Václav Láska, advokát

01087286.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 01087286.jpeg

Pražský dopravní podnik ovládala zločinecká organizace, která mu pouštěla žilou přes nevýhodné a nevypověditelné smlouvy, k takovému závěru došel advokát Václav Láska, když na žádost hlavního města pracoval na právní analýze vybraných smluv. Kdo má zisky z nevýhodných zakázek? Jaký je podle Václava Lásky poměr zločinců a poctivců mezi těmi, kteří ovládají Dopravní podnik Praha. A měla ona zločinecká organizace podporu od politiků? Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Pozvání přijal advokát Václav Láska, který, jak už jsem řekla, právně analyzoval smlouvy dopravního podniku. Vítejte u nás.

Václav LÁSKA, advokát:
Dobrý den.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak, kdo pročítal mediální výstupy nebo sledoval mediální výstupy, asi není moc moudrý z toho, na základě čeho vy jste se vlastně začal probírat smlouvami dopravního podniku? Kdo vám zadal a kdo platil vaši práci?

Václav LÁSKA, advokát:
Tak mě primárně oslovilo hlavní město Praha s tím, že by rádo, abych jim analyzoval po právní stránce 10 vybraných smluv, které uzavřel dopravní podnik. Já jsem si na to sestavil tým, s hlavním městem jsem uzavřel smlouvu a tuhle tu práci jsem provedl. Výsledkem byla analýza, která měla některá doporučení. A ta doporučení zněla je třeba podat, došetřit některé věci a podat konkrétní trestní oznámení proti konkrétních osobám, protože ty zakázky, které se chtěly kontrolovat, ne, že by byly jenom předražené, ony byly celé zmanipulované dobře organizovanou strukturou. Na základě těchto doporučení tehdejší vedení dopravního podniku řeklo, prostudovalo si ty závěry a řeklo: "My s vámi souhlasíme."

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Promiňte, že vás přeruším, ale pojďme tedy jmenovitě, toto byla práce, kterou jste vykonával řekněme pod hlavičkou primátora Svobody, aby to bylo /nesrozumitelné/ pro posluchače.

Václav LÁSKA, advokát:
Tu jsem dělal na základě smluvního vztahu s hlavním městem Prahou.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak za primátorování, už za primátorování pana Svobody.

Václav LÁSKA, advokát:
Přesně tak.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Když jste tedy zjistil, že je potřeba podat trestní oznámení, tehdejší generální ředitel dopravního podniku, pan Lich s vámi také uzavřel smlouvu na další spolupráci?

Václav LÁSKA, advokát:
Přesně tak, já jsem ukončil spolupráci s městem, protože jsem splnil úkol, zpracoval jsem tu analýzu a příprava trestních oznámení, na to už jsem uzavřel smluvní vztah s dopravním podnikem, protože to bylo v jeho zájmu. Na základě této smlouvy jsem něco stihnul, nějaké úkoly jsem provedl, nicméně po změnách v dopravním podniku, které se staly, mi plná moc k dalšímu úkonu byla vypovězena a bylo mi důrazně připomenuto, že jsem vázán mlčenlivostí, což je pravda.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli pro dopravní podnik jste pracoval až do odvolání ředitele Liche?

Václav LÁSKA, advokát:
Přesně tak. Následující den poté, co byl odvolán z pozice generálního ředitele nebo možná ještě v ten samý den, trošku to splývá, mi ta plná moc byla vypovězena.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Kdo podepsal vaši smlouvu na práci pro Dopravní podnik Praha?

Václav LÁSKA, advokát:
Pan ředitel Lich.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Věděla o tom také momentálně pověřená generální ředitelka paní Češková?

Václav LÁSKA, advokát:
Věděla, protože ona mi spolupodepsala plnou moc.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak, jak si tedy vysvětlujete dnešní její vystoupení na tiskové konferenci, kdy říkala, že vás požádá o dodání právní analýzy, bude s vámi chtít mluvit o vaší práci, že vedení, ani představenstvo podniku dosud neobdrželo vaši analýzu, jak si to vysvětlujete?

Václav LÁSKA, advokát:
Já si to samozřejmě nějak vysvětluju, ale já to komentovat nemůžu, já jsem v pozici advokáta, který měl klienta, kterým byl dopravní podnik.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak prostě v tu chvíli to působilo, že paní Češková otevřeně lže, působilo to tak i na vás?

Václav LÁSKA, advokát:
Znova, tady se na mě nezlobte, že tady musím ctít pravidla, které jsou předepsány pro advokátní stav a kdybych to neudělal, tak budu za to ztrestán, takže zvláště, když mi nové vedení dopravního podniku zdůraznilo moji povinnost mlčenlivosti, byl bych sám proti sobě, kdybych ji porušoval.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak vy jste tady teď u nás v rádiu na základě toho, že vás primátor Svoboda zbavil mlčenlivosti, nezbavil vás ale mlčenlivosti dopravní podnik, tudíž vy jste tak napůl schopen informovat o své práci?

Václav LÁSKA, advokát:
Mě zbavil pan primátor Svoboda povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k právní analýze, ve vztahu k tomu, co jsem udělal pro hlavní město Praha, proto se tu můžeme bavit o tom, jak probíhala práce na té právní analýze, co bylo jejím výsledkem, jaké byly mé závěry a doporučení, ale nemůžeme se bavit o tom, jaká konkrétní trestní oznámení jsem podal.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak teď už tomu snad rozumíme všichni. Poprosím ještě na základě té vaší právní analýzy začala s auditem v dopravním podniku firma KPMG, ten forenzní audit měl ukázat co, nebo k čemu měl sloužit?

Václav LÁSKA, advokát:
Je to možná trošičku jinak, nerad bych se zamotal do termínu audit, forenzní audit. Co bylo důležitý udělat? Když zjistíte, nebo já jsem dospěl k závěru, že tu tedy máme sérii trestných činů. Já jako právník jsem schopen popsat ty trestné činy, vyhledat důkazy, předložit důkazy, formulovat jednotlivé návrhy žaloby, co nejsem schopen, nejsem schopen vyčíslit škodu přesně. Já jsem schopen říct ano, tady ta škoda je řádově ve stamilionech, ale aby byla vyčíslená přesně a aby se poškozený subjekt mohl připojit k trestnímu řízení, tak by měl říct ta škoda byla tolik a tolik peněz, a to musí udělat ekonomové nebo auditoři, protože to obnáší určité třeba porovnání nabídky, která v té době byla na trhu, vlastně zjištění, kolik by ta zakázka stála, kdyby nebyla celá zmanipulovaná.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli tento audit firmy KPMG měl sloužit k tomu, aby se dopravní podnik mohl připojit k nějakému trestnímu řízení a žádat zpět peníze, které vlastně, o které byl poškozen?

Václav LÁSKA, advokát:
Pokud někdo podá trestní oznámení v pozici poškozeného, tak musí říct, zda se chce připojit, či nechce připojit s náhradou škody a měl by si ji vyčíslit. A v takto složitém případě je třeba, aby ji vyčíslili ti, co jsou toho schopní, to znamená auditoři nebo nějací specializovaní ekonomové.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak paní Češková ve chvíli, kdy byla pověřena vedením dopravního podniku, tento audit zastavila. Co tím podle vás sleduje?

Václav LÁSKA, advokát:
To já nevím. To zase se mě ptáte na to, co má v úmyslu nebo jaké má domněnky můj klient.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak jinak, myslíte si, že postupuje někdo takový, který zastaví audit, který má vyčíslit podniku způsobenou škodu s péčí řádného hospodáře, když něco takového udělá?

Václav LÁSKA, advokát:
Pokud někdo podá trestní oznámení a řekne, že byl poškozený, tak by se měl připojit k trestnímu řízení jako poškozený a říct, jaká mu byla způsobena škoda. Tady ta situace mi trošičku připomíná kauzu CASA, kde se také vedly diskuse o tom, jestli ministerstvo obrany se připojí či nepřipojí s nárokem na náhradu škody, ale to je svébytné rozhodnutí toho, kdo za ten subjekt, v daném případě za dopravní podnik momentálně zodpovídá, ten se rozhodne.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli paní Češková?

Václav LÁSKA, advokát:
Ten se rozhodne, jestli se připojí, nepřipojí a musí nést veškeré /nesrozumitelné/.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Jinak se zeptám, pokud tedy odvolaný generální ředitel, pan Lich podal 4 trestní oznámení na základě vámi zpracovaných podkladů, další logický právní postup by bylo, aby momentálně pověřená generální ředitelka paní Češková se připojila k těmto trestním oznámením?

Václav LÁSKA, advokát:
To by byl logický krok, ano.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Pokud to neudělá, je to žalovatelné?

Václav LÁSKA, advokát:
Není, je to v její pravomoci jenom bude muset vysvětlit, proč to neudělala.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Paní Češková dnes ohlásila, cituji, že podnik co nejdříve hodlá začít s realizací jiného forenzního auditu, jehož rozsah bude upřesněn po dohodě s dozorčí radou a který detailně prozkoumá transakce dopravního podniku. Já slyším v tom, že teď začne nový audit, který může trvat podle toho, kolik transakcí se bude zkoumat, třeba i několik let, je to tak?

Václav LÁSKA, advokát:
Je to tak.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A může to být zdržovací taktika?

Václav LÁSKA, advokát:
Já musím říct jednu věc, já jsem došel k závěru na základě té právní analýzy, že neprověřuji předražené nebo nevýhodné zakázky, že mám důkazy a doložil jsem do té analýzy, že tam působila organizovaná zločinecká skupina. Aktivity takové skupiny musí odhalit policie, žádný auditor. Z mého pohledu není žádný prostor proto, aby se dělaly v dopravním podniku nějaké velké forenzní audity, nebo nechť se dělají, ale primární, co teď, je práce orgánů činných v trestním řízení a poskytnutí maximální součinnosti jim.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Víte, už zmíněná Magdalena Češková, která tedy teď je pověřená řízením dopravního podniku, už ten post jednou zastávala a tehdy proslula tím, že vyplatila zlaté padáky předchozímu vedení okolo Martina Dvořáka. Jméno Martina Dvořáka proplouvá i těmi vašimi analýzami, nepletu se?

Václav LÁSKA, advokát:
Ano.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Myslíte si, že by měla nebo mohla být Magdalena Češková jakousi dosazenou likvidátorkou důkazů teď v tuto chvíli, když vy jste vyplul se svou analýzou a pan Lich byl odvolán?

Václav LÁSKA, advokát:
Na to se zase opět velmi těžko odpovídá, nicméně, já když jsem popisoval tu strukturu, která tam likvidovala ten dopravní podnik, tak jsem tam zmínil i jména nebo odpovědnost určitých osob, které dnes sedí v dozorčí radě. Takže ta propletenost personální v tak velkém podniku je veliká.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Platí stále ta 4 oznámení. Já vím, že jste chtěl podávat ještě druhou sérii, ale to už se nepovedlo kvůli odvolání pana Liche, je to tak?

Václav LÁSKA, advokát:
Ještě trošku jinak, já jsem prověřoval 10 zakázek nebo 10 smluv a došel jsem k závěru, že v minimálně 7 by bylo dobré pokročit směrem k trestnímu řízení, dokonce jsem dospěl k názoru nebo k závěru, že jsem odhalil i nějaké jiné zakázky, které původně nebyly zkoumány, ale tak, jak jsem rozkrýval tu strukturu vlastnickou, tak mi z toho vyplynuly i další zakázky, na které primárně jsme necílili. To znamená, že ten můj závěr byl, že těch trestných oznámení by se mělo podat dosti. Jedinej fakt je, který vám můžu říct, že se to v plné míře nestalo.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
To znamená, že minimálně ještě, pokud správně počítám, 4 jsou podána, tak dejme tomu 3 další chybí?

Václav LÁSKA, advokát:
Zase k tomu, aby člověk mohl zodpovědně říct tady musíme dát trestní oznámení, musíte ještě něco došetřit. Ta analýza byla čistě právní, že zjišťujeme, co všechno je špatně. Vy zjistíte, že tam něco je špatně ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vaše právní analýza říká, že chybí ještě další trestní oznámení.

Václav LÁSKA, advokát:
A zjistíte, že u některých věcí je velmi silné podezření pro trestnou činnost a pak měl následovat druhý krok, to znamená, abych já si z dokumentů a dalším podrobnějším šetřením ověřil, že ta trestná činnost tu skutečně je konkrétních osob a byl schopen zformulovat trestní oznámení, protože to není o tom, že přijdu na policii a řeknu jim tady máte analýzu, konejte tohle a tohle je podezřelé. Já jsem chtěl postupovat zodpovědně a částečně se mi to podařilo, a tam, kde jsem si byl jist, tak jsem zřetelně formuloval trestní oznámení, kdo co provedl a jaké jsou k tomu důkazy.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak víte co, já vím, že to nesmíte říct vy, tak to zkusím říct já a využiju k tomu třeba informací Hospodářských novin, ty hovoří o tom, že trestní oznámení míří na společnosti Bitmedia, Crowsnest a také na Cross point. A já k tomu dodávám, že to čtvrté by mohlo být na praní špinavých peněz. Nebudu vám říkat ano, ne, ale budete mi to vyvracet?

Václav LÁSKA, advokát:
Já vám to nemůžu vyvracet.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Nemůžete mi to vyvracet, ale ani mi to nemůžete potvrdit.

Václav LÁSKA, advokát:
Já vám to nemůžu potvrdit.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neřekla jsem nějaký vyložený nesmysl?

Václav LÁSKA, advokát:
Podle závěrů té mé právní analýzy všechny subjekty, které jste řekla, patřily do skupiny obchodů, u kterých jsem řekl je tam podezření na trestnou činnost, měli bysme podat trestní oznámení.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A můžete vy říci třeba, na jaké praktiky jste tam narazil? Hodně se mluví o kanceláři Šachta & partners. Co tam třeba bylo u nich podle vaší analýzy zvláštní?

Václav LÁSKA, advokát:
Víte, tam ta struktura fungovala tak, že když se měla vyhlásit nějaká veřejná zakázka nebo dát nějaký obchod, ať to zjednoduším, dát kšeft ven, něco outsorcujeme nějakou službu, potřebujem dodavatele, tak se opakoval stejný scénář, ten dodavatel byl buďto účelově vytvořen nebo byla koupena nějaká nefunkční společnost, která se připravila na tento jediný, jedinou zakázku. Většinou to byla subjekt, který neměl žádnou zkušenost s dodáváním těch služeb, neměl žádnou historii, byl nový, pak se vytvořil prostor, aby buďto vůbec nebylo vypsáno výběrové řízení přesto, že býti mělo, anebo se to výběrové řízení zfalšovalo, to znamená, výběr toho kandidáta byl zfalšovaný. Výsledkem bylo, že zvítězil tento připravený subjekt. Pak se připravila velmi nevýhodná smlouva pro dopravní podnik, ta byla uzavřena a následně se tento dodavatel zařadil do struktury offshoreových společností, přes které se praly zisky z této trestné činnosti. A na všech těchto jednotlivých krocích tak, jak jsem vám je řekl, se podíleli i samí advokáti.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Šachta & partners.

Václav LÁSKA, advokát:
Ano.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Samozřejmě všichni dotčení tou vaší analýzou dnes celý den v médiích prakticky nedělají nic jiného, než popírají ta vaše nařčení. Máte pro to pevné důkazy v té analýze?

Václav LÁSKA, advokát:
Já si myslím, že ty důkazy byly hodně bytelné. Já jsem dělal 11 let policistu, věnoval jsem se vyšetřování hospodářské kriminality a myslím si, že je tam hodně důkazů na to, aby policie mohla zdárně konat.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
O tom, jak podle advokáta Václava Lásky fungovala zločinecká struktura kolem pražského dopravního podniku se bavíme ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Tak jak už jsem řekla, vaše tvrzení o zločinecké organizace dnes důrazně v České televizi například vyloučil i bývalý šéf dopravního podniku, pan Dvořák. Podle něj jediná smlouva, která je nevypověditelná na 20 let, je ta na SMS jízdenky, a to proto, že to byl požadavek dodavatele jako majitele unikátní technologie na takovou zakázku. Vím, že těch smluv konkrétně bylo 10, pojďme se tedy bavit alespoň konkrétně o jediné, abychom řekli, co podle vás bylo na této zakázce na SMS jízdenky zjevně nevýhodné. Pokud pan Dvořák argumentuje dodavatelem unikátní technologie.

Václav LÁSKA, advokát:
Službu na SMS jízdenku umělo v té době dodat několik dodavatelů. Problém byl, že tehdejší vedení dopravního podniku řeklo, že my chceme jednu konkrétní unikátní technologii, kterou si vybralo a na kterou skutečně měl licenci jenom jeden subjekt, mimo jiné řízený opět těmi samými advokáty. Na základě této skutečnosti pak nedošlo ke standardnímu, ke standardní veřejné zakázce, ale byl v rámci zákona, který to za dané situace umožňuje, osloven jenom jeden subjekt, to znamená, že pokud dnes se pan Dvořák hájí tím, že ta zakázka proběhla podle zákona, ano, proběhla, pokud poptávám službu, kterou umí jenom jeden subjekt, oslovím přímo jeho, jenomže tady bylo účelově vymyšleno, že my chceme tuto unikátní službu. O tom, že to byl nesmysl, svědčí i současnost, kdy například v březnu letošního roku službou Premium SMS, která se standardně užívá, bylo objednáno přes 900 tisíc jízdenek, a tou unikátní službou, kterou si tenkrát vymohl management dopravního podniku, bylo objednáno 230 jízdenek, takže z toho je naprosto patrné, že ta unikátní služba byla naprosto nesmyslná a byla pouze účelově zneužita k tomu, aby nebylo vyhlášeno standardní výběrové řízení, ale aby se jednalo pouze s jedním konkrétním uchazečem.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak a nitky od SMS jízdenek vedou podle časopisu Týden do nejvyšších kruhů pražského zákulisí. Ta jména tady už zazněla některá. Já doplním, že podle Týdnu konkrétně k bývalému řediteli dopravního podniku Martinu Dvořákovi, lobbistovi Romanu Janouškovi, advokátům kanceláře Šachta & partners či do České televize k jejímu obchodnímu řediteli Janu Svobodovi. Zaznívá také jméno odboráře dopravního podniku, pana Jiřího Obytko. Vyvrátíte mi ta jména, potvrdíte mi je?

Václav LÁSKA, advokát:
Já v rámci té analýzy jsem byl schopen dojít ke 3 konkrétním fyzickým osobám, ke kterým jsem dohledal podle mého nepřetržitý proud financí. Ty jsem uvedl policii, samozřejmě měl jsem podezření i na některé další, ale opravdu jako z pozice soukromého advokáta ta šetření moje, možnosti šetření jsou trošku omezenější, já si myslím, že policie, když bude důsledná, tak najde další jména, ale konkrétní jména vám určitě neřeknu, protože tím bych ty osoby de facto varoval a mařil bych práci policie.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Rozumím. Je tady ještě zajímavý argument, který by mohl teoreticky, a teď se vás ptám, zda by mohl, podkopat celou tu vaši práci, protože dopravní podnik ústy paní Češkové zpochybňuje vlastně vůbec platnost těch smluv na vaši práci. Není ohrožená platnost té analýzy, následně platnost těch trestních oznámení i tím, že lze zpochybnit vaše smlouvy na práci s dopravním podnikem?

Václav LÁSKA, advokát:
Tak já mám uzavřeny dvě smlouvy, tu, kterou mám s hlavním městem, i na tu analýzu. O té jsem slyšel už opakovaně, že je neplatná, ale neslyšel jsem jediný důvod, proč. Jediné, co jsem zaslechl, je, že byla zadána v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, ale ta smlouva má v sobě klauzuli, že celkové plnění se vším všudy nepřevýší 1 milion korun, což se také stalo, to znamená, že do režimu veřejných zakázek vůbec nepatřila, takže ta smlouva je, a za si tu ručím jako advokát a docela se mě dotýká, že někdo mě obviňuje z toho, že jako advokát jsem inicioval nebo podepsal neplatnou smlouvu, takže ta smlouva je naprosto v pořádku. Smlouva s dopravním podnikem, tam si úplně nejsem jist, jak může vedení dopravního podniku na jednu stranu říkat, že smlouva je neplatná, na druhou stranu říkat, že smlouvu nemá, takže buďto ji nemám, anebo ji mám a tvrdím, že je neplatná, obojí dohromady nejde.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
U tohohle záhadného momentu už jsme byli na úvod našeho rozhovoru, ale já se teď ptám na důsledky takové věci, může to ve výsledku zpochybnit ty výsledky vaší práce a ta podaná trestní oznámení, může je to nějak ohrozit? Zpochybnit, znevážit, cokoliv?

Václav LÁSKA, advokát:
Já nepřipustím, že by ty smlouvy byly špatné, ale ono to souvisí třeba i s pokusy o mojí diskreditaci. Upřímně řečeno o tom, jestli se tu spáchal trestný čin nebo nespáchal, rozhodnou orgány činné v trestním řízení a když ty rozhodnou, že se tu trestný čin stal, že to objektivně zjistily, prokázaly a ověřily, tak pak je jedno, jestli ten podnět jim zpracoval, když budu hrubý, gauner nebo slušný člověk, protože policie je to síto. Naopak, když ta policie dojde k závěru, že žádné trestné činy nebyly spáchány a odloží to, pak já jsem odvedl špatnou práci bez ohledu na to, jestli jsem to udělal na základě platných nebo neplatných smluv nebo kdoví s jakou motivací.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A teď ještě důležitá věc na závěr, vy jste upozornil tou vaší analýzou na to, že neustále ještě utíkají stamiliony z dopravního podniku, na základě těch podle vás nevýhodných a nevypověditelných smluv. Co se s tím dá dělat?

Václav LÁSKA, advokát:
Ano, já jsem upozornil na to, že některé smlouvy, které považuji za součást té zločinecké struktury, jsou stále platné a z hlediska civilního nebo obchodního práva jsou nevypověditelné a uniká každý rok na jejich základě částka řádově ve stamilionech, jestli je to 300, 400 milionů, nelze přesně říci, a bude unikat další léta v některém případě třeba i 15 let.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Takže ty peníze už nelze zachránit.

Václav LÁSKA, advokát:
Jediný způsob, jak, pokud mám pravdu, pokud jsou mé závěry správné a ta zločinecká struktura tady fungovala, tak jediný způsob je, že poté, co policie zahájí trestní stíhání konkrétních osob v souvislosti s těmito smlouvami, budou ty smlouvy ze zákona absolutně neplatné, budou označeny jako neplatné, protože byly uzavřeny v podvodném úmyslu a pak přestanou být respektovány a bude se muset rychle řešit situace, že někdo tu dodává a dodal určité plnění na základě neplatných smluv, ale to už potom bude věc obchodněprávní, ale tohle to je jediná cesta, jak se těch velmi nevýhodných smluv zbavit.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Pokud se přidržíme teorie, která vyplývá z vaší analýzy, že zde tedy utíkají stamiliony korun zbytečně vynaložené z dopravního podniku, jak dlouho by mohl trvat proces něco takového zastavit?

Václav LÁSKA, advokát:
Tak zase je to o rozhodnutí vedení dopravního podniku, protože ty závěry, které ode mne má, jsou, že trestné činy byly spáchány a teoreticky oni můžou označit ty smlouvy za neplatné hned. Na druhou stranu chápu, že by bylo daleko jistější, kdyby takový závěr udělaly orgány činné v trestním řízení, protože pokud se dopravní podnik rozhodne a řekne ty smlouvy jsou neplatné, bude následovat vleklý soudní spor a pokud by nedej bože policie došla k závěru, že ty trestné činy nebyly spáchány, tak pak budou i neplatné ty označení smluv za neplatné a přinese to dopravnímu podniku velké škody, takže ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli to závisí na rychlosti práce policie a ta teď de facto každým dnem stojí miliony, které utíkají do doby, než se jí podaří podat případně důkazy o neplatnosti těch smluv?

Václav LÁSKA, advokát:
Viděl bych to přesně takhle.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Advokát Václav Láska byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu, díky za váš čas. Na slyšenou.

Václav LÁSKA, advokát:
Na slyšenou.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Od mikrofonu Radiožurnálu se loučí Štěpánka Čechová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, a. s. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.