Papež Benedikt XVI. se v Polsku vydal po stopách svého předchůdce

Papež Benedikt XVI. pokračuje třetím dnem v poutní cestě po Polsku. Po Varšavě navštívil Jasnou Horu v Čenstochové, Wadovice - rodné město papeže Jana Pavla II., klášter bernardýnských mnichů v Zebrzydovické Kalvárii a Chrám božího milosrdenství v Lagiewnikách. Poláci papeže všude vítají s nadšením a ovacemi.

Krakov. Město polských kardinálů a papeže Jana Pavla II. připravilo Benediktovi XVI. nadšené uvítání. Papamobil pomalu projíždí po Starém náměstí, papeže na každém metru zdraví věřící.

25 tisíc převážně mladých Poláků se tísní na nevelkém prostranství před arcibiskupstvím ve Františkánské ulici číslo 3. Z okna nad vjezdem k nim vždy promlouval Jan Pavel II. Je pátek krátce před 22. hodinou a v rozsvíceném okně se stále nic neděje.

"Kardinále, pusť papeže," žádají davy metropolitu krakovského Stanislava Dziwisze. Po chvíli se okno otevírá a po zvláštní konstrukci do něj vystupuje Benedikt XVI. První slova pronesená v polštině vyvolávají bouři nadšení. Benedikt XVI. pak krátce promluví v italštině a loučí se. "Předejte mé pozdravy a požehnání svým příbuzným a přátelům."

Věřící zpívají a přejí dobrou noc. Epocha Jana Pavla II. definitivně skončila. V okně se objevil jiný papež. Papež, který nechce být kopií svého předchůdce ani náhradním otcem věřících. Jeho poutní cesta má ale polské katolíky ujistit, že bude pokračovat v díle Jana Pavla II.

Zatímco varšavská část návštěvy byla střídmější a papež se hodně věnoval současnému dění v církvi i pokušením moderní společnosti, krakovská část je věnována především vzpomínce na Jana Pavla II. Dnešní program Benedikta XVI. proto začal ve Wadovicích, kde se Karol Wojtyla narodil. Wadovičtí na svého rodáka nikdy nezapomenou.


"Kdykoli se o něm mluví, vždy se celá chvěji."
"Tady na tomto místě všechno začalo. Život, škola i divadlo. Tady se rozhodl, že bude knězem."

Probošt wadovické baziliky Jakub Gil očekává, že po svatořečení Jana Pavla II. získá chrám jeho relikvie. "I bez relikvií ale máme pocit, že Jan Pavel II. je v těchto místech stále s námi."

Benedikt XVI. proto ve Wadovicích řekl to, na co místní čekali nejvíce: "Chtěl jsem se zastavit ve Wadovicích, v místech, kde se zrodila a dozrávala víra Jana Pavla II. Chci, abychom se společně pomodlili za jeho rychlé uvedení na oltář mezi svaté."

Benedikt XVI. z Wadovic pokračoval po stopách Jana Pavla II. Odjel do kláštera v Zebrzydovické Kalvárii a setkal se nemocnými i trpícími v Lagiewnikách.

V sobotu večer se papež na krakovské pláni sešel s mládeží. Navázal tak na tradici, kterou založil Jan Pavel II. Pláň zaplnilo pět set tisíc mladých lidí z celého Polska.

Papež vyzval mládež, aby nehledala Krista mimo církev, přestože se to může zdát snadnější a pohodlnější. "Buďte svědky naděje, která se nebojí budovat dům svého života, protože dobře ví, že se může opírat o základ, kterým je zkušenost Ježíše Krista."

Tisíce mladých na krakovské pláni pak složily slib, že nebudou brát drogy. Na závěr setkání Benedikt XVI. požehnal základní kámen budoucího Centra Jana Pavla II.

autor: mdo
Spustit audio