Žijeme v chaosu a lidé trpí. I před Vánocemi, říká Jaroslav Maxmilián Kašparů

14. prosinec 2018

Nejhorší prognózu má schizofrenie, která je plíživá. A neplatí to prý jen pro lidské zdraví, ale i pro společnost. V rozhovoru s Lucií Výbornou to říká řeckokatolický kněz a psychiatr Jaroslav Maxmilián Kašparů. „Jsme v situaci, kdy změny, které považuju za negativní, přicházejí velmi pomalu, pozvolna. O to jsou nebezpečnější.“

Jaroslav Maxmilián Kašparů: Dostáváme se na vrchol Babylónské věže

Jaroslav Maxmilián Kašparů

Povrchní vztahy, povrchní zábava, povrchní vzdělání – tak charakterizuje dnešní společnost psychiatr a duchovní Jaroslav Maxmilián Kašparů, která přiznává, že v jeho ordinaci se doposud střetávali spíše ti, kteří ztratili smysl života, než duševně nemocní lidé. Čím to je? Možná proto, že chybí vzory, každý si určuje vlastní normy a životem plujeme bez cíle jak po široširém oceánu.

Z pýchy se stalo „zdravé sebevědomí“, z lenosti je dnes „prokrastinace“ a ze smilstva se stal „boj proti neuróze“. Alespoň podle Maxe Kašparů, který tvrdí, že jsme negativa vymýtili tak, že jsme je přejmenovali. „Bojím se toho, až si někdo hada pojmenuje jako kočku a bude se domnívat, že nedostane hadí kousnutí.“

„Jistý francouzský filozof pravil, že kdyby měl největší moc, vrátil by všem slovům pravý význam. A zasloužila by si to ‚pravda‘ i ‚láska‘. Člověk může lhát nejen tím, že lživě mluví, ale i tím, že se lživě postaví k některým otázkám života.“

Musíme respektovat jinakost menšin, vážit si jich jako lidí. Ale nemůžeme se přizpůsobovat jejich ‚výjimečným‘ názorům.
Max Kašparů

Chaos, ve kterém dnes žijeme, Maxmiliánovi Kašparů připomíná Babylón. „Jsme na vrcholu Babylónské věže. Všichni mluvíme česky, ale nerozumíme si,“ uvažuje.

Vzali jsme Vánoce za špatný konec

Advent, České Budějovice, Vánoce, vánoční strom, Černá věž

A chaos a zmatek vidí Max Kašparů, i když se rozhlédne po předvánočním Česku. „Lidé trpí. Trpí tím, že pro někoho hledají dárek. Trpí tím, že stojí ve frontách. Trpí tím, že se špatně orientují v chaosu,“ upozorňuje a dodává, že předvánoční zmatek se nevyhýbá ani menším obcím.

Před Vánocemi by měl přitom člověk myslet i na to, jak obdarovat sám sebe. Především tím, co se koupit nedá. „Člověk by měl sám sobě darovat pohodu, klid a vnitřní vyrovnanost. Vzalo se to za špatný konec. Místo, abychom se zvnitřnili, zvnějškovatěli jsme. Všechno se rozsvěcí, na domech a stromech jsou stovky žároviček… a já si říkám, že by bylo dobré, kdyby se měl člověk rád a rozsvítil světla v sobě.“

Max Kašparů: Takové mezigenerační napětí jako dnes tady v minulosti nikdy nebylo

Jaroslav Maxmilián Kašparů

Bude tahle země ke starým lidem přátelská? Je pro seniory budoucnost příznivá? Odpovědi psychiatra a katolického kněze Jaroslava Maxmiliána Kašparů nejsou právě povzbudivé. Celý rozhovor ve videu.

Léky, nebo zpověď?

K víře se Jaroslav Maxmilián Kašparů dostal až na vysoké škole, kde studoval medicínu. Dnes tak v sobě snoubí unikátní kombinaci lékaře a kněze – a neexistuje tedy snad povolanější člověk, který by dokázal zodpovědět otázku, zda se dají problémy dnešního člověka lépe řešit léky, nebo zpovědí.

„Když se jedná o nemoc v pravém slova smyslu, je dobré dávat prášky. U problému viny je lepší je vyzpovídat,“ říká. A dodává: „Ve zpovědnici člověk žaluje sám na sebe. Vidím to jako velmi zdravé nejen pro duchovní růst, ale i pro duševní život.“

autoři: Lucie Výborná , als