Připomeňte si, o čem vysílal Československý rozhlas v srpnu 1968

Před 52 lety se obyvatelé Československa probudili do okupované země. Invaze vojsk zemí Varšavské smlouvy před 52 lety byla pro spoustu obyvatel Československa obrovským překvapením. Nečekali to ale ani někteří vrcholní politici, přestože dostávali různá varování. Klíčovou roli v srpnových dnech roku 1968 proto sehrálo svobodné rozhlasové vysílání

„Když jsem říkal, že se kolem našich hranic shromažďují vojska, zavolal si mě Smrkovský a ptal se mě: Proč to vidíš takhle dramaticky? Jak dlouho jsi byl zpravodaj v Moskvě? Říkal, že jsem tam byl moc dlouho a že to vidím moc černě,“ vzpomínal před lety novinář Jan Petránek. 

Čtěte také

Do Československa nakonec v noci z 20. na 21. srpna vtrhlo 6300 sovětských tanků. Nepomohla předchozí jednání se Sověty ani ujišťování, že KSČ v zemi socialismus a pořádek udrží. Celkový počet obětí okupace byl vyčíslen na 425 Čechoslováků.

Rozhlasová štafeta

Mezi všemi sdělovacími prostředky, které v průběhu celého roku 1968, zejména pak v třetím srpnovém týdnu, sehrály důležitou roli, zaujal jedinečnou a vůdčí úlohu Československý rozhlas.

V éteru se rozběhla takzvaná „štafeta“, během níž si předávaly slovo krajské vysílače a pražská utajená studia. Rozhlas ale neměl jen informační funkci. Fungoval také jako koordinátor základního fungování země. 

Poslechněte si znovu unikátní vysílání Radiožurnálu, během nějž Jan Pokorný a Martin Veselovský před dvěma lety připomněli 20. a 21. srpen 1968 minutu po minutě.

Havel ve skříni 

Řada unikátních záznamů tehdejšího vysílání se do rozhlasu dostala až po roce 1989, kdy nehrozilo za jejich držení už žádné nebezpečí. Bohužel se však ne všechno dochovalo, nebo se to aspoň tak jevilo v okamžiku, kdy na srpen 1968 vzpomínal v 90. letech prezident Václav Havel.

„Psal jsem každodenní komentáře do rádia a Jan Tříska, můj přítel, je vysílal. Bylo to v libereckém rádiu. Pochybuju, že někde v rozhlase ty nahrávky existují. Ale kdyby náhodou existovaly, to bych si je věru rád poslechl,“ svěřil se v Českém rozhlase v roce 1996.

Čtěte také

Objevit se je podařilo bohužel až dva roky po jeho smrti. Magnetofonový pásek s mnoha hodinami nahrávek ze srpna 1968 uchovával po desítky let ve svém domácím archivu liberecký psycholog Vladimír Beran.

Mnoho let si archiváři mysleli, že pokud se jednou záznamy z vysílání svobodného vysílače Liberec objeví, bude na nich jen hlas Jana Třísky. Amatérská nahrávka z magnetofonu doktora Berana však vydala i jeden poklad, který nikdo neočekával. Tehdejší dramatik Václav Havel ve dnech po 21. srpnu v libereckém programu dokonce i osobně promluvil do vysílání.

autoři: Tomáš Černý , als
Spustit audio

Související