Zelený zákal, léčení

29. září 2004
Zdraví

Glaukom, tedy zelený zákal je charakterizován zvýšeným nitroočním tlakem a následnými změnami vnitřních částí oka. Ty pak vedou i k poruchám vidění. Jde o závažné onemocnění o kterém jsme si povídali s primářem oční kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice Josefem Hyclem. Proč se u některých lidí zelený zákal vyskytne, u druhých ne?

Hycl: Dříve se věřilo, že určující je nitrooční tlak, ale ukazuje se, že tomu tak není. Jde spíše o vrozenou individuální vnímavost, někomu vysoký oční tlak neškodí a někomu i nižší tlak oční nerv poškodí a zelený zákal vznikne.

Jak můžeme zjistit svůj nitrooční tlak?

Hycl: Sám pacient to nezjistí. Pokud se nejedná o velmi vysoké hodnoty, tak nic nebolí a pacient si nemůže nic uvědomit. Jsme tedy rádi, pokud lidé chodí na preventivní prohlídky, určitě již od čtyřicátého roku věku. Lékař se podívá na zrakový nerv a oční pozadí, vyšetří zorné pole a změří nitrooční tlak. Na základě výsledků pak stanoví, zda se jedná nebo je podezření na zelený zákal.

Jak se glaukom léčí?

Hycl: Dá se maximálně zastavit ve stanovené fázi, máme ale dnes k dispozici řadu velmi účinných kapek, kterými se u většiny pacientů podaří nitrooční tlak snížit na hladinu, při které se neporušuje zrakový nerv. Pokud kapky nejsou účinné, provádějí se laserové operace nebo klasické nitrooční operace, které sníží nitrooční tlak na takzvanou individuální bezpečnou hranici, která je u každého pacienta jiná.

Po operaci pak člověk vidí?

Hycl: Operace by neměla nijak vidění ovlivnit. Nezlepší ho a ani nezhorší. Jde o vytvoření odtokového kanálku, kterým odtéká nitrooční tekutina a tím je trvale snížený nitrooční tlak.

autor: svp
Spustit audio

Více z pořadu