Před rokem byla zahájena restrukturalizace Vítkovic

Je to přesně rok, co byla zahájena záchrana největší hutní společnosti Vítkovice. Aby nedošlo ke zhroucení firmy a tím i neúnosnému zvýšení nezaměstnanosti, začal se realizovat tzv. restrukturalizační program. S jakým úspěchem, to zjišťoval Dušan Valenta.

Ještě před rokem neměli hutníci jistotu, jestli budou mít peníze. Ačkoliv chodili do práce, výplatu dostávali nepravidelně. Aby přežili, museli si půjčovat. Změna nastala poté, co byl zažehnán konkurz a do hry vstoupil stát.

Při Fondu národního majetku vznikla firma Osinek, která podepsala s Konsolidační bankou smlouvu o financování výroby. Ostravská firma dostala miliardu.

Hovoří Anna Richterová, předsedkyně představenstva Osinku: "V této fázi nemůžeme říct, na jak dlouho nám postačí kontrakty, které budeme odkupovat od Vítkovic. V průběhu měsíce července prezentují asi 300 milionů korun celkového objemu. Hodnota odkupované nedokončené výroby je 150 milionů korun."

Během loňských prázdnin se tento plán začal skutečně realizovat, ruku v ruce probíhá restrukturalizace.

Před sedmi lety pracovalo ve Vítkovicích 23 000 lidí, nyní je to něco málo přes 8 000 a v budoucnu se počítá s necelými 6 000 zaměstnanců.

Některé profese byly převedeny do jiných, samostatných firem, jiní se ocitli na dlažbě.

Jan Uhlíř, šéf odborového svazu KOVO: "Co se týče tzv. sociálního doprovodného programu, jsme velmi spokojeni s tím, že ho vláda přijala. Ostatně se stal i modelem pro jiné profese. Méně spokojeni jsme s naplňováním finančních prostředků, protože za loňský rok nám dluží stát ještě 100 milionů korun a letos to bude stát ještě dalších 200 milionů."

Podle Jana Uhlíře má tento program hlavní vliv na nezaměstnanost.

Krach Vítkovic by přinesl pád dalších firem a tím by na Ostravsku snadno přeskočila nezaměstnanost dvacetiprocentní hranici.

Jan Uhlíř, šéf odborového svazu KOVO: "To, co se stalo ve Vítkovicích v loňském roce, to znamená zprovoznit financování pomocí Osinku, je taková resuscitace do té doby, než dojde ke konečné operaci."

Přestože se Vítkovice začaly zotavovat, ozvali se úředníci ministerstva průmyslu a obchodu. Nejprve přišli prostřednictvím konzultační společnosti s návrhem na sloučení všech ostravských hutí. Jedině tak prý obstojí na evropském trhu.

Firmy souhlasí, odbory bijí na poplach.

Jan Uhlíř: "Já jsem toho názoru a nejsem sám, že restrukturalizace hutnictví je tak náročný a obtížný proces, že tam není možné opakovat znova tu chybu české cesty privatizace."

Nezávisle na těchto sporech management Vítkovic uvažuje co a jak dál. Firma se má přeměnit na holding pěti společností - tři budou vyrábět, dvě budou poskytovat servis. Měnit se má také její základní jmění.

Návrh ale neschválila valná hromada kvůli Fondu národního majetku a tak propuká personální krize. Takhle odchod vysvětluje Václav Novák, bývalý šéf Vítkovic.

Václav Novák, bývalý šéf Vítkovic: "Nebyla schválená ani strategie společnosti pro další období, což nedává představenstvu mandát k realizaci zásadních opatření k dokončení celého restrukturalizačního procesu."

Není žádným tajemstvím, že se do všeho promítá změna na postu ministra financí. Pavla Mertlíka doslova válcuje Miroslav Grégr.

Mluvčí fondu Jana Víšková tvrdí, že manažerský návrh museli na valné hromadě odmítnout. Nezaručoval totiž transparentní záchranu Vítkovic.

Jana Víšková, mluvčí FNM: "Návrh představenstva na snížení a následné zvýšení kapitálu to neumožňoval. Zadluženost podniku v podstatě neřešil a navíc narážel na legislativní problémy.

Představenstvo navíc ani nevypracovalo projekt, který Fond národního majetku požadoval a který by zaručil chod celé společnosti v procesu vyrovnání.

Personální krize byla během pár hodin zažehnána a novým předsedou představenstva se stal Vladimír Bajl.

Zbývá tedy hutní gigant dovést do náruče prosperujícího partnera a pak také vyplatit odstupné těm, co museli odejít. Propuštění totiž ze slíbených peněz neviděli ani korunu.

Přepsal: Česká informační agentura.