Přezimující chráněné obojživelníky zasypali jedem

24. duben 2009
Pod kůži

Do blízkosti přírodní památky Na plachtě v Hradci Králové před pár týdny navezla firma Stako jedovatý odpad. Bylo to přesně do míst, kde přezimovali obojživelníci. Přestože firma odpad zase odstranila, určité škody už napáchala. Spekuluje se také o tom, jestli to tato firma neudělala záměrně, aby vyhubila chráněné živočichy, které by už nebylo potřeba chránit. Pak by už nic nebránilo další výstavbě, o kterou nejen Stako, ale také developerská firma Orco, pro kterou Stako provádí stavební práce, stojí.

Nedávno začal botanický a biologický průzkum pozemků v blízkosti královéhradecké přírodní památky Na Plachtě. Vymohli si ho tamní občané. Nelíbí se jim, že by se tam měly stavět domy, parkoviště i skladiště. Jenomže místa určená k průzkumu, kde přezimovali vzácní obojživelníci, zavezla ke konci letošní zimy firma, která poblíž staví, jedovatým odpadem. Takový zásah do biotopu může podle ochránců přírody ovlivnit výsledek průzkumu. Ten je přitom pro odpůrce stavby poslední šancí jak zabránit této výstavbě.

"Pokud se podíváme kolem sebe, tak vidíme rozježděný terén od tatrovek a obrovské množství navezené hlíny, která působí velice škodlivě, protože toto je lokalita, kde je spousta živočichů vázaných na otevřené písky. Tím, že sem byla navezena hlína, tak veškeré živočišstvo bylo vyhubeno," říká Martin Hanousek z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Sto tun odpadu vyvezla Na plachtu firma Stako. "Přejíždění těžké mechanizace živočichům ublížit může," doplňuje Blanka Mikátová z Agentury ochrany přírody a krajiny. Oba dva přímo na místě radili pracovníkům firmy Stako, jak mají odpad zase odklidit.

Ekologický aktivista Pavel Tomšík jde ve svých úvahách ještě dál. "Vzhledem k tomu, že navážky byly trefeny přesně na zimoviště zvláště chráněných druhů, se lze domnívat, že to byl úmysl, protože právě výskyt velkého množství chráněných druhů, je hlavní překážkou toho, aby se tam mohlo stavět," vysvětlil.

"Je nesmysl si vůbec představit, že bych si navezl nějaký odpad na pozemek pro to, abych se zbavil chráněných živočichů. To je vážně absurdní," ohrazuje se zástupce společnosti Orco Jan Plíšek.

Pozemky pro výstavbu prodal stát

Společnost Orco chce stavět na pozemcích v blízkosti přírodní památky Na plachtě v Hradci Králové. Firma Stako, která pro Orco provádí stavební práce, navezla na konci zimního období na jiné pozemky, ale také poblíž přírodní památky, nebezpečný odpad. Mají obě skutečnosti nějakou souvislost? A co město, které před deseti lety schválilo územní plán?

"Co je modře, jsou naše pozemky. Připravujeme na nich záměr výstavby bytových domů," ukazuje nad mapou Jan Plíšek z firmy Orco. Zdůrazňuje, že to jsou jiné pozemky, než na které společnost Stako navezla nebezpečný odpad.

"Doposud zkoušíme veškeré zákonné prostředky, jak tady development vytvořit. To znamená, že jsme ze začátku navštívili Agenturu ochrany přírody a krajiny, upravili jsme záměr projektu tak, aby nezasahoval do ochranného pásma přírodní památky, máme připravené oznámení EIA," doplnil s tím, že do řízení může vstupovat mnoho účastníků.

Mezi nimi ale podle náměstkyně primátora Pavly Finfrlové nemůže být město Hradec Králové. "Má platný schválený územní plán, které všechny orgány včetně orgánu ochrany přírody připomínkoval, nikdy s tím neměl problém. Je to tam jako plocha určená pro výstavbu. Samozřejmě, v té ploše je ochranné pásmo, to investor věděl. Ale jinak věděl, že tam může připravovat nějakou výstavbu. Koupil to od státu jako majetek armády, který byl nepotřebný. V případě záměru prodeje to prošlo vládou, kde seděl zástupce ministerstva životního prostředí. Ten mohl prohlásit, že je to cenná lokalita. Nikdy by to stát nemohl prodat a nevznikl by žádný střet," vysvětlila náměstkyně.

To se ale nestalo. Někteří ochránci přírody teď spekuluji, jestli firma Stako nenavezla nebezpečný odpad na zimoviště obojživelníků záměrně. "Je nesmysl si vůbec představit, že bych si navezl nějaký odpad na pozemek pro to, abych se zbavil chráněných živočichů. To je vážně absurdní," ohrazuje se zástupce společnosti Orco Jan Plíšek.

Také samotná firma Stako odmítá, že by odpad navezla záměrně. Její jednatel si ale na vyjádření do mikrofonu neudělal čas. Fakt je, že její pracovníci odpad zase odstranili. Cesta bude dána do původního stavu a hlína bude stržena.

Pavla Finfrlová respektuje skutečnost, že stát pozemky v blízkosti přírodní památky Na plachtě před časem prodal. "Dneska to má investor, který to koupil v dobré víře. Pokud mu dneska tento majetek někdo chce v jeho smyslu znehodnotit, tak může vést arbitráž s českým státem. My jako město jsme do tohoto sporu, se kterým nemáme nic společného, velmi nechutně zatahováni a to mě mrzí," dodala náměstkyně primátora.

Lokalita Na plachtě je unikátní

Stavební firma Stako navezla koncem zimního období na lokalitu Na plachtě v Hradci Králové jedovatý odpad. Bylo to do míst, kde přezimovali vzácní obojživelníci. Poblíž se navíc nachází hranice přírodní památky. V její blízkosti chce firma Orco, pro níž Stako provádí stavební práce, v budoucnosti stavět. Ochránci přírody by chtěli oblast přírodní památky rozšířit, a další výstavbě v okolí tak zabránit. Probíhající biologický průzkum by mohl jejich snahy podpořit.

Znalec v oboru ochrany přírody Mojmír Vlašín uvedl, že podle informací, které má k dispozici, bylo místo zaváženo zeminou, která obsahovala baterie. Ty obsahují velké množství těžkých kovů, které se v půdě mohou rozkládat a tím ji i zamořovat. "Pokud toto množství bylo významné, tak taková zemina může způsobit kompletní zničení zimoviště obojživelníků, které tam podle průzkumů bylo," řekl Mojmír Vlašín. Doplnil přitom, že každé takové zničení zimoviště může vést k ohrožení druhu.

Podobná navážka může také naprosto zásadně ovlivnit výsledek biologického průzkumu. "Mohlo jít i o to, že navážka byla udělána úmyslně. Pokud se tam nechá delší dobu, tak tam biologové po průzkumu nic neobjeví," upřesnil Mojmír Vlašín. Nemůže říct, zda jednání firmy Stako bylo úmyslné, nicméně dodal, že s podobným jednáním firem se už setkal.

Lokalitu Na plachtě přitom považuje za naprosto unikátní. Na místě bylo objeveno přes 2200 živočišných druhů a takové druhové bohatství je velmi výjimečné. Mojmír Vlašín působí na jižní Moravě a i tam je podobných lokalit velmi málo. "Navíc je tam výskyt velmi zajímavých druhů, jako je třeba modrásek očkovaný, modrásek bahenní nebo čolek velký. To jsou druhy, jejichž ochranu po nás požaduje Evropská unie a k jejichž ochraně jsme se zavázali vstupními dohodami. Tam je přímo uvedeno, že budeme respektovat směrnici o biotopech, která vysloveně říká, že každý členský stát, tedy i Česká republika, je povinný chránit tyto druhy," dodal Mojmír Vlašín.

Podobných případů je přitom více, ale zánik tak cenného území hrozí podle něho nyní jen Na plachtě. Je přitom přesvědčený, že lokalita by se určitě měla rozšířit, protože vymezení bylo dříve provedeno na základě složitým majetkových poměrů. "Poslouchal jsem, jak hradecká náměstkyně (Pavla Finfrlová) říká, že firmě byly znehodnoceny pozemky tím, že se tam objevily chráněné druhy. To je směšné a paní náměstkyně zřejmě opravdu neví, o čem mluví. Pokud má tyto věci na starosti, tak by měla uvažovat o rezignaci, protože vykládá o věcech, kterým vůbec nerozumí," řekl soudní znalec.

Vysvětlil, že každý je povinen strpět omezení, které vyplývají ze zákona o ochranně přírody. "Tak zní zákon a pokud ho nezná, tak ať se k němu raději nevyjadřuje. V žádném případě se nejedná o znehodnocení pozemků tím, že se tam vyskytne chráněných druh. Chráněný druh se vyskytuje tam, kde se vyskytuje a není to žádné znehodnocení pozemků. Naopak, v některém případě to může být i zhodnocení pozemku," dodal Mojmír Vlašín s tím, že výskyt chráněných území je něco, co láká.

Náměty na reportáže a dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu podkuzi@rozhlas.cz.

autoři: Miroslav Ponomarev , vij , dkf
Spustit audio

Více z pořadu