Slabiny v rozdělování romských dětí do praktických základních škol

22. červen 2012

Zaostřeno na lidská práva ve 21:40. V dnešním vydání pořadu zaostříme na výsledky výzkumu kanceláře veřejného ochránce lidských práv v sedmašedesáti náhodně vybraných školách, z něhož vyplynulo, že podíl romských dětí ve speciálních školách je mnohonásobně vyšší, než zastoupení romské populace.

Podle antidiskriminačního zákona tak dochází k nepřímé diskriminaci v přístupu ke vzdělání z důvodu etnické příslušnosti, které se dopouštějí orgány zapojené do rozhodování o zařazení žáků do speciálního vzdělávání, alespoň tak o tom hovoří ombudsman Pavel Varvařovský.

Proč tomu tak je, co v tomto ohledu dělá platforma Koalice do školy a co by pomohlo napravit současný stav?

K poslechu relace vás zve Jarmila Balážová.

autor: Jarmila Balážová
Spustit audio

Více z pořadu