Václav Klaus, prezident ČR

Lisabonská smlouva, dokument, kvůli kterému se celá Evropská unie dívá na Pražský hrad. Unijní šéfové očekávají, jak se ke smlouvě postaví český prezident Václav Klaus. Na nedávném summitu se "sedmadvacítka" dohodla na zárukách pro Irsko. Právě Irové jako jediní lidé v Evropské unii měli možnost vyjádřit se v Lisabonské smlouvě v referendu a řekli smlouvě Ne. Na summitu se ale "sedmadvacítka" dohodla na ústupcích pro Irsko, které mají přesvědčit tamní obyvatele, aby řekli smlouvě ano. Co nastane teď? Proč si Václav Klaus myslí, že se dokument změnil a podepíše smlouvu? Budeme se ptát. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je prezident České republiky Václav Klaus. Já vás vítám tady u nás. Dobrý den.

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Dobrý den.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vy jste, pane prezidente, ve vztahu k zárukám Irsku prohlásil, že každý žáček první třídy ví, že jde o změnu smlouvy. V čem konkrétně se, pane prezidente, podle vás ten dokument změnil?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Tak jedna věc, v čem konkrétně se změnil a druhá věc, jestli se změnil nebo nezměnil. Ten dokument sám o sobě se samozřejmě nezměnil, protože ten leží někde napsaný, nikdo ho nepřepisoval v něm žádnou řádku potají nebo po dohodě 27 hlav států nebo hlav v Bruselu minulý týden. Ale když jste použila termín ústupky. Když se dělají ústupky Irům, tak se dělají vůči něčemu a nemohou být vůči ničemu jinému v dané chvíli, než vůči té Lisabonské smlouvě. Takže jsouli to ústupky, tak česky bychom řekli, že jsou to nějaké změny, které pro Irsko eventuálně nebudou platit a Irům se zdají pro ně příznivé. Rozumím, že irská vláda chce tyto takzvané ústupky vytěžit jako argument pro irské voliče: A vidíte, my jsme pro vás dokázali něco jiného, něco se nám podařilo změnit, prosím volte teď ano a nikoliv ne. Tak o tom, že jsou to změny té smlouvy, je mimo veškerou diskusi a nedůstojná hra, že to žádná změna není, ale jsou tu ústupky, je prostě něco, co já nehodlám hrát.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A ty změny jsou podle vás tak zásadní, že by se ta smlouva měla nově ratifikovat, že by znovu měl o ní rozhodovat náš Senát, naše sněmovna?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Slovo zásadní je relativní, protože dobře víte, že zákon buď platí nebo neplatí a myšlenka, že by platil, ale vyškrtly se z něj potajmu dvě tři věty a ty neplatily, takhle věc nestojí. Prostě to není fatální fundamentální změna té smlouvy, které by znamenala, že je možné tu smlouvu hodit do koše, to určitě ne. Prostě změny to jsou a já nijak nelpím na počtu třeba na počtu komisařů pro jednotlivé země. Ale zatím to bylo tak, že každá země měla svého jednoho komisaře. My máme pana Špidlu. Teď se řeklo v té Lisabonské smlouvě, že už to tak nejde. To není možné, když je těch zemí moc, aby bylo 27 komisařů. Není 27 témat v Evropské unii, které by si zasloužily svého eurokomisaře, přeloženo do češtiny. Svého ministra, svého člena EU vlády. A tak proto nebude každá země mít svého komisaře. Irové řekli ne, bouchli do stolu a že jedině za podmínky, že prostě bude. Je to změna malá nebo velká, nebo nepodstatná nebo podstatná a takhle bychom mohli pokračovat dále.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale když jsem četla článek premiéra Jana Fischera pro Mladou frontu DNES, tak on tam psal, že co se týče otázky počtu komisařů, takže záruky se jí vůbec nezabývají, že tato věc už byla vyřešena v prosinci loňského roku.

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Byla vyřešena. Byla komentována v prosinci loňského roku, když byly první pokusy uchlácholovat Iry, tak se stejným způsobem řeklo: Třeba to můžeme vyřešit tím způsobem, že zůstane zachován princip všechny země svého komisaře, ale ta Lisabonská smlouva je text napsaný, který nikdo nemůže přes noc změnit a tam něco takového napsáno je a samozřejmě nejde jen o tuto jednu jedinou věc. Irsko chtělo jisté, jak byste znova řekla, použiji váš termín ústupky, tak ústupky je to vůči něčemu. Já myslím, že každé malé dítě ví, že to znamená jistou změnu a teď jde o to, jak tuto jistou změnu provést. Jedině o tadyhle to jde o to je teď veden dílčí spor.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A vy tedy navrhujete, aby znovu rozhodovalo se o ni ve sněmovně nebo v Senátu tady u nás, pokud vezmeme Českou republiku?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Paní redaktorko, říkáli náš dnešní pan premiér a někteří další, se v Lisabonské smlouvě nic nezměnilo, tak pak říkám, ak pak se přeci Irům nemohlo nic slíbit a nemohlo to pro ně být žádné záruky. Nicméně Irové odjeli vítězoslavně z Bruselu domů. Dosáhli jsme svého, dosáhli jsme, znovu řeknu váš termín, ústupků, tak tím pádem znamená to, že se asi něco změnilo. Já jinak jednoduše počítat a mluvit neumím.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Anebo se něco jiného říká Irům a něco jiného zbytku Evropské unie?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
A i to je pro mě nedůstojné a u něčeho takového bych nechtěl asistovat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak co teď bude následovat z vaší strany dál? Budete dál čekat na český Ústavní soud. Jaké budou teď, pane prezidente, vaše kroky?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Tak ale teď se ptáte na Lisabonskou smlouvu jako celek, teď s těma ústupkama to nemá žádnou souvislost tadyhle to. To názory o tom, co s Lisabonskou smlouvou tato debata neměla s tím bezprostředně žádnou souvislost. To se toho netýkalo. To je jen snaha přesvědčit Iry, aby hlasovali jinak v referendu. To se našeho rozhodování v České republice, v Německu, v Polsku netýká nijak, tak za prvé, já si myslím, že je trošku zjednodušené, že čtu nadpisy novin, že celá Evropa se dívá na Klause, co udělá. A tak já za prvé musím říci, že Irové ještě nehlasovali znovu, Polsko nepodepsalo Lisabonskou smlouvu a Německo nepodepsalo Lisabonskou smlouvu. Takže já nejsem poslední mohykán, který by bojoval proti všemu a všichni napjatě čekají, co udělá pravděpodobně v nejbližších dnech německý Ústavní soud.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Příští týden by měl rozhodovat.

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Pravděpodobně třicátého, takže to je vůbec první zajímavá věc. V momentu, kdy německý Ústavní soud řekl, že Lisabonská smlouva odporuje německé ústavě, tak já myslím, že vůbec není o čem dalším v Evropě hovořit. Takže vyčkejme si vůbec na první rozhodnutí tohoto typu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže uděláte nějaké konkrétní vyjádření třeba příští týden pro rozhodnutí německého Ústavního soudu, kdy byste třeba řekl, jaký bude váš další krok a kdy případně vy byste stu smlouvu podepsal?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
To v žádném případě neudělám. Je to z těch čtyř bodů, které zůstávají, je to jeden z nich a i když Němci rozhodnou, tak či onak, tak je to pro mě doplňková informace.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Senátoři za ODS chystají další žádost o přezkoumání té smlouvy k českému Ústavnímu soudu. Nevím, zdali jste ve spojené se senátory a máte informace o tom, proč tu stížnost Ústavnímu soudu zatím ještě nepodali, pane prezidente?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Já jsem s nimi hovořil jen jednou poměrně krátce po hlasování v Senátu a tam mi sdělili, že tuto stížnost pošlou a poprosili mě, abych počkal se svým eventuální podpisem. Takže já jsem v této fázi. Já s nimi nekonzultuji, jak jsou daleko. Pro mě osobně by bylo dobře, kdyby to už udělali a udělali to co nejrychleji, abychom mohli jít dál. Ale o tom, jak pečlivě pracují s právníky, to já nechci posuzovat. A nevím, nemám s nimi bezprostřední kontakt.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský řekl v České televizi, že jste měl tu smlouvu podepsat poté, co ji schválila jak sněmovna, tak i Senát anebo že jste měl podle jeho vyjádření buďto tu smlouvu podepsat anebo sám podat ten návrh k Ústavnímu soudu. Vy máte jiný výklad, který vám umožňuje tady to vyčkávání?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Já nevím, proč to pan Rychetský říká. Pan Rychetský určitě zná dobře ústavu a ví, že existuje pravomoc pro jistý počet poslanců a jistý počet senátorů podat stížnost k Ústavnímu soudu a moje eventuální stížnost je i další v řadě, nebo něco jiného.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže podle vás není kam spěchat s tím podpisem, pane prezidente?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Já určitě spěchat nebudu. Já určitě počkám, až všechny ty věci, o kterých jsem hovořil, a mezi to patří ústavní stížnost našich senátorů, já v každém případě počkám, až se uskuteční.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A když už jsem zmínila ten čas a to vyčkávání už se otevřeně píše o tom, že pokud příští rok vyhrají v Británii volby konzervativci, tak nechají Lisabonskou smlouvu otestovat v referendu. Budete čekat, pane prezidente, s tím případným podpisem Lisabonské smlouvy až na výsledek voleb v Británii?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Takhle já neuvažuji a podle mně jsou to spekulace a já jsem žádný takový oficiální výrok Konzervativní strany neslyšel nikdy, respektive mi nebyla nikým předána, takže já o tomto jako o důležité věci neuvažuji.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tedy minimálně do rozhodnutí našeho soudu a potom počkáte, jak se zachovají Poláci, a potom až teprve až skončí referendum v Irsku, tak potom až teprve, když budete poslední v Evropě a všichni se budou dívat na ten Pražský hrad, tak potom se rozhodnete?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Tak pak se rozhodnu, ano.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Řekněte mi, pane prezidente, v čem je ta smlouva pro nás, pro občany České republiky, tak strašně nevýhodná?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Slovo tak strašně nevýhodná zase je trochu z jiného soudku. Tato smlouva je dalším významným krokem směrem k obrovské centralizaci Evropy, k obrovskému potlačení významu, role, úlohy jednotlivých států v Evropě. Je zásadním krokem, velkým rokem, kdy se přechází od takzvaného intergovernmentálního česky mezivládního principu, k supranacionálnímu neboli k jednolitému evropskému nadstátu. Já myslím, že to je v podstatě tragická chyba a je neštěstím, že se tohle to v Evropě děje. Já myslím, že základní jednotkou, ze které by se měla skládat jakákoliv evropská integrace, jsou jednotlivé národní státy, Česká republika, Německo, Slovensko, Polsko, Švédsko a další, nikoliv jednotlivec a smazat státy, které mezi nimi existují a ta Lisabonská smlouva je obrovský krok směrem k tomu smazání státu, vymazání státu z mapy a ponechání prostě jednotlivce, obce, města, a potom ponechat si evropskou centrálu kdesi v Bruselu, je to obrovský centralizační krok a my víme, že to je strašlivá chyba, protože rozhodování má být blízko u občanů a ne v dalekém Bruselu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Pro všechny, kteří nás posloucháte, je zde také mailová adresa dvacetminut@rozhlas.cz. Od včerejšího dne nám posíláte otázky na prezidenta Václava Klause. Teď jednu z nich od Marie Novákové: "Pane prezidente, málokdo ví, že jste to byl vy, kdo jste podával přihlášku do Evropské unie. Zajímalo by mne," píše paní Nováková, "jestli jste někdy zalitoval tohoto svého kroku?"

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Tohoto kroku jsem nezalitoval, protože je naprosto jasné, že Česká republika po pádu komunismu se musela rychle snažit být normální evropskou zemí, jakkoliv to slovo normální budeme definovat a mezi tu normalitu v dnešní době patří podílet se na tomto procesu evropské integrace, tedy stát se členskou zemí Evropské unie. Takže pro mě není debata vstoupit ano či ne. Nikde nablízku není žádná jiná unie, nebo společenství, do kterého bychom mohli nebo chtěli vstoupit. Toto byla jediná možnost. A veškerá debata, která se vede, která se vede teď například o Lisabonské smlouvě je právě o tom, jak to uvnitř té Evropské unie má být zorganizováno, zařízeno, jak to má fungovat, čili ne zvenku debata, ale zevnitř.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak to říká prezident Václav Klaus ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Pane prezidente, za týden skončí předsednictví v Evropské unii. Řekl byste, že bylo úspěšné?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Myslím, že bylo takové, jaké být mohlo, jaké být mělo a v tomto smyslu, myslím, že jsme v podstatě obstáli. Bylo to předsednictví v těžké chvíli, bylo to ve velké krizi, bylo to moment, kdy předsednictví začalo obrovským konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy začaly útoky v Gaze a tak dále. Takže bylo těžké. Samozřejmě jsme si ho zkomplikovali výměnou vlády uvnitř tohoto předsednictví, ale myslím, že v podstatě kvalitu toho našeho předsednictví to zásadním způsobem neovlivnilo. Jak je také vidět z toho, jak to předsednictví normálně pokračovalo v těch následujících dvou měsících.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Nicméně Mirek Topolánek opakovaně říká, že bylo od opozice nezodpovědné svrhnout vládu uprostřed našeho předsednictví. Karel Schwarzenberg dokonce řekl, že jsme se stali šašky v Evropě. Vy jste nikdy, vy po té Evropě jezdíte, vy jste neměl takový pocit?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Já jsem nikdy nic takového od nikoho neslyšel, že pánové Topolánek a Schwarzenberg se velmi těšili ze své role v tomto našem předsednictví Evropské unie a že byli samozřejmě zklamáni, když tyto své role mohli hrát jen půlku toho předsednictví nebo kousek nad půlku, to je naprosto logické a kdybych byl na jejich místě, tak bych asi říkal totéž. Ale já to tak opravdu neslyším.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Na druhou stranu, pan Schwarzenberg nebo Mirek Topolánek měli celou řadu kontaktů, mobily na Sarkozyho, Angelu Merkelovou. Najednou nastoupili lidé, kteří takové kontakty neměli, přeci jen neměli ztíženou tu pozici potom v Evropě?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Nezlobte se, určitě neměli a spousta z nás přeci se na tom předsednictví podílela. Já sám jsem vedl celkem šest summitů Evropské unie s různými vnějšími zeměmi tak velkými jako Čína, Rusko, Japonsko, minulý týden Pákistán, Jordánsko, Korea, takže já jsem seděl xhodin, hodiny, vedle pana Barrosa na straně jedné, Solani na straně druhé. Já jsem s ním byl v osobním kontaktu po celou tuto dobu a takovou tu hříčku těch osobních telefonů pro mě je to, a to tikání si a to oslovování si křestnými jmény, to je něco, co já těžko snáším a těžko jsem snášel. To do těchto vztahů nepatří. Myslím, že Českou republiku mám respektovat se vší parádou, co toto slovo by mělo znamenat a vytahovat se používáním křestných jmen a tikání, to je to velmi falešné kvazi kamarádění se, které právě ta naše vláda převáděla. Myslím, že to vůbec není potřeba.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Zmínil jste Jose Manuela Barrosa, se kterým si netikáte, takže ho můžete hodnotit objektivně. Na summitu v Bruselu ho totiž lídři "sedmadvacítky" nominovali na dalších pět let do čela komise. Pane prezidente, jak vy hodnotíte to jeho působení v čele komise? Tak já myslím, že on je možnou osobou. Já ho znám dlouho. Dlouhá léta ještě z doby, když jsem byl předsedou vlády a on byl členem vlády v Portugalsku. Takže my se známe opravdu mnoho let, daleko déle než ho znají někteří, kteří léta zorganizovali předsednictví, mimochodem neskonale déle a já myslím, že si v osobním vztahu, v osobním styku docela elementárně rozumíme a také jsme to předváděli při těch summitech, které jsme teď v květnu a červnu prožívali. Já myslím, že on je v jistém smyslu takovým prototypem toho dnešního modelu Evropské unie a v tomto smyslu já očekávám, že to jeho předsedování asi bude prodlouženo.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Rozhodovat by se mělo také o eurokomisaři za Českou republiku. Osvědčil se podle vás Vladimír Špidla? Dnes řekl, by to rád dělal dál.

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Také se mu nedivím, že by to rád dělal, ale opravdu prezident nevybírá eurokomisaře, já bych opravdu to chtěl nechat na vládě a debata o tom, jestli to má udělat ta dnešní vláda nebo jestli to musí udělat až ta vláda takzvaně nová, po volbách, politická, nechci se k tomu vyjadřovat. Myslím, že i kdyby náhodou chtěli se dneska sejít předseda vlády Fischer s předsedy dvou nejvýznamnějších stran ČSSD a ODS a rozhodnout se, že se dneska večer dohodnou, koho poslat, tak myslím, že by to možné bylo. Jestli chtějí opravdu počkat do toho října a kdoví, jak bude dlouho trvat sestavování vlády, jestli to nedopadne opět nějakou patovou situací, to zase mám strach, že by Evropská unie na nás čekat nechtěla, koho budeme jmenovat svým eurokomisařem.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak to říká prezident republiky Václav Klaus ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Pane prezidente, pojďme se vrátit ještě k volbám do Evropského parlamentu. Strany jako Libertas.cz nebo Strana svobodných občanů. Ty strany výrazně pohořely, dá se říct, kde udělaly podle vás chybu?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Já se nedivím, že pohořely. Já myslím, že nebyly vidět. Nebyly vidět, nebyly slyšet a debata o tom, nakolik to bylo způsobeno tím, že jim média nedávala příležitost anebo nakolik to bylo způsobeno tím, že o tu příležitost příliš neusilovaly a neudělaly maximum, neměly dostatek peněz, to už nechci já posuzovat. Ale prostě vidět nebyly. A já bych se divil, že by na ně volič odhlédl. Prostě on je nenašel v tom svém hledáčku.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Když teď sledujete přípravy strany TOP 09 Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga, má tato strana podle vás šanci na úspěch?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Těžko spekulovat. Myslím, že oba dva pánové, Kalousek i Schwarzenberg, jsou viditelní politici, zkušení politici. Lidé je znají, tak to bude určitě něco daleko odlišného od toho, jak usilovala Strana svobodných občanů o nějaké své místo na slunci. To určitě ano. Na kolik se této nové straně podaří získat místo? Nevím. Ukazuje se, že tady prostor pro jednu skupinku nějakých 5 či 6 % voličů, která nejdříve vystupovala v počátku 90. let jako Občanské hnutí, potom jako ODA, potom jako Unie svobody, potom jako různí Evropští demokraté, potom jako zelení, tak takový prostor se ukazuje, že tady je. Jestli tento prostor se podaří zabrat v tuto chvíli straně pana Kalouska, nevím. Je to možné.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Další otázky z mailu dvacetminut@rozhlas.cz, Libor Novotný, ptá se: "překvapila vás drtivá výhra ODS v evropských volbách? Neukázaly ty eurovolby, že Mirek Topolánek vede ODS správným směrem a je pro voliče jeho styl politiky přijatelný?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Nevím, nevím. Já myslím, že ODS prostě vyhrála a uspěla a je to třeba jasně přiznat a ocenit. Co to znamená provolby další, si říci netroufám, ale v každém případě úspěch ODS oproti neúspěchu volbám regionálním krajským na konci loňského roku byl pro mnoho, myslím, lidí překvapivý včetně mne.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Nelitujete svého odchodu z ODS? Neuvažujete, pane prezidente, o návratu?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Tak ten můj odchod z ODS se v podstatě uskutečnil před šesti nebo sedmi lety. A to, že jsem tam nominálně zůstával ve funkci čestného předsedy nebylo faktické a skutečné členství. Takže nejde o to, o nějakou mou aktivní účast. Já samozřejmě mám pocit, že je tam spousta lidí, kteří by docela i rádi byli, kdybych nějak tam fungoval, nepochybně je tam spousta lidí, které já bych rád viděl, slyšel. Debata o tom, kolik mi jich chtělo přát nebo nepřát k narozeninám minulý týden, která probíhala v médiích i myslím toto všechno ukazuje. Ale dvakrát se do téže řeky nevystupuje.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A kdyby tam byl předsedou někdo jiný než Topolánek?

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Opravdu není pro prezidenta vůbec role v politické straně a v tomto vůbec není zajímavá otázka.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Petr K z Prahy se ptá, pane prezidente: "Zajímalo by mě, jestli se scházíte s Milošem Zemanem, a jestli si myslíte, že Miloš Zeman bude jednou vaším nástupcem?"

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Miloše Zemana vidím tak v průměru jednou za rok. Nenazval bych to scházením se. O tom, jestli bude mým nástupcem, nedovedu spekulovat. Samozřejmě bych si dovedl představit jeho jako prezidenta, protože prožil celý svůj život v této zemi, vybudoval jednu velkou politickou stranu, uspěl s ní ve volbách. Je politikem každým coulem, tím vůbec neříkám, jestli souhlasím s jeho názory na to či ono, ale je to úplně jiná kvalifikace než přijet vždycky pár dní před volbami a zkusit vyhrát volby do toho či onoho, takže v tomto smyslu já myslím, že on by byl legitimním kandidátem a smysluplným kandidátem.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Prezident Václav Klaus byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuji za to, na shledanou.

Václav KLAUS, prezident České republiky:
Na shledanou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu, Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.