V evropských zemích existují spolky na ochranu učitelů proti šikaně

23. březen 2014

Agresivita žáků roste a ministr školství Marcel Chládek teď zvažuje vyšší právní ochranu učitele. Pedagog by mohl získat postavení veřejné osoby, jaké mají třeba policisté. Řada politiků s tím ale nesouhlasí a poukazují na to, že učitel by si měl umět získat autoritu. Problém rostoucí agresivity žáků a studentů vůči pedagogům se snaží řešit i jiné evropské země.

Případy útoků na učitele ve školách se objevují v řadě zemí Evropy. Z průzkumu Univerzity v německém Heidelbergu vyplývá, že nejčastější jsou verbální útoky, dále výhrůžky, poškozování osobních věcí a v šesti procentech zranění.

Žáci si zpravidla útoky natáčejí prostřednictvím mobilních telefonů a záznamy zveřejňují na internetu. V Polsku kvůli tomu před sedmi lety dočasně zavedli zákaz mobilních telefonů na školách.

Důvodem byl případ třináctileté dívky. Spolužáci ji chytili, předstírali, že ji znásilňují, a přitom ji natočili na mobil. Dívka poté spáchala sebevraždu.

Nejzávažnější napadení učitele se v Polsku zpravidla řeší pokutami, uložením veřejných prací, podmíněnými tresty nebo vyloučením ze školy. V rámci veřejné debaty zazněl i návrh na rozšíření statusu veřejného činitele na pedagogy.

Riziko, že se učitel stane obětí šikany, bývá úměrné délce odučených let a je vyšší u učitelek než u učitelů.

Učitelské organizace v Německu na tyto problémy reagují vydáváním speciálních brožur. Spolková země Bádensko-Wüttenbersko má také předpisy na ochranu proti šikaně, které definuje možnosti kárných postupů, včetně vyloučení ze školy. Závažnější případy se řeší podle právního řádu, německé děti jsou trestně odpovědné od 14 let.

Spolek na ochranu učitelů existuje i ve Francii. Tamní ministerstvo školství už před pěti lety navrhovalo dohodu škol s policií tak, aby policisté mohli ve školách zasáhnout hned po případném incidentu.

Čtěte také

Na Slovensku mají učitelé status chráněné osoby. Pokud na ně někdo zaútočí, dostane proto přísnější trest.

Statistiky o útocích na učitele státní školní inspekce nemá. Pokud žák napadne učitele, může se učitel obrátit na policii. Ani ta ale neeviduje útoky podle jednotlivých povolání.

K verbálním i fyzickým střetům učitelů se žáky sice dochází, ale většinou nejde o velké excesy. Jsou však známé i případy, kdy učitele za špatnou známku pro žáka z dějepisu zbili neznámí pachatelé tak, že má trvalé zdravotní následky. Před devíti lety zase chtěla skupina šesťáků v Myjavě zavraždit dvě učitelky, žáci svůj čin dlouhodobě plánovali.

Čtěte také

autoři: vob , hbe
Spustit audio