Ve Frenštátu se má těžit plyn

V rekreační oblasti Frenštát pod Radhoštěm se má v budoucnu začít těžit zemní plyn. Jde o lokalitu zatím nevyužitého dobývacího prostoru, o jehož zachování v původní podobě už několik let bojuje Sdružení měst a obcí pro záchranu Beskyd.

Ostravsko-karvinské doly oznámily úřadům ve frenštátské oblasti svůj záměr, těžit v této lokalitě zemní plyn. S těžbou plynu na Frenštátsku však tamní obce Trojanovice a Kunčice, stejně jako Frenštát pod Radhoštěm, nesouhlasí. Starosta Trojanovic Drahomír Strnada je přesvědčen, že za plánovaným geologickým průzkumem ohledně těžby plynu se ve skutečnosti skrývá zájem OKD zahájit v budoucnu v této oblasti také dobývání uhlí.

"Nesouhlasíme s tím. Před těžbou uhlí se musí vždycky odplynovat. To je takový počáteční krůček k těžbě uhlí."

Totéž si myslí také místostarosta Frenštátu pod Radhoštěm Petr Kubenka.

"V podstatě nemáme žádné důvody být v této věci příliš důvěřivý, zase by se mohla eventuelně ta hrozba těžby uhlí tím třeba obnovit."

Mluvčí OKD Radek Chalupa však popírá, že by doly počítaly z následnou těžbou uhlí.

"Naším cílem je zjistit stav zásob zemního plynu, ověřit jeho množství a kvalitu. OKD neuvažuje o těžbě černého uhlí v dobývacím prostoru ve Frenštátě-Trojanovicích."

Ostravsko-karvinské doly předložily radním Frenštátu i Trojanovic svůj záměr vybudovat důl ve frenštátské kotlině s roční těžbou 2 miliony tun uhlí ročně už v dubnu roku 1997. Plánovaná těžba černého uhlí ale představovala podle tamních obyvatel nejen velký zásah do charakteru krajiny, ale také změnu demografického složení obyvatelstva a likvidaci turistického ruchu. Proto založili v srpnu téhož roku Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu. Přidalo se k nim také další 17 měst a obcí, a tím byl oficiální boj proti těžbě uhlí v tomto regionu nastartován. Místostarosta Frenštátu Petr Kubenka připouští, že za určitých okolností je případná těžba zemního plynu v tomto regionu možná. Ostravsko-karvinské doly by však podle něj musely přehodnotit účel trojanovického, dobývacího prostoru.

"V podstatě by měl být zrušen ten dobývací prostor pro ložisko černého uhlí a měl být potom nahrazen dobývacím prostorem eventuelní těžby plynu, s ohledem na změnu stavu znalostí o té dané problematice."

Zda Ostravsko-karvinské doly skutečně těžbu zemního plynu v Trojanovicích zahájí, rozhodne po dokončení průzkumných prací Obvodní báňský úřad v Ostravě. Pokud obce a města na Frenštátsku nebudou i poté se záměrem OKD souhlasit, mají možnost odvolat se k Českému báňskému úřadu.

Přepsal: Česká informační agentura.