Veľký Česko-slovenský slovník

19. leden 2010

Na Rádiožurnáli počúvate Stretnutie. Mnohí z nás, ktorí prichádzajú do blízkeho kontaktu so slovenčinou a češtinou veľa ráz siahnu po svojom spoľahlivom pomocníkovi - Česko-slovenskom slovníku. Keďže sa v objavila informácia, že sa pripravuje jeho nové vydanie, zbystrili sme pozornosť aj my a Darina Sládečková, ktorú teraz vítam v štúdiu zisťovala podrobnosti. Dobrý večer.

Sládečková: Dobrý večer.

Moderátor: Povedzme si najskôr, kedy spomínaný slovník vyšiel.

Sládečková: Jeho prvé vydanie bolo v roku 1979, druhé v roku 1981 a podľa informácií pracovníkov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, už žiadne ďalšie nebolo. Takže veľká vzácnosť.

Moderátor: A práve tento nedostatok by malo vyriešiť nové vydanie...

Sládečková: Malo, lenže ono to nebude hneď. Nepôjde totiž o reedíciu, ale o zásadné doplnenie a dopracovanie. Takže už to nebude Česko-slovenský slovník, ktorý mal asi 60 tisíc hesiel, ale Veľký česko-slovenský slovník, ktorý bude rozsiahlejší a komplexnejší. A práce na podobnom diele sú behom na dlhú trať pre editorov, autorov jednotlivých hesiel, recenzentov, oponentov, korektorov...

Moderátor: Keďže je to Česko-slovenský slovník, podieľa sa na príprave aj česká strana?

Sládečková: Určite. Veď už základný slovník z roku 1979 vznikol za spolupráce s Ústavom pre jazyk česky vtedajšej Československej akadémie vied. Dnes je to Akadémia vied Českej republiky.

Moderátor: Takže, kedy asi sa dostane na pulty kníhkupectiev? Za dva, za tri roky?

Sládečková: To si málokto z jeho autorov trúfne odhadnúť, ale do troch rokov to určite nebude.

Moderátor: To prekladateľov, novinárov a ďalších ľudí, ktorí pracujú z oboma jazykmi nepoteší. Tí, ktorí slovník z prvého alebo druhého vydania majú, by si ho teda mali starostlivo opatrovať. Môžeme na záver pridať aspoň nejakú dobrú správu pre tých, čo pracujú zo slovom?

Sládečková: Veľkou pomocou môžu byť on-line slovníky na stránkach Slovenskej akadémie vied. Dnes je tam okrem Krátkeho slovníka slovenského jazyky aj akademický Slovník cudzích slov a tiež Synonymický slovník slovenčiny.

Moderátor: Ja dodám, že najjednoduchšou cestou, ako ich nájsť je zadať si do vyhľadávača heslá: SAV slovníky. Za dnešné informácie ďakujem Darine Sládečkovej. Dopočutia.

Sládečková: Dopočutia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu