Oxygenoterapie

Hyperbarická komora

Pokud se vám podaří vybavit si učební látku biologie, nebo chemie základní školy, jistě si pamatujete, že kyslík, neboli oxygenum, je přírodní prvek, objevený v roce 1774, že je pokládán za dárce života, energie, svěžesti a pocitu mládí, a že nedostatek kyslíku v našem organismu způsobuje narušení látkové výměny a vede až k postižení tělesných orgánů. Lékaři objevili příznivé účinky dlouhodobě vdechovaného koncentrovaného kyslíku na psychiku a imunitní systém. A rázem byla na světě nová léčebná metoda - oxygenoterapie. Podrobnosti o ní zjišťovala v olomoucké ordinaci praktického lékaře, doktora Oto Košty - Zora Ježková.

Nedostatek kyslíku v lidském těle je vyvolán jeho nadměrnou spotřebou při stresu, ale také kouřením, dlouhodobým pobytem ve znečištěném ovzduší, nebo nadměrnou fyzickou zátěží. A právě dlouhodobé vdechování kyslíku má pomoci náš organismus regenerovat.

Oto Košta: Děje se tak pomocí transportu kyslíku buňkám cestou krevního transportu, za pomocí dýchání a srdečního systému.

Tento životadárný prvek je dodáván zásobníkem medicinálního kyslíku několika způsoby:

Oto Košta: Dýcháním, kdy se do úst vloží trubička, kterou proudí kyslík, nebo pomocí takzvaných "nosních brýlí", což je trošku zavádějící, protože nejde o žádné klasické brýle, ale o nosní sondu, čili ta cesta je nosem a nebo o klasickou masku, kterou všichni známe například z anestezie a resustitace.

Další možností je hyperbarická oxygenoterapie. Pacient je umístěn do ocelového válce, tzv. hyperbarické komory a pomocí obličejové masky vdechuje kyslík při zvýšení tlaku nad úroveň tlaku atmosférického na dvoj- až trojnásobek. Tehdy totiž dochází - na základě působení jednoduchých přírodních zákonů - k významnému zvýšení množství kyslíku, rozpuštěného v krvi, který se dostane i zúženým cévním systémem do oblastí nepřístupných červeným krvinkám. Tím se zlepší zásobení kyslíkem tkání postižených jeho akutním nebo chronickým nedostatkem. Aplikace oxygenoterapie by měla probíhat pod lékařským dohledem. A při jakých potížích se doporučuje nejčastěji ?

Oto Košta: Jsou to hlavně onemocnění plic, kde plíce nestačí z důvodu nějakého poškození plnit svoji funkci. S úspěchem můžeme využívat tuto metodu u onemocnění srdce, u bolestí hlavy, u poruch spánku, únavového syndromu, ale mohou ho využívat s úspěchem i lidé zdraví, jako jsou vrcholoví sportovci, pro zvýšení výkonnosti a rychlejší rekonvalescenci. Pak je tady ještě jedna cílová oblast, a to jsou manažeři, kteří žijí v obrovském psychickém a fyzickém vypětí a jim to pomáhá de fakto zvyšovat jejich nikoli sportovní, ale pracovní výkonnost.

Přičemž by měl lékař upozornit takového pracovně vytíženého člověka, že po překonání krizového období musí do svého programu zařadit také přirozenou regeneraci sil.