Účasť českých Slovákov na referende o vstupe SR do EÚ

25. březen 2003

16. a 17. mája sa na Slovensku uskutoční referendum o vstupe krajiny do Európskej únie. Vzhľadom na prebiehajúcu petičnú akciu o vypísaní referenda aj o vstupe do NATO, je možné, že na Slovensku bude ľudové hlasovanie aj k tejto otázke. Mnohých Slovákov, trvalo žijúcich v Českej republike, preto zaujíma či aj oni budú mať možnosť zúčastniť sa na referende.

Úprava je prakticky totožná ako pri volebnom práve. Hovorí Katarína Danišová, vedúca konzulárneho oddelenia slovenského veľvyslanectva v Prahe:

"V zmysle zákona o referende má právo hlasovať každý občan Slovenskej republiky, ktorý má podľa volebného zákona právo voliť do národnej rady Slovenskej republiky. Právo voliť podľa volebného zákona má každý občan SR, ktorý v deň voľby dovŕšil l8 rokov a zdržuje sa v deň voľby na území Slovenskej republiky."

Tu si všimnime nutnosť zdržovať sa v deň voľby, v našom prípade v deň konania referenda, na území Slovenska. Teda ani voliť ani zúčastniť sa na referende nie je možné napr. na zastupiteľských úradoch v zahraničí, ale musíme pricestovať na Slovensko.

Dajme opäť slovo Kataríne Danišovej: "Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR sa dostaví v deň referenda do volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky, okrsková komisia ho dopíše do zoznamu oprávnených voličov na hlasovanie v referende. Zároveň mu táto komisia do zoznamu oprávnených občanov na hlasovanie v referende zaznamená do platného slovenského cestovného pasu."

A opäť si všimnime nutnosť vlastniť slovenský pas. Je dôležité na to upozorniť, pretože veľké množstvo Slovákov žijúcich v Českej republike má dvojité občianstvo české a slovenské. Tak ako pri účasti na voľbách nestačí predložiť len osvedčenie o slovenskom štátnom občianstve alebo listinu o udelení slovenského občianstva, ale musíme mať aj slovenský pas.

Ako povedala slovenská konzulka, vďaka tomu môžeme prísť do ktorejkoľvek volebnej, či presnejšie povedanie hlasovacej miestnosti na celom území Slovenska. Napríklad do tej najbližšej, hneď za hranicami. Ak by sa nám nechcelo ďaleko cestovať.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu