Proces s Rudolfem Slánským

Den sedmý: výpovědi znalců a obhájců, závěrečná řeč hlavního prokurátora Josefa Urválka

21. květen 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Rudolf Slánský před senátem státního soudu v Praze. Ve dnech 20. až 27. listopadu 1952 se konal proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským

183 magnetických pásek a přes 60 hodin zvuku. To je záznam osmidenního politického procesu s Rudolfem Slánským, který proběhl na začátku 50. let. Český rozhlas ho zdigitalizoval. Nyní si můžete poslechnout záznam ze sedmého dne. Nahrávky jsou seřazeny tak, jak proces probíhal.

Poslechněte si další části procesu:

0:00
/
0:00

Proces s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského

Slánský byl československý politik a dlouholetý člen Ústředního výboru Komunistickéstrany Československa. V letech 1945 až 1951 byl generálním tajemníkem ÚV KSČ. Odsouzen byl během takzvaného monstrprocesu, který probíhal v listopadu 1952. Následně byl popraven.

Komunistická justice – věděli „ti nahoře“ o vykonstruovaných procesech?

Milada Horáková

Po únoru 1948 se v Československu změnilo takřka vše. Komunistická strana řídila veškeré dění ve státě i v životě jednotlivců. Formálně existovala soudní moc, jeden z pilířů fungování státu, ale nacházíme zcela jednoznačné důkazy, že i celá justice byla řízena komunisty.

V procesu byli dále obžalováni a odsouzeni: Karel Šváb, Bedřich Reicin Josef Frank, Rudolf Margolius, Otto Fischl, Otto Šling, Evžen Löbl, Bedřich Geminder, Vavro Hajdů, Vladimír Clementis, André Simone a Ludvík Frejka. Všichni byli členové strany a podíleli na fungování vládního aparátu.

Na nahrávkách vystupují jako znalci Zdeněk Púček, Jan Souček a Josef Čekal. Obhájci jsou Vladimír Bartoš, Vojtěch Pošmura, Jiří Šťastný, Václav Synek a Jaromír Růžička.

Hlavní prokurátor JUDr. Josef Urválek

Mezi postavami absurdního komunistického představení, které v něm hrají své předem naučené role, vyniká hlavní žalobce Josef Urválek. Je známý i z dalších vykonstruovaných procesů 50. let, například s Miladou Horákovou.

Bezohledný představitel komunistické spravedlnosti byl nejvýraznější postavou přelíčení, jeho závěrečná řeč v procesu se Slánským trvala dvě a tři čtvrtě hodiny – po celou dobu byla jeho rétorika stejně plamenná a agresivní a plná komunistické propagandy.

Působil tak přesvědčivě, že se k žalobě dobrovolně hlásili lidé z celé republiky, netušili tenkrát, že všechny viny přiznávají obžalovaní z donucení a po hodinách krutých výslechů.

Po stopách ztracené nahrávky

Ještě nedávno byl celý záznam spolu ztracen. Před několika měsíci byl objeven ve zkrachovalé továrně v Panenských Břežanech. 

Proč právě tam? V roce 1962 pásy s nahrávkou zmizely z Archivu Českého rozhlasu. Tehdy se začaly otevírat a přešetřovat staré procesy. Pásy byly proto odvezeny neznámo kam, protože hrozilo nebezpečí, že bude zpochybněn i Slánského proces... Nějakou dobu nejspíš ležely na ministerstvu vnitra, odkud se vytratily už krátce po sametové revoluci a znovu se objevily až nedávno právě ve zkrachovalé továrně.

Digitalizace proběhla ve spolupráci s Národním archivem, který je vlastníkem dochovaných magnetofonových pásů.

Podobně Český rozhlas letos přinesl také další záznamy procesů z padesátých let a nově nalezený projev Tomáše Garrigua Masaryka z roku 1931. Všechny archiválie jsou na webu Radiožurnálu stále k dispozici.

autor: had | zdroj:
Spustit audio

Související