že vycházím z toho, že se zanedlouho od dnešního dne uskuteční návštěva pana prezidenta v Bruselu, takže možná tam bude příležitost k nějakému rozhovoru nebo komentáři.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy se chcete setkat i s těmi, kteří kritizovali vaši nominaci, tedy s Miroslavem Kalouskem na jedné a Mirkem Topolánkem z ODS na druhé straně. Co od takových setkání čekáte? Že by snad změnili postoj?

Host (Pavel Telička): Ale těžko se mi tato otázka zatím komentuje, protože jsem se zmínil v tomto směru pouze jednou jedinkrát v rozhovoru s vašimi kolegy v BBC a myslím si, že by bylo slušné, abych v prvé řadě skutečně o tyto schůzky požádal a pak si myslím, že můžu komentovat to, co by mělo být obsahem. Ale já věřím, že obsahem bude celá řada otázek, skutečně otázky, které se týkají České republiky uvnitř unie, samozřejmě i mé fungování v pozici komisaře, ale bude jich zcela jistě více, já věřím, že otázek věcných.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak se díváte na vaši nominaci? Hrál čas pro vás, když bylo potřebné navrhnout kandidáta vlastně do středy? Možná kdyby bylo víc času, tak by se hledal politik.

Host (Pavel Telička): Toto je samozřejmě možné, já to nemůžu ani vyloučit, ani potvrdit, to je, myslím, otázka skutečně pro ty rozhodovací subjekty, které tak rozhodovaly.

Moderátor (Jan Pokorný): Kdo půjde po vás do Bruselu? Nynější náměstek Jan Kohout?

Host (Pavel Telička): Myslím si, že tato otázka bude komentována v ten moment, jakmile bude rozhodnuto. Vím, že určité diskuse a rozhovory se již rozběhly. Mohu se možná vyjádřit, pokud byste se zeptal, jestli toto by byl dobrý kandidát. Já jsem s Janem Kohoutem dělal několik let a myslím si, že by to byl vysoce kvalifikovaný kandidát.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak si představujete složení vašeho týmu v Evropské komisi?

Host (Pavel Telička): Je to pro mě poněkud předčasné, protože skutečně k té nominaci došlo teprve před několika hodinami. Včera jsem teprve byl u předsedy komise Prodiho. My jsme i tuto otázku diskutovali spíše v obecnější rovině. Já jsem informoval pana předsedu o určitých představách, ale především jsem sdělil, že chci se této otázce věnovat naplno až příští týden po návratu z porady velvyslanců, takže si myslím, že tak týden až 14 dní mi potrvá, než po celé řadě konzultací i s konkrétními kandidáty budu mít jasnější představu.

Moderátor (Jan Pokorný): Nechci po vás samozřejmě v tuto chvíli žádná jména, ale spíš základní obrys toho vašeho týmu. Kolik má a může mít členů, z jakých zemí?

Host (Pavel Telička): Pravidlo pro zúžený kabinet, to znamená do 1. listopadu tohoto roku, na těch prvních 6 měsíců, protože se budu moci spolehnout i na kabinet komisaře, se kterým budu spolupracovat, tak je dán v rovině jeden vedoucí kabinetu, jeho zástupce plus další úředník, to znamená další odborný pracovník, plus 4 administrativní síly. Víceméně budu muset vycházet z nepsaných regulí, že by polovina mohla být tvořena občany České republiky a polovina občany jiných členských států a samozřejmě budu do jisté míry zohledňovat i preference, aby tady byla určitá rozumná vyváženost mezi muži a ženami, ale myslím si, že toto bude skutečně až to poslední kritérium, půjde mi v prvé řadě o odbornost, o kvalitu, o dynamiku, o možná i lidi, kteří mají zkušenost z práce v kabinetu, protože je to specifická práce a mě jde o to, aby od prvního dne jsme skutečně byli schopni vykonávat řádně funkci komisaře.

Moderátor (Jan Pokorný): Už jste o tom mluvil, že vláda vás schválila na funkci eurokomisaře až do roku 2009, jenže do té doby budou u nás minimálně jedny parlamentní volby. Má vláda právo vás i z funkce odvolat?

Host (Pavel Telička): Tak, já bych rád připomněl, ano, usnesení obsahuje to datum, které jste uvedl, zároveň ale potvrzuji, že k té další nominaci na to pětileté funkční období by mělo dojít až někdy v průběhu měsíce července, konec června, v průběhu července, to znamená poté, kdy bude designován nový předseda Evropské komise. No a potom se rozběhne nanovo ten schvalovací proces v orgánech Evropské unie, tentokrát bude poněkud, bych řekl, důkladnější, komplexnější, ale prakticky neznám skutečný případ, kdy by vláda a v zásadě tuto možnost ani nemá v průběhu tohoto pětiletého funkčního období, zasahovat do složení komise. Tam pochopitelně jsou určité kompetence samotného toho člověka, předsedy komise, ale především Evropského parlamentu.

Moderátor (Jan Pokorný): Miloš Kužvart byl minulý týden dotázán na názor na Evropskou ústavu. Řeknete vy k tomu něco víc, než že jste optimistou?

Host (Pavel Telička): V prvé řadě je třeba si uvědomit, že toto je mimořádně složitá otázka, která si vyžádá ještě, než se začne znovu jednat, celou řadu politických kontaktů a bude muset být připravena půda, aby nedošlo k takovému selhání, jako došlo na Bruselském summitu. Takže teď, řekněme, je to příprava půdy, nebo jak říkají někdy kolegové, měří se teplota a myslím si, že ty další vyjednávací mechanismy budou spuštěny tehdy, až se předsednictví, až předsednictví dospěje k závěru, že ta půda je v zásadě připravena. Já se nedomnívám, že to bude dříve než v druhé polovině tohoto roku, ale velmi bych byl rád právě, kdyby v druhé polovině tohoto roku skutečně došlo k dojednání. Evropská unie potřebuje klid na některé další úkoly, mimo jiné pro nás mimořádně důležitá otázka dojednání nové finanční perspektivy, kterou někdy mylně spojujeme pouze v optice příjmů a výdajů. Je to především o tom, jak budou politiky Evropské unie vypadat v těch dalších letech a já si myslím, že je to skutečně ta kardinální otázka pro nás.

Moderátor (Jan Pokorný): A poslední otázka na Miloše Kužvarta, podle mých informací se premiér Špidla podivoval nad vašimi šiframi z Bruselu, v nichž jste popisoval Kužvartovo vystoupení. Co jste mu přesně psal?

Host (Pavel Telička): Tato otázka nebyla předmětem žádné šifry. Je pravda, že jsem...

Moderátor (Jan Pokorný): Řekl mi to vysoce postavený člověk z Ministerstva zahraničí.

Host (Pavel Telička): V pořádku, já vám říkám, co jsem psal v té šifře. Já jsem psal určitá doporučení, jak bychom měli uchopit ten proces do budoucna. To znamená, jak bychom se měli připravit na jeho nominaci na to další funkční období, nebo nominaci kohokoli jiného, ale vycházel jsem z usnesení vlády, které jej kandidovalo na období až do 2009. Takže toto bylo předmětem, nemohu jít samozřejmě, právě na charakter dokumentu, do detailů, nicméně tato otázka nebyla předmětem rozhovoru mého s panem premiérem, takže já toto dále komentovat nebudu.

Moderátor (Jan Pokorný): Říká Pavel Telička, děkuji za rozhovor. Nashledanou.

Host (Pavel Telička): Děkuji, na slyšenou.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem byl dosavadní velvyslanec České republiky při Evropské unii Pavel Telička, budoucí člen Evropské komise. 221 552 155 a 221 552 255, to jsou i dnes telefonní čísla, určená pro vás, kteří chcete vyjádřit svůj názor na to, co jste slyšeli v první části pořadu O kom se mluví. Dobrý den, máte slovo.

Telefonický dotaz: No, dobrý den, tady Petr z Duchova. Pane Pokorný, já bych vám chtěl jenom říct, že z toho ODS, já jsem voličem ODS, ale z toho ODS jsem už úplně blázen. Napřed podporujou, lítají a že chtěj zvolit prezidenta, to lítali s komunistama, to mám úplně chuť vod nich jít pryč, protože to, co předvádí teďka pan Topolánek, Tlustý a tady tito, připadá, jako kdyby byli Sládkovci. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Tady jenom bych chtěl říct, že hostem byl Pavel Telička, nikoliv nikdo z představitelů občanských demokratů. Prosím další telefonát.

Telefonický dotaz: Halo, halo ...

Moderátor (Jan Pokorný): Ano jste ve vysílání.

Telefonický dotaz: Ano, Vobořilová, dobrý den. Já bych chtěla popřát panu Teličkovi hodně úspěchů a věřím, že on skutečně bude dobrým, protože věřím v jeho kvality, tak jak vystupuje a tak se mi opravdu velice líbí a myslím, že pan Kalousek ty výroky, který měl, no to nebylo vhodné, ale to nechci komentovat. Já spíš chci popřát panu Teličkovi, aby se mu dařilo, aby všecko splnil. Děkuju, nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Další telefonát.

Telefonický dotaz: Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický dotaz: Já bych chtěl říct ...

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, představíte se nám?

Telefonický dotaz: Pan Michal, Praha 5. Já bych chtěl reagovat na to, že pan Telička bude hájit naše zájmy. Já si myslím, že on bude hájit spíš svoje zájmy, něco jako pan Šlouf, vždycky byl v nějaký společnosti, pak vystoupil a za půl roku se zjistilo, že se tam ztratily peníze. No tak takhle to asi dopadne i to, pan Telička bude hájit hlavně svoje zájmy.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor, na slyšenou. Další prosím.

Telefonický dotaz: Tady je Kučerová pane Pokorný, dobrý den. Já jsem z Prahy 3. Já jsem vám chtěla jenom říct, že si myslím, já, mě je 81 let a sleduju vývoj naší Lidový strany od mého skorozrození, protože si myslím, že podle pana Kalouska by měl on zůstat při zemi. On je takovej kariérista, o kterým se to všeobecně ví a pan Telička, myslím, že má kvalifikaci pro tuhletu funkci a pan, pan honem ...

Moderátor (Jan Pokorný): Pan Kalousek.

Telefonický dotaz: ... pan Kalousek, prosím vás, ať zůstane opravdu při zemi, protože on byl taky členem Komunistický strany, tak ať nehází na někoho jiného.

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, to nebyl členem KSČ Miroslav Kalousek.

Telefonický dotaz: Pan Kalousek byl členem Komunistický strany před asi 20 lety, já si to dobře pamatuju. Mě je sice 81 let, ale paměť mám dobrou, no. Tak to jsem jenom chtěla říct k tomu. Děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): No, nejsem si jist, že máte úplně stoprocentní pravdu, ale další telefonát. Dobrý den.

Telefonický dotaz: Karel, Ústí, dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Máte slovo.

Telefonický dotaz: Prosím vás, je zajímavý, že novináři, to trošku i do vašich řad jako, vlastně že oni teď objevili u pana Teličky, že byl v KSČ. Proboha ale přeci proč to neřekli, když tam vstupoval jakoby jednatel nebo vyjednavač vlastně předtím? Teď najednou se ukazuje, že byl v Komunistický straně. No tak byl, proboha, tak kdo tam nebyl, ale ne teď, když už je už v tý vlastně Komisi evropský nebo prostě už tam bude jednat za nás v Evropské komisi, tak teď najednou se zjišťuje, že tam byl. Prostě ať byl nebo nebyl, já mu přeju skutečně ať to dopadne dobře, ať skutečně nedá na některé lidi a ať se snaží prostě vyjednat co nejlepší pozice pro naši Republiku českou. To je všechno. Děkuju, naschle.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo, dobrý den, připomínám, že hostem byl Pavel Telička, máte slovo.

Telefonický dotaz: Tady je Vybíralová, Plzeň, dobrý den. Já bych chtěla panu Teličkovi popřát hodně úspěchů v jeho práci, říct, že si, že je to člověk, kterého si velice vážím, že odvedl kus dobré práce. Tak jak odeznívalo v minulosti, byl vyjednavačem tvrdým a připadá mě, že hodnocení pana Kalouska bylo naprosto nepřístojné, protože říká se, kdo jsi bez viny, ať hodí kamenem. Děkuji vám. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Hezký den. Dobrý den, máte slovo.

Telefonický dotaz: No, dobrý den, tady posluchač z Kolína.

Moderátor (Jan Pokorný): Představíte se, prosím.

Telefonický dotaz: No, Vopěnka, z Kolína.

Moderátor (Jan Pokorný): Povídejte, pane Vopěnko.

Telefonický dotaz: No, tak já bych k tomu měl jedno, že jo. Takhle, pan Telička doposavad byl šéfem vyjednavatelů v tý Evropská unii, prakticky nám tam vyjednal jedny z nejhorších podmínek vstupujících zemí, jestli to není opravdu tohle rána pod pás. Děkuji, naschle.

Moderátor (Jan Pokorný): Hm. Děkujeme za názor. Na slyšenou. Dobrý den, tady Radiožurnál, pořad O kom se mluví.

Telefonický dotaz: Dobrý den, pane Pokorný, Pitrman, Praha. Mám jenom formální dotaz na pana Teličku. Jestli si myslí, že jeho projev, jeho projevy v Evropské unii neznám, ale dnešní, jestli je v pořádku. Mám na mysli dikci, chaotičnost, nová anglické spojka é a podobně. Ať se poslechne, to je všechno. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Ta možnost zpětného poslechu tady je, protože pořad O kom se mluví se ve večerních hodinách reprízuje. Dobrý den.

Telefonický dotaz: Dobrý den, Dušková. Já bych chtěla doporučit panu Kalouskovi, aby se podíval, jak pan Bush potřásal prezidentovi Polský republiky rukou, div mu ji neutrhl, a vůbec mu nevadilo, že byl komunista. Já si myslím, že by se měli prosazovat lidi, kteří něco uměj a znaj a ne pořád přetřásat kdo byl a kdo nebyl. Takhle by jsme se opravdu asi vůbec nikam nedostali. Díky.

Moderátor (Jan Pokorný): Hezký den. Vítejte na vlnách Radiožurnálu, máte slovo.

Telefonický dotaz: A tak dál...

Moderátor (Jan Pokorný): Prosím povídejte, už jste ve vysílání.

Telefonický dotaz: Dobrý den, pane Pokorný, Dvořák Olomouc, já vás zdravím.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický dotaz: Nejhorší je to, že nikomu nevadilo, že pan Telička je 10 let vyjednavačem v Evropské unii, najednou je v partaji. Víte co, dobrý by bylo, kdybyste se zamysleli nad tím, co vůbec vlastně tam do toho pořadu dáváte, protože Sociální demokracie, to je takovej průser, co tady teďka je...

Moderátor (Jan Pokorný): Á, teď jste řekl bohužel, pro vás bohužel slovo, že už nemůže...

Telefonický dotaz: Expresivní slovo, já vím.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale copak expresivní, to bylo sprosté slovo. Tudíž nebudete už dál pokračovat tak, abyste nám kazil dojem z vysílání. Prosím, další telefonát. Dobrý den.

Telefonický dotaz: Dobrý den, Havrevová, Praha. Chtěla jsem jenom říct, když se tam zmiňoval pan Telička o tom, že byla posílaná nějaká zpráva našemu panu premiérovi, nebylo i v tom trošku myšlenky toho, že když pan Kužvart ,nebude o něm dobré zprávy, takže vlastně bude na něj, na místo toho nového komisaře někdo jiný a eventuálně, že největší šance má pan Telička?

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za otázku, ale v tomhle pořadu už se na ně neodpovídá.

Telefonický dotaz: Ano to je také ...Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže zůstává jako názor, děkujeme. Na slyšenou. Halo, dobrý den.

Telefonický dotaz: Tady je Vojtíšek, Lysá nad Labem. Pane Pokorný, já mám takový pocit, že máme teďka, jako obyvatelé Český kotliny, dějinnou příležitost udělat něco pro sebe a zároveň i pro ostatní lidstvo. Chtěl bych, jestli mají vůbec chuť se politici zamyslet nad tím, aby třeba při vstupu do Evropy řekli pravdu, to znamená všeobecně známou pravdu, kterou znají sociologové, ta pravda existuje, jenomže ji nikdo nechce zveřejnit na půdě politický, že jo, v literatuře existuje.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře děkuje za názor.

Telefonický dotaz: Já děkuju. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): A prosím předposledního telefonujícího posluchače. Dobrý den.

Telefonický dotaz: Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Máte slovo.

Telefonický dotaz: Já vás pěkně zdravím, pane Pokorný. Chtěla bych, jo představit se, Procházková z Hodonína. Velice jsem ráda, že všechno dopadlo tak, jak dopadlo, že tam pan Telička je a jsem členka ODS a za tu stranu se stydím, co teďka předvádí v Parlamentu. I Sládkovci by se mohli učit.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor a prosím poslední telefonát. Halo, dobrý den.

Telefonický dotaz: Dobrý den. Daniel Ašur u telefonu. Zdravím vás, pane Pokorný.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický dotaz: Jenom jsem chtěl říci, že v tomto týdnu mě zklamaly dvě zprávy. Úmrtí pana Šimka a jmenování pana Teličky. Pan Telička je nomenklaturní kariérista a kdyby nedošlo k roku 1989, je dodneška v KSČ, byl by velvyslancem při RVHP a říkal by nám, jak ti imperialisti z Evropský unie nám tady chtějí vnucovat špatný systém. Byl bych rád, kdyby v listopadu došlo ke změně volby a byl jmenován například pan Dientsbier, který byl jednak vysoce kvalifikovaný a jednak je to čestný člověk. Děkuju, nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. A tím končí další vydání pořadu O kom se mluví. Jan Pokorný přeje dobrý poslech u dalších programů Českého rozhlasu 1.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu