Romka Stanislava Miková: Práce ve školní družině mě naplňuje

1. září 2023

V minulosti působila na v Praktické škole Beroun jako asistentka pro sociálně znevýhodněné děti. Dnes Stanislava Miková pracuje na Základní škole Dvůr Králové Počaply jako vychovatelka ve školní družině a učitelka pro první stupeň. A přestože původně snila o klidné rutině v kanceláři a neuměla si práci ve školství představit, dnes by neměnila.

„Já jsem odjakživa chtěla pracovat s dětmi. Mojí první volbou proto byla střední pedagogická škola v Berouně. Na škole jsem neměla ráda praxe, což mě vedlo k rozhodování, jestli ve školství dále pokračovat nebo ne. Jenže školní praxe a praxe  profesním životě je úplně odlišná. Neumím si dnes představit, že bych pracovala někde jinde,” prozrazuje Stanislava Miková, která dříve pracovala v praktické škole Beroun jako asistentka pro sociálně znevýhodněné děti.

Čtěte také

Na tuto pozici chtěla na základní škole v Počaplech původně navázat:

„Původně jsem se hlásila na místo asistentky pedagoga, nakonec jsem ale byla zaměstnaná jako vychovatelka ve školní družině.”

Přestože žáci usednou do lavic až za dva dny, přípravy pro nadcházející školní rok jsou v plném proudu:

„Zdobíme třídy, děláme nástěnky. Snažíme se, aby to děti měly při vstupu do nového školního roku pěkné. Rádi bychom, aby se děti snáze vyrovnaly s přechodem z klidného prázdninového režimu na ten školní.”

„Do přípravného týmu také patří úklid pomůcek, hraček a další věci, které se přes školní rok nestihnou. Samozřejmostí je i plánování akcí na nový školní rok.”

Práce s dětmi, které navštěvují školní družinu, začíná Miková vždy oddychem. Poté se snaží, aby čas strávený v družině byl pestrý a zábavný.

„Máme samozřejmě odpočinkovou činnost, během které si čteme, povídáme a hrajeme si. Máme zájmové činnosti, třeba dramatickou, hudebně-pohybovou nebo environmentální. Po nich odcházíme ven nebo hrajeme různé pohybové hry.”

Čtěte také

„Mezitím máme během celého školního roku naplánované akce, například vánoční jarmark, který vyžaduje až tříměsíční přípravu. S dětmi připravujeme vystoupení, vyrábíme předměty k zakoupení a setkáváme se s rodiči.”

O tom, že by pokračovala ve studiu na vysoké škole prozatím neuvažuje.

„Práce ve školní družině mě naplňuje. Zatím nemám ambice ke studiu na vysoké škole s pedagogickým zaměřením. Ale co není, může samozřejmě přijít.”

Přesto již druhým rokem učí pracovní a výtvarnou výchovu na prvním stupni.

„Výtvarnou a pracovní výchovu učím již druhým rokem. Předtím jsem měla první třídu a letos budu mít druhou třídu. Učím dvě hodiny výtvarky a dvě hodiny pracovní výchovy týdně.”

autor: Rena Horvátová
Spustit audio