Aleš Gerloch

Aleš Gerloch

Jak se Ústavnímu soudu daří proplouvat úskalími české politiky? Je tu Ústavní soud od toho, aby řešil spory politiků? A co se vlastně změní pro Česko, pokud Lisabonskou smlouvu ratifikuje? S děkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, profesorem Alešem Gerlochem, bude mluvit Martin Veselovský. Rozhovor poslouchejte od 17.30. Své dotazy můžete posílat na adresu 20minut@rozhlas.cz.