Pacienti v psychiatrických léčebnách

7. květen 2004
Vaše téma

Psychiatrické léčebny stejně jako další zdravotnická zařízení mají léčit lidi a nejsou určena pro eliminaci společensky nebezpečných jedinců. O pacienta, který odmítá léčbu a je vážně psychicky nemocný a může ublížit druhému člověku, by se neměli starat jenom lékaři a zdravotní sestry, měli by být střeženi v zařízeních, z kterých nemohou utéci a neohrožovat ostatní svou agresivitou, říká ředitel psychiatrické léčebny v Bohnicích Zdeněk Bašný. Proto je rád, se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo po mnoha letech zřizovat detenční ústavy.

Zdeněk Bašný: Co považuji za velmi důležité je, že zřizovatelem těchto ústavů bude minusterstvo spravedlnosti, takže jeho instituty budou rozhodovat, které osoby do těchto detenčních ústavů patří.

Po schválení patřičného zákona by první detenční ústav mohl vzniknout v roce 2006. Zatím jsou nebezpeční pacienti umisťováni na psychiatrii, což je podle ředitele Bohnic Zdeňka Bašného špatně.

Zdeněk Bašný: Já vidím úlohu detenčních ústavů především u pacientů, kteří jsou společensky nebezpeční, kteří odmítají léčbu a pacienti, které mám teď konkrétně na mysli a to jsou pacienti, kteří trpí některou z nebezpečných sexuálních deviací. To znamená, že pacient se sadistickými sklony, který odmítá nabízenou léčbu, to znamená že intenzita jeho deviantního chování může být vysoká a jeho společenská nebezpečnost trvá, proto musí být společnost od něho ochráněna, ale zároveň musí být také on ochráněn od své deviace.

O umístění pacienta v takovém ústavu rozhodne soud na základě posudku psychiatrů.

Zdeněk Bašný: Znalec z oboru psychiatrie posuzuje, zdali ta dotyčná osoba byla schopná rozpoznat společenskou nebezpečnost svého jednání, to je jeden bod a druhým hodnotícím prvkem je, zdali byla schopna toto jednání ovládnout. Sadistický vrah ví, že dělá něco co nesmí a pouze co je sníženo, to je schopnost v rámci té deviace se ovládnout. Zrovna tak je tu člověk, který jedná pod vlivem imperativní halucinace, kdy mu nějaký hlas něco říká, že musí něco vykonat, tak on v té chvíli může říkat že to dělá pro blaho světa, tak ten člověk není schopen rozpoznat nebezpečnost svého jednání, ani toto jednání ovládnout.

Ale, doktor Bašný upozorňuje ještě na něco, na co bychom neměli zapomínat?

Zdeněk Bašný: Já si myslím, že převážná většina vražd je spáchána lidmi, kteří netrpí duševní poruchou v pravém slova smyslu. A to se týká lidí, kteří trpí poruchou sexuální preference a v důsledku toho dochází k trestné činnosti a vraždám, tak pochopitelně to je malé procento oproti vraždám spáchaným z jiných motivací.

autor: ela
Spustit audio

Více z pořadu