Zlatá bula sicilská by přežila i atomový výbuch

26. září 2012
Zblízka

Protiatomový bunkr slouží k ochraně nejen obyvatel, ale také vzácných památek. Mezi ně patří i Zlatá bula sicilská, které je právě dnes přesně 800 let. Sicilský král Fridrich II. ji totiž vydal 26. září 1212 a dodnes se zachovala i díky mimořádné péči a přísné ochraně.

Uschována je v trezoru Národního archívu v Praze. Menší prošedivělý muž postupně zasouvá celkem tři klíče do zámků pancéřových dveří ukrytých za dřevěnými šoupačkami.

Vcházíme do místnosti se studovnou a Denko Čumlivski mačká sérii bezpečnostních kódů. Archív je přísně střežen, ke klíčům proto mají přístup pouze čtyři lidé. Nad hlavami hučí klimatizace a před námi se nacházejí ještě troje dveře.

„Tady je strojovna. Celý trezor je napojen přes velín do hlavní budovy Národního archívu,“ říká Denko Čumlivski.


Krátce po 20. hodině uslyšíte ve Večerním Radiožurnálu dvacetiminutový dokument Roberta Mikoláše, který vás znovu zavede přímo na Sicílii. Nahlédneme s ním například do Normanského paláce v Palermu, kde Fridrich II. získával dovednosti a znalosti, ale i do Fridrichovy hrobky v palermské katedrále. O své pocity se s posluchači podělí Giuseppe Salerno, který měl unikátní možnost otevřít sarkofág s Fridrichovými ostatky. O historickém významu listiny promluví i další významní italští i čeští historici. Dozvíte se od nich například i to, že Zlaté buly jsou vlastně tři.

Nakonec se klíčník ocitá před posledními, čtvrtými pancéřovými dveřmi, které ukrývají písemnou část českého národního pokladu. „Pomalu otevíráme. Před námi se otevře prostor o velikosti školní třídy,“ popisuje.

Zlatá bula sehrála v českých dějinách zásadní roli

Vstoupím dovnitř a okamžitě mne zachvátí těžko popsatelné pocity. Atmosféru dotváří i vzduch prosycený zvláštní vůní linoucí se ze stovek všudypřítomných pergamenů. Nás v tuto chvíli zajímá jen jediný. Hledíme na dokument s datem 26. září 1212. Vydán byl tedy přesně před 800 lety, a to v Basileji.

Fridrich, z Boží milosti vyvolený císař římský, vždy rozmnožitel říše, král sicilský.“ Těmito slovy začíná listina, která tehdejšímu českému vládci Přemyslu Otakaru I. potvrzovala dědičný královský titul, územní celistvost českého státu a další privilegia. Vše bylo stvrzeno malou pečetí, která bule dala jméno. Celá ze zlata však není.

Denko Čumlivski

„Je to slitina zlata a stříbra, které se v antice říkalo elektro. Z jedné strany je tedy panovník majestátu a z druhé strany Fridrichova intitulace – hrad symbolizující království obojí Sicílie. Je tam popis ‚Kristus zvítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne‘,“ popisuje můj průvodce.

Protože Fridrich II. ještě nebyl korunován římským císařem, zdobí listinu „jen“ jeho pečeť sicilského krále. I po 800 letech působí dojmem, že byla vyražena včera.

„Sundává se takzvaná patina. Je to špína, která se naskládala po staletí, neboť je vůči včelímu vosku agresivní. Samozřejmě, že se dokumentuje stav před a stav po – fotograficky,“ vysvětluje Čumlivski, který se pohybuje v moři listin jako ten nejzkušenější námořník.

Vzácné listiny tu jsou chráněny lépe než ve Vatikánu

Však je důvěrně zná už přes 30 let. Byl i při vybudování nového bunkru s nejpřísnějšími bezpečnostními parametry. Český korunní archív je podle Denka Čumlivského dokonce chráněný lépe než ten vatikánský a vydrží i atomový výbuch.

Pečeť buly není, navzdory jejímu názvu, celá ze zlata

„Je to v podstatě železobetonový bunkr s mnoha izolačními vrstvami, který je plně oddělen od vnějšího prostoru. Nemá tedy spojení s klimatem venku a je dimenzován tak, aby třeba při pádu budovy neutrpěl žádné poškození. Při zániku klimatizace je trezor sám schopen udržet mikroklima, které by vyhovovalo listinám,“ popisuje.

Archivář ukazuje mramorové obložení schopné absorbovat i siřičitany. Samotné listiny jsou zavěšeny ve speciálních fóliích, které zabraňují pronikání ultrafialového záření. Důležitá je i stálá teplota 15 stupňů Celsia a 55procentní vlhkost.

Vzácné památky prostory chráněného bunkru opouští jen zcela výjimečně – jako například právě nyní. „Rozhoduje o tom ministr vnitra. Fond je uzavřený a celý korunní archív i nejnovější doplňky jsou umístěny na internetu,“ dodává Denko Čumlivski a zavírá za námi pancéřové dveře.


Zvětšit mapu: Zlatá bula sicilská zamíří do výstavních prostor Národního archívu na pražském Chodovci, kde se výjimečně představí veřejnosti

autor: mir
Spustit audio