Řada věcí kolem digitalizace stavebního řízení jsou dezinformace. Systém je připravený a přechod bude plynulý, uklidňuje Bartoš

Podaří se 1. července spustit dlouho očekávané digitální stavební řízení a napravit tím katastrofální situaci v povolování staveb v Česku? Jaký bude další osud zákona o sociálním bydlení, jehož projednávání vláda přerušila? Vladimír Kroc se zeptal místopředsedy vlády, ministra pro místní rozvoj a předsedy České pirátské strany Ivana Bartoše.

Kdybyste si měl vsadit, kolik byste vsadil na to, že k prvnímu červenci bude zcela funkční digitální stavební řízení?

100 %. Přebíráme jednotlivé verze agendového systému. Dnes jsme zrovna předali a zpřístupnili zaměstnancům stavebních úřadů testovací režim informačního systému. Portál stavebníka, přes který budou lidé podávat žádosti ke stavebnímu úřadu, jsem představil už před měsícem na stavebním veletrhu v Brně. Oba dva systémy budou k danému datu spuštěny v ostré verzi. Samotný zákon školíme od prosince, do systému e-learningu máme přihlášeno několik tisíc úředníků.

Čtěte také

Netěší mě kritika vedená zvenčí, která vytváří dojem, že dojde k obřímu kolapsu nebo že je zákon neznámý. Naopak se snažíme dostát všech povinností tak, jak zákon předjímá.

Všechno je tedy připraveno?

Děláme maximum. Systém s ostrými daty bude zpřístupněn 1. července. Připravujeme i linky technické podpory. Samozřejmě stará stavební řízení, která jsou rozjednaná a rozdělaná, běží v systémech, kde byla zahájena. Žádný ostrý přechod, kdy bychom importovali data, tam tedy není. Myslím si, že celý stavební zákon je poměrně zpolitizované téma a že spousta věcí veřejném prostoru jsou spíše dezinformace.

Zaměstnanci stavebních úřadů si ale stěžují, že mají být proškoleni teprve v průběhu června a údajně formou tříhodinových seminářů, což se jim prý zdá nedostačující. Vy to vidíte jinak?

Pokud bude potřeba školení více, můžeme jich uspořádat více. Zaměstnanci stavebních úřadů, kteří doposavad činnost vykonávali, samozřejmě parametry povolování staveb podle starého zákona znají a podle nového je školíme od prosince. Není to tak, že by se dívali na proces, který je jim neznámý. Měl jsem možnost se systémem pracovat a z mého pohledu je velmi intuitivní.

Čtěte také

Jedna z dezinformací, která zaznívala, byla, že úředníci nemají potřebný hardware. V tuto chvíli samozřejmě počítače na stavebních úřadech mají, pracují s internetem a aplikace běží v klasickém prohlížeči.

Ve včerejších Lidových novinách upozorňuje například mluvčí pardubického magistrátu, že Portál stavebníka ještě neviděli a techniku, na které by měli pracovat od 1. července, mají prý dostat až v září. Tak jak tomuto rozumět?

Zásadním zdrojem informací pro města a obce jsou stránky ministerstva místního rozvoje. Nicméně dnes jim byl systém předán a zpřístupněn. Druhá věc se týká vybavenosti a mýtu, že stavební úředníci snad ještě pracují na psacích strojích. Samozřejmě úředníci mají počítače nebo notebooky, na kterých nyní zpracovávají stavební řízení ve starých systémech. Nový systém je sdílený, dostává se do něj přes prohlížeč.

Na IT vybavení úřadů jdou desítky milionů korun. Není pravda, že by úředníci neměli techniku nebo internet

Přesto jsme v loňském roce spustili výzvu s dotazníkem, které úřady by potřebovaly obnovit svoji techniku. Reakcí jsme se ale museli téměř dovolávat. Nicméně dobrali jsme se k tomu, že nakonec jde na IT vybavení 28 milionů korun z Národního plánu obnovy a 43 milionů korun ze státního rozpočtu, kdy ministerstvo pro místní rozvoj s centrem regionálního rozvoje vybavují 99 % úřadů, a podpora pokrývá 100 % nákladů. Dodávka je nicméně rozdělená, to, co na výzvu reagovali dříve, dostanou počítače už tento měsíc.

Čtěte také

Očekáváte teď v posledním měsíci před spuštěním digitalizace nával na stavebních úřadech? Nehrozí průtahy kvůli rozjezdu Portálu stavebníka?

Toto je dáno atmosférou, jak je téma zpolitizováno. Každá změna v nějakém systému, byť tam dochází ke zjednodušení, je vnímána jako možný problém. Rozhodně bych nikoho nevyzýval, ať teď rychle podává na stavební úřady žádosti o povolení, byť vím, že se to někdy děje.

Naopak si myslím, že přechod bude relativně plynulý, a to ze dvou důvodů. Věci, které jsou zahájeny před tímto datem, jedou podle starých pravidel. Nová stavební řízení jedou podle nových pravidel, která jsou významně jednodušší.

Zároveň do konce roku 2024 je na straně stavebních úřadů i dotčených orgánů dvojnásobek lhůty pro vypořádání. Skutečně už ale neplatí, jak stále někdo říká, že v Česku trvá povolit stavbu sedm let, je to zhruba tři až šest měsíců v tuto chvíli. Pevně věřím, že ambice ať už zákona, tak digitalizace povede k cíli zrychlení stavebního řízení za předpokladu, že jsou ochráněny veřejné zájmy, neboť cílem zákona je stavbu povolit, nikoliv ji zdržovat nebo zakázat.

Proč se od července razantně zvedají správní poplatky? Koho se bude týkat podpora dostupného bydlení z veřejných peněz? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.

autoři: Vladimír Kroc , opa
Spustit audio

Související