Speciální reportážní seriál Rozděleni svobodou

25. září 2019

Reportéři Radiožurnálu se rozjeli po celé republice najít typické zástupce jednotlivých tříd, které v české společnosti odhalila rozsáhlá sociologická studie. Jak žijí, kde pracují a co je trápí? Poslechněte si medailonky a odhalte, do jaké třídy patříte vy sami. Reportáže vysíláme na Radiožurnálu od 18. září.

Jak vypadá česká společnost po 30 letech od sametové revoluce? Jsme skutečně rozděleni na elity a „obyčejný lid“? Nebo se ve společnosti zformovaly nové nerovnosti a dělící linie? A jak velká a silná je ona mytická střední třída?

V rozsáhlé studii pro Český rozhlas renomovaní sociologové zmapovali šest sociálních tříd, které charakterizují českou společnost. Nelišíme se od sebe jen příjmy a majetkem, ale také tím, jak blízko máme k ostatním lidem, zda věříme ve smysluplnost demokracie i jak trávíme svůj volný čas.

Výzkum Česká společnost po třiceti letech pro Český rozhlas připravil tým sociologů: Daniel Prokop, Martin Buchtík, Paulína Tabery, Tomáš Dvořák a Matouš Pilnáček. Agentury MEDIAN a STEM/MARK pak položily v červnu 2019 dotazník o dvou stech otázkách 4039 respondentům z více než 1300 obcí a měst celého Česka. Výzkum probíhal kombinací online a osobního dotazování a je reprezentativní pro populaci 18 až 75 let z hlediska všech sociodemografických ukazatelů.

Přečtěte si o studii víc a spočítejte, do které společenské třídy patříte vy sami.

Spustit audio

Související