Otázka zdravotnej starostlivosti a nároku na ošetrenie

10. únor 2004

Zdravie patrí medzi najcennejšiu hodnotu každého z nás a preto veľmi citlivo reagujeme na všetko čo s tým súvisí. Napríklad keď máme pocit, že sa nám nedostalo potrebnej starostlivosti alebo keď od nás niekto vymáha platbu za ošetrenie, hoci na to, podľa nášho názoru nemá nárok. Alebo nás dokonca, odmietnu ošetriť, ako to tvrdí jeden z našich poslucháčov.

Ide o Slováka, ktorý nemá v Českej republike trvalý pobyt, to treba povedať hneď na začiatok. Pracuje síce v Prahe, ale jeho zamestnávateľ má sídlo na Slovensku. Zdravotne je poistený taktiež na Slovensku a nemá ani žiadne komerčné pripoistenie v ČR. Nedávno prechladol a rozhodol sa navštíviť lekárku v neďalekej súkromnej ordinácii. Ako povedal bol pripravený, že za ošetrenie zaplatí a dotyčnej lekárke to aj povedal. Ona ho však odmietla ošetriť a poslala ho na iné pražské zdravotnícke pracovisko, ktoré je, podľa nej špecializované na cudzincov. A on sa pýta, či bol postup lekárky správny.

Áno. Jiří Suttner s českej Všeobecnej zdravotnej poisťovne pripomína, že podľa Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti má pacient nárok na nutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť a ňou sa rozumie aj ošetrenie pri náhlych ochoreniach. Ak bol pacient súkromnou lekárkou odmietnutý, tak sa pravdepodobne nejednalo o nutnú a neodkladnú starostlivosť, alebo lekárka neposkytovala príslušný druh starostlivosti. Podľa neho by bolo potrebné poznať viac podrobností konkrétneho prípadu.

Ak by pacient predsa len trval na svojich výhradách voči postupu lekárky, má podľa Jiřího Sutnnera možnosť obrátiť sa na ministerstvo zdravotníctva alebo Českú lekársku komoru.

Že sú otázky zdravotnej starostlivosti skutočne citlivou záležitosťou svedčí aj článok v poslednom čísle jedného zo slovenských mesačníkov vychádzajúcich v Českej republike. Autorka, Slovenka žijúca v Prahe sa zase sťažovala na prístup slovenských lekárov pri jej návšteve rodnej zeme, ktorí sa k nej chovali ako k cudzincovi a podľa jej názoru dvojstrannú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ignorovali.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu