Speciální reportážní seriál Rozděleni svobodou

Strádající třída: Jaroslava, uklízečka v invalidním důchodu

V domácnosti Jaroslavy Duškové z Bohumína se nevyhodí ani suchý rohlík. Na týden jí musí stačit pětistovka a tak hlídá každou korunu. Invalidní důchodkyně spadá v sociologickém průzkumu do kategorie strádající. Trápí je vyšší nezaměstnanost a žijí často v regionech, které jsou ve zvýšené míře postiženy strukturálními problémy a nízkou životní úrovní.

Jak je rozdělená česká společnost? V rozsáhlé studii pro Český rozhlas renomovaní sociologové zmapovali šest sociálních tříd, které charakterizují českou společnost. A zjistili, že se od sebe nelišíme jen příjmy a majetkem, ale také tím, jak blízko nebo daleko máme k ostatním lidem a zda věříme ve smysluplnost demokracie. Výsledky průzkumu vám přinášíme v projektu Rozděleni svobodou.

Strádající – chybí majetek i podpora

Poslední skupinu s nejnižšími příjmy nazvali strádající třída a zahrnuje 18 % obyvatel ČR. Nemají žádný společenský kapitál a často jsou vyššího věku. Chybí jim nejen majetek, ale také podpůrná sociální síť. Žijí spíš v regionech, které jsou ve zvýšené míře postiženy strukturálními problémy a nízkou životní úrovní.

Čtěte také

Míra nezaměstnanosti je ve srovnání s ostatními nejvyšší. Jedná se o nízko kvalifikované zaměstnance, kteří často pracují manuálně. Také jsou častěji zastoupeny ženy a senioři, přesto třída strádajících zasahuje všechny ročníky a generace.

Jak tráví volný čas a pracují Češi ze strádající třídy? Poslechněte si od 25. září a nechte si spočítat, do jaké společenské třídy patříte vy sami.

Další díly seriálu odhalí život zástupců pěti zbývajících tříd.

Spustit audio

Související