Bubliny ve vesmíru by mohly regulovat sluneční svit a zmírnit globální oteplování, navrhují vědci

4. duben 2024

Globální oteplování by mohly zmírnit Vesmírné bubliny, které by odrážely sluneční paprsky. Na neobvyklém projektu teď pracují vědci z Massachusettského technologického institutu. Sami přitom doufají, že k jeho realizaci lidstvo nebude muset sáhnout. Důležité je ale být připraven, říká vedoucí týmu výzkumníků, italský geoinženýr Umberto Fugiglando.

Musíme to prostudovat a zjistit, jestli je to proveditelné. Zároveň musíme přesně vědět, jaký by měla selekce slunečních paprsků dopad na ekosystém, přírodu a vůbec život na naší planetě. Mnoho lidí si myslí, že toto řešení jednou budeme potřebovat. Jiní zase, že nutné nebude. Jde o to, že teď to nevíme.

Štít vytvořený ze speciálních bublin by měl odrážet sluneční záření

Jak by se tedy sluneční paprsky daly odklánět tak, aby jich na Zemi dopadlo méně?

Podle nás je nejzajímavější vytvoření slunečního štítu mimo naši atmosféru, v Lagrangeově bodě L1, což je místo, kde se ruší gravitační síly Země a Slunce. Tam by se umístil štít, který by odklonil jen velmi malou část slunečního záření – asi 1,8 procenta.

Váš projekt se jmenuje Vesmírné bubliny, takže předpokládám, že štít by byl právě z bublin. Jak jste přišli na to, že jsou nejvhodnější?

Byly různé návrhy, od velkého štítu až po menší kosmické lodě, které by tam letěly a otevřely nějaké štíty. Nás napadlo zkusit jinou formu, a to bublinu. Má velice stabilní tvar a velmi tenké stěny, takže stačí málo materiálu, abyste vytvořili něco velikého. Spočítali jsme, že by stačil štít o rozloze Brazílie. Myšlenka je, že do vesmíru dopravíme materiál, a až přímo na místě by se bubliny nafoukly a spojily do štítu.

To by se mělo odehrávat ve vzdálenosti zhruba 1,5 milionu kilometrů od Země. Bubliny by mohly být z taveného křemíku anebo grafenu, tedy supertenkého uhlíku. Jak jste daleko, už jste si něco otestovali?

Začali jsme například vytvářet prototypy bublin, které se nafukují v podmínkách podobných vesmírným, tedy ve vakuu při teplotě bodu mrazu. Teď chceme zkoušet různé materiály a malé vesmírné komponenty. A s využitím cubesatů, tedy malých satelitů, bychom v budoucnu chtěli zkusit nějakou malou, kontrolovanou vesmírnou misi.

Sluneční štít umístěný mimo zemskou atmosféru, v Lagrangeově bodě L1, by odklonil asi 1,8 procenta slunečního záření

Projekt Space Bubble je zatím jen vizí. Zmírnit globální oteplování se ale snažíte i tady na Zemi a ve své laboratoři Senseable City se zaměřujete na města…

Města jsou zodpovědná za více než 75 % emisí oxidu uhličitého. Digitální technologie a umělá inteligence nám pomáhají lépe rozumět tomu, jak města fungují, a zároveň pro ně navrhovat lepší řešení třeba v dopravě, mobilitě, v monitoringu kvality vody nebo ovzduší. K tomu samozřejmě potřebujeme odborníky mnoha oborů. Nás je asi padesát – od inženýrů přes urbanisty až po sociology nebo biology.

Čtěte také

Ale pokud vím, tak vaše aktivity směřují především k samotným obyvatelům velkých měst.

Občané kupují výrobky, dělají životní rozhodnutí. Všichni například víme, že bychom se měli řídit pravidlem 3R – Reduce, Reuse, Recycle – tedy snižovat spotřebu, používat opakovaně a recyklovat, ale je jen na nás, jestli to budeme dodržovat. Je opravdu hodně věcí, které můžeme udělat, abychom snížili naše negativní působení na tuto planetu.

autoři: Eva Kézrová , and | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio

Související