Odvolaný ředitel Českých drah Dalibor Zelený

6. březen 2003
O kom se mluví

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Hostem je odvolaný generální ředitel Českých drah Dalibor Zelený. Sešli jsme se tady, pane odvolaný generální řediteli, naposledy koncem minulého roku, kdy se o vaše majetkové poměry zajímala policie, podezření z korupce. Nebylo to tenkrát? Bylo to v rámci té aféry, která kolem vás byla, vy jste to podezření důrazně popřel. Byl třeba tohle, tahle aféra, byl to předsignál toho, že vaše ředitelské dny mohou být sečteny?

Host (Dalibor Zelený): Já se nedomnívám. To je prostě běžné v každém životě managera, že nastávají i takové okamžiky, kdy někteří lidé z okolí mají dojem, že by se mělo střídat a člověk na to musí být připraven. Já si myslím, že jsem zareagoval tak, jak jsem jedině mohl, že jsem prostě řekl veřejně, jak se věcí mají a od té doby je klid.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste ale musel vědět už několik měsíců, že Milan Šimonovský ministr dopravy a spojů usiluje o odvolání vašeho managementu. Proč jste neodstoupil sám?

Host (Dalibor Zelený): Myslím si, že pan ministr opravdu říkal prakticky od už od povodní, že by si představoval vedení firmy jinak. Myslím si, že je to celkem logické. Protože, jestliže jeho politická strana dostala resort dopravy, tak asi jako u každého jiného resortu má právo si do těch firem, které tam jsou posadit svoje lidi. Musím ale říci, že ten důvod byl především v tom, že České dráhy se zrovna v té době nacházely a do dneška nacházejí ve velmi složité situaci. V situaci, která jej pro ně nejdůležitější za celou jejich historii, tedy v přechodu na novou akciovou společnost, který měl dokončit transformaci firmy. A myslím si, že tam právě to dokončení těch procesů, které třeba na povrchu nejsou vidět, byla strašně důležitá. Především se jednalo o přechod účetnictví, evidence majetku, způsobu financování. A jsem moc rád, že ty první týdny a měsíce letošního roku ukázaly, že se ten přechod podařil velice dobře.

Moderátor (Jan Pokorný): Ta otázka zněla, proč jste neodstoupil sám, když jste věděl, že ministr usiluje o vaše odvolání?

Host (Dalibor Zelený): Právě proto, že jsem si myslel, že by to asi dané situaci prostě neprospělo. A musím říci, že my jsme s panem ministrem o spoustě problémů velmi často hovořili a hledali jsme řešení, které by bylo směřováno někdy k letošnímu roku.

Moderátor (Jan Pokorný): Na začátku měsíce tuším února jste se sešel s ministrem dopravy a spojů. Tam nepadl ten termín, který byl v tomto týdnu?

Host (Dalibor Zelený): Musím říci, že se vždycky hovořilo o nějakých termínech, které byly směrovány ke konci března k dubnu. Ale myslím si, že člověk prostě, jak jsem řekl už na začátku, musí s něčím takovým počítat. Je to úplně normální v životě každého manažera, myslím si, že všichni aktéři toho příběhu by ale pak měli dbát na to, aby to především neublížilo tomu podniku, kterého se to týká. Já sám si myslím, že takové věci se mají dělat a nemá se o nich mnoho mluvit.

Moderátor (Jan Pokorný): Selským rozumem ovšem míněno v případě takhle ostře sledovaného podniku, jimž České dráhy už léta jsou, by se dalo předpokládat, že se vy sám třeba oficiální nějaký ten důvod dozvíte. Vy dnes ještě říkáte, že pořád nevíte?

Host (Dalibor Zelený): No tak já si myslím, že pan ministr od začátku říkal, že prostě si představuje ve vedení firmy jiné lidi a je potřeba to respektovat. Myslím si, že nejen já, ale celé vedení firmy se nemá rozhodně za co stydět, protože předáváme firmu v dobrém stavu, s hodnocením, které nemá žádná jiná evropská železnice.

Moderátor (Jan Pokorný): Mělo být vypsáno výběrové řízení na nového generální ředitele, proč nebylo?

Host (Dalibor Zelený): To je asi jako v restauracích, když si chcete objednat u někoho jiného, vám řeknou u kolegy. To vám těžko mohu říci. Řídící výbor přijal doporučení, kterým doporučil představenstvu, aby vypsalo výběrové řízení tak, aby začalo počátkem března a bylo do konce března ukončeno.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste tomu představenstvu ale šéfoval?

Host (Dalibor Zelený): Ano, ale byli tam i jiní členové a nikdo takový návrh na představenstvu nepodal. A musím říci, že bych ho podával velmi obtížně, protože je také potřeba vnímat, že lidé, kteří sedí v obchodní společnosti, se musí chovat malinko jinak než u státní organizace. Oni odpovídají přesně podle obchodního zákoníku i svým majetkem za to, co tam dělají, za to, jestli se chovají s péčí řádného hospodáře. A ten obchodní zákoník jim říká, že jim v zásadě nemůže do obchodního řízení firmy nikdo zasahovat. A pokud to připustí, je to potom jejich vina, jestliže jsou z toho problémy. Já myslím, že ani tomu představenstvu, i když už jsem v něm nebyl, nic nebránilo tomu, aby za ten měsíc výběrové řízení vypsalo. Neučinilo to a zřejmě v tom byly důvody, ale ty já bohužel neznám.

Moderátor (Jan Pokorný): Tak mi tedy řekněte jednoznačně u jakého kolegy se mám ptát, když byste byl šéfem toho představenstva, které...

Host (Dalibor Zelený): Já jsem vám řekl, proč to výběrové řízení nevypsalo představenstvo, když jsem v něm byl já. Já sám jsem si myslel, že by to neprospělo situaci. Pokud prostě někdo chce vyměnit šéfa, ať ho vymění a pokud chce třeba někdo něco takového udělat, byli i jiní lidé v představenstvu, kteří to mohli navrhnout.

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, nebyl to tedy z vaší strany jak se říká hezky česky šprajc, když jste věděl, že stejně skončíte?

Host (Dalibor Zelený): Ale myslím si, že ne. Myslím si, že ne. To určitě ne. Podivejte naopak, kdyby člověk měl dojem, že tady má zdržovat to, tak vypíše výběrový řízení a nechá ho měsíc dva probíhat, to by přeci nedávalo smysl. Já si prostě opravdu myslím, že pokud někdo chtěl hledat nového ředitele, dát ho tam, prostě mohl to udělat mimo tento proces, který trval zbytečně sedm měsíců.

Moderátor (Jan Pokorný): I váš nástupce připouští politické tlaky na vašem místě. Říká v Hospodářských novinách, cituji. Vidím, že tady ty tlaky jsou, už jsem to pocítil po dvou dnech ve funkci. Ale jestli mu to hlavu srazí nebo nesrazí, to opravdu nevím, já doufám, že nikoli. Říká váš nástupce. Vy jako jeho předchůdce se teď usmíváte nad těmito slovy. Proč?

Host (Dalibor Zelený): Víte, to ne. Spíš si myslím, že u tak velké firmy se prostě s něčím takovým musí počítat. Je to ale škoda, protože České dráhy už nejsou státní organizací, jsou obchodní společností a měly by být tak řízeny a mělo by se na ně tak pohlížet. Já sám musím říci, že za první čtyři roky, kdy jsem měl tu čest řídit České dráhy, tak jsem tlaky tohoto typu nepociťoval. Musím říci, že se mě nikdy nikdo za ty čtyři roky nezeptal, jestli některý z členů managementu je členem té či oné strany a přiznám se, že to nezajímalo ani mě. Protože mě vždycky zajímalo, co ti lidé umějí a zda jsou schopni firmu řídit, zda rozumí tomu, od čeho jsou na vysoké funkci. V obchodní společnosti by to tak mělo být jistě také. Ale připouštím, že pokud někdo převezme resort a má za něj politickou odpovědnost a ta doprava jistě je politicky choulostivá věc tak, že asi má právo přizpůsobit ji i personálně k obrazu svému.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže ani u vás nehraje roli, že vy jste se stal generálním ředitelem Českých drah za Antonína Peltráma ministra dopravy a spojů? Pak vás převzal tedy pan ministr Šling...

Host (Dalibor Zelený): A od něho jsem přešel k panu Šimonovskému. Já jsem nebyl v té době členem žádné politické strany...

Moderátor (Jan Pokorný): Dneska jste?

Host (Dalibor Zelený): Ne, ne ani teď nejsem. Já už to mám za sebou. Já jsem byl mezi roky 93 a 7 členem Občanské demokratické strany a byla to zajímavá zkušenost.

Moderátor (Jan Pokorný): Když se podíváme, pokud vy neznáte oficiálně ty důvody, co se říká po vašem odvolání a o budoucnosti Českých drah, tak váš nástupce je toho názoru, že transformace drah v podstatě zakonzervovala starý stav místo, aby ho přizpůsobila novým podmínkám. Ubylo cestujících a za poslední čtyři roky nebyl splněn ani jeden plánovaný ukazatel přepravy zboží. Konec citátu. Přijímáte za to zodpovědnost?

Host (Dalibor Zelený): Tak za to, že... Já nedokážu říct, jestli transformace zakonzervovala nějaký stav, protože to si rozhodně nemyslím. Ten transformační zákon je podle mě dobře udělaný a to by byla spíš otázka pro parlament. Já si myslím, že byl naopak velmi rozumným východiskem v boji, které se v Evropě vedou, jestli železnici rozdělit nebo nechat, nechat v celku. Kdybychom se podívali do Spojených států nebo do Japonska nebo do těch zemí, kde to už mají za sebou, tam se prostě vrátili k jednotné železnici. Protože je pro ně nejefektivnější. U nás byl zvolen tento postup a já především nemohu souhlasit s myšlenkou, která třeba teď tady nezazněla, ale která transformaci vnímá jako jeden zákon. Transformace firmy není otázka v přechodu na jiný typ organizace. Transformace firmy je dlouhotrvající a nikdy nekončící proces trvalé změny v chování společnosti tak, aby byla na trhu úspěšná. Jestliže jsme před čtyřmi lety měli asi devadesát tisíc tři sta zaměstnanců, dnes jich máme sedmdesát devět tisíc osm set, výkon je v zásadě přibližně na stejné úrovni jako v roce 98, tak je vidět, že ta firma prostě šla správným směrem. Já si myslím, že je asi dneska zbytečné dodatečně hledat nějaké důvody, kterým by se odůvodnilo, proč generální ředitel odešel. Já sám to beru prostě jako součást normálního manažerského života a myslím si, že žádného z těch hráčů, který v tom hraje, není důstojné, aby dodatečně něco vymýšlel, čím by to zdůvodnil. Prostě je to tak, odešel jsem. Myslím si, že... A necítím z toho nějaký zvláštní pocit nějaký hořkosti nebo něčeho. Stává se to. Myslím si ale a to bych chtěl poprosit, aby všichni, kteří v tom příběhu hrají, vnímali, že to není jen otázka prestiže jednotlivých hráčů, ale že je to otázka života a budoucnosti osmdesáti tisíc železničních zaměstnanců a dopravního systému, který nám musím říci a to opravdu nepřeháním, dnes závidí celá Evropa. Naše železnice opravdu je hodnocena jako jedna z pěti nejlepších v Evropě v nezávislých hodnoceních Evropské komise dělané v rámci předvstupního hodnocení. V nákladní dopravě jsme hodnocení jako nejlepší evropská železnice. Nikdo u nás si to nevymyslel, na to přišli jiní, kteří mají rozhled po celé Evropě. Já si, já mám dojem, že prostě ta debata kolem toho, proč kdo koho odvolal, je úplně zbytečná. Všem zbytečně škodí a proč se navzájem dráždit.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy říkáte, že manažer v této vrcholné funkci musí počítat, že bude někdy odvolán. Nicméně po vašem odvolání jsou odvoláváni další, další a další na vyšších postech. Rozumíte tomu klíči, podle něhož odcházejí ze svých pozic?

Host (Dalibor Zelený): Já myslím, že každý manažer má právo nebo každý člověk, který něčemu šéfuje má právo si k sobě vybrat lidi, který chce. Já sám jsem se snažil, protože i já jsem vyměnil několik vedoucích pracovníků, aby se tak dělo slušně a rozumně. Vím, že narážíte asi na to, že kolují takové hezké zvěsti o nějakém Duškově sedle, který tam běhá po budově. Já sám si nedovedu něco takovýho představit a nikdy jsem se chodbovými řečmi neživil. Možná to nebylo dobře, já nevim. A já sám si nedovedu představit jako sebe v pozici generálního ředitele za kterým přijde nějaký vůdce se seznamem a řekne mu, tydle lidi vyhodíš nebo tady nebudeš. To si myslim, že prostě nehrozí a ani to nemůže bejt pravda. Takové věci si myslím, že se přestaly určitě dít už před třinácti lety v této zemi.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy říkáte, pan exgenerální řediteli Zelený, že předáváte firmu v dobrém stavu vašemu nástupci. Jak to jde dohromady s tím, že je to vlastně společnost, která se každoročně potýká s miliardovými ztrátami? Která čerpá obrovské dotace ze státního rozpočtu? Co je to dobrý stav?

Host (Dalibor Zelený): Ten spočívá v tom, že my máme po těch čtyřech letech musím říci v pořádku, v bezvadném pořádku účetnictví a evidenci majetku. Zatímco před čtyřmi lety tomu tak nebylo. My máme už za rok 2001 a opět bez výhrad sledováno účetní období s tím, že výhrady z předchozích let byly plně odstraněny. Třeba za rok 95 auditor výrok úplně odmítl. Byly zrušeny všechny nevýhodné smlouvy nebo uvedeny do souladu s právním řádem, který platí tady nebo s dobrými mravy. A byla také dokončena do důsledku metodika nákladů v osobní dopravě, abychom dokázali zdůvodnit, proč vlastně ta osobní doprava něco stojí. Teď nechci mluvit o dalších věcech a musím ale říci, že ta otázka dluhů nebo dotací se hodně často proti drahám používá a není to spravedlivé. Protože České dráhy dělají tři základní činnosti. Dělají nákladní dopravu a ta, z té se nám podařilo za čtyři roky udělat vysoce ziskovou činnost s mírou zisku, která výrazně překračuje obvyklé míry v tomto podnikání. I majetkové podnikání přinášelo zvlášť v nájmech velmi rozumné výhody. To, co České dráhy tlačí k zemi a to, co je potápí už deset let, je nedofinancovaná osobní doprava. Stejně jako jiné druhy veřejné dopravy i železniční doprava má dnes věcně usměrňovanou cenu a bývá dobrý zvykem a přikazují to také příslušné zákony, že pokud po vás někdo třeba objednavatel chce, abyste provozovali tuto dopravu veřejného zájmu za nižší cenu, než jsou náklady a přiměřený zisk, tak vám ten zbytek zaplatí. Českým drahám to nikdo už deset let neplatí. Ale hospodářský výsledek, co se toho týče, tak ten za loňský rok naopak vykázal hodnoty mnohem lepší, než předpokládal plán.

Moderátor (Jan Pokorný): Ano. A když se budu držet toho vašeho výroku o dobrém stavu Českých drah a namítnu co dvě stě dvacet neřešených obchodních případů z loňského roku a odstavení účtu Českou správou sociálního zabezpečení pro dluhy miliarda čtyři sta milionů, jak uvádí koalice za záchranu železnic?

Host (Dalibor Zelený): Ano to je... Já se znovu vrátím k tomu, o čem jsem začal. V roce 2001 a 2002 už díky novele zákona o drahách, byla povinnost uzavřít na financování té osobní dopravy smlouvu se státem. Tu projednala a její zásady schválila vláda a ta smlouva byla podepsána jak na rok 2001, tak na rok 2002. A ta smlouva říkala nebo obě ty smlouvy říkaly, že stát má dluhy vůči Českým drahám ve výši šest celých devět desetin miliardy korun. Protože je stát nebyl schopen zaplatit Českým drahám hotovými penězi, České dráhy dlužily svým dodavatelům. Co se týká ale odstavení majetku, to není žádná tragédie. Prostě až budou ty dluhy vyrovnány, majetek se zase uvolňuje bez problémů zapíše. Pokud vím, my jsme velmi spolupracovali s nově vzniklou správou v železniční dopravní cestě a myslím si, že do čtrnácti dnů by mělo být vše vyřešeno. Ale ten problém není, není v tom, že by České dráhy špatně hospodařily. Ale spíše v tom, že zatímco u dopravy autobusové jsou ty náklady do té nebo ta cena do nákladů vyrovnána. Tý pražský dopravě zaplatíte dvanáct korun za jízdenku, náklady jsou čtyřicet vosum, zbytek za vás zaplatí magistrát z příjmu, které má, tak u železnice to prostě není. A tím ta díra vzniká a zatím bohužel nebyla politická vůle ten problém řešit buď plným dorovnáním nebo redukcí rozsahu osobní dopravy. Třeba pražská městská doprava dostává na provozní dotaci víc než České dráhy.

Moderátor (Jan Pokorný): Když to vemu závěrem jenom z pohledu cestujícího. Z některých výroků vašeho nástupce se dá předpokládat, že by se jízdné za osobní dopravu v určitých pásmech zlevnilo. Je to podle vás racionální ekonomická úvaha? Když si promítneme, že třeba cena pohonných hmot bude pravděpodobně stoupat vzhledem k mezinárodní situaci.

Host (Dalibor Zelený): Já to nedokážu říci, člověk k tomu musí mít ekonomické rozbory, než něco takového rozhodne. My jsme se jimi vždycky řídili. Já sám si myslím, že spíš se podařilo ustát tu situaci, kdy jsme byli nuceni podle výnosu ministerstva financí číslo 1 z roku 2001 zavést obyčejné jízdné, které by v zásadě železniční dopravu položilo, kdybychom ho plně zavedli pro všechny lidi. A že dnes ta otázka zvyšování jízdného nebo snižování jízdného by měla být posuzována z obchodního pohledu, jestli to přinese zvýšení počtu cestujících, zvýšení tržeb. Protože máte asi pravdu v tom, že pokud roste cena benzínu asi třeba náklady konkurenčních druhů doprav, které více jezdí na naftu, my děláme devadesát procent výkonů na elektřinu, třeba porostou. Je potřeba to racionálně a seriozně zhodnotit, pokud vím, tak i autobusoví dopravci na přelomu roku bez větší pozornosti veřejnosti zdražili o pět až deset procent.

Moderátor (Jan Pokorný): A úplně závěrem. Pane Zelený, co budete dělat dál? Vidíte jako možné, že byste působil v podniku, z jehož čela jste byl odvolán?

Host (Dalibor Zelený): Člověk vždycky když ho něco takového potká, by měl uvažovat racionálně a seriozně. Já jsem to učinil také. Pokud budu moci svými schopnostmi podniku pomoci,protože mi na něm vždycky hodně záleželo, rád to udělám, byť třeba ta situace dneska pro člověka příjemná není. Ale samozřejmě to záleží na situaci a na podmínkách, které tam budou. Dovedu si samozřejmě svoji účast představit i mimo České dráhy. Musím říci, že bych velmi stál o to, aby se Českým drahám podařilo udržet v evropské železniční extralize, do které se dostaly, aby se podařilo udržet pozice, které máme ve významných orgánech Evropské unie. Kde se rozdělují peníze Evropské unie mezi jednotlivé země a kde se rozhoduje o tom třeba, jak budou vypadat evropské zákony. Pokud tomu budu moci přispět, rád to udělám. Ale sám jsem vždycky přistupoval ke své práci na železnici jenom z toho pohledu, zda to firmě, kterou mám tu čest řídit, prospěje či nikoli. A bude tomu tak i nadále.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem pořadu O kom se mluví byl odvolaný generální ředitel Českých drah Dalibor Zelený. Děkuji za váš čas. Na shledanou.

Host (Dalibor Zelený): Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Druhá část pořadu O kom se mluví. Připomínám, že hostem byl odvolaný generální ředitel Českých drah Dalibor Zelený. 221 552 155 a 221 552 255 to jsou telefonní čísla, na kterých čekáme vaše názory. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Nolovec, Plzeň.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte.

Telefonický názor: Já nemohu souhlasit s panem Zeleným s tím, že jsme mezi pěti nejlepšími železnicemi v Evropě. Já jsem procestoval celou západní Evropu vlakem, všechno vlakem. Takový nepořádek jako máme my ve vlacích, tak špinavé vlaky to jsem na západě nikde neviděl. Snad jenom Itálie se nechá trošku přirovnat k nám. Pan Zelený myslím si, že dojel ve své funkci na to, že se nepoučil z chyb bývalého svého předchůdce bývalého generálního ředitele Sosny. Převzal veškeré pracovníky ze Sosnových... Na obvodu OPZK i ve stanicích z té Sosnovy éry a ti se jenom zabetonovali a dělali pořád to, co dělali před tím. Každý generální ředitel přišel s jinou koncepcí. Tito všichni přežívali v těch funkcích a jenom se přizpůsobovali. V dnešním deníku Bohemia jednalo se o záchranu železnice, hovoří, hovoří o tom tamten jednatel berounský, že se za generálního ředitele zabetonovali komunisté. Já bych řek, že to byli bývalí komunisté, to byli ti, kteří škodili prvé, měli stranické legitimace ke kariéře. Zahodili je a škodí ještě dnes. A to, co říká pan...

Moderátor (Jan Pokorný):

Promiňte, pojďme se domluvit, že jistě toho máte jistě na srdci, ale telefonická část je založena i na tom, že se vystřídá co nejvíce telefonujících posluchačů. Takže prosím děkuju za pochopení. A prosím druhý telefonující, druhého telefonujícího posluchače, promiňte. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Víťa Hrzán.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Hrzáne.

Telefonický názor: Nejsem příliš častý cestující na dráze, ale u nás doma s dětma je jízda dráhou v podstatě za odměnu a to teda ne z pohledu tý špíny, ale prostě pohodu cen. Děti to považujou za něco exkluzivního. Ale to je jenom poznámka bokem. Hlavně jsem chtěl říct, já nechápu ten rozpor mezi odstupujícím a nastupujícím generálním ředitelem. Jeden mluví odstupující o vynikajícím stavu železnice, druhý o tom, kolik je tam různých oddělení navíc a podobně. A v tom si myslím, že je zásadní rozpor teda.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Hezký den.

Telefonický názor: Děkuju. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Další telefonát. Prosím.

Telefonický názor: Dobrý den. Já jsem z Bystřice pod Hostýnem. A já bych chtěla...

Moderátor (Jan Pokorný): Představíte se nám?

Telefonický názor: říct tamtomu prvnímu posluchači...

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, představíte se nám?

Telefonický názor: Nováková.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Nováková.

Telefonický názor: A ten jako tam říkal, že procestoval celou Evropu a jak tam byly ty vagóny čistý. Tak já bych mu chtěla říct, ať se příde podívat, jak jsou ty vagóny vyčištěné, jak vyjíždí na trať a jak dojedou do cílové. Prostě lidé se chovají příšerně. To nikdo na těch západních železnicích nedělá. Šáhněme si na nos a do svědomí a ty, ta železnice může být čistá.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za postřeh. Hezký den. Halo? Vítejte, jste ve vysílání.

Telefonický názor: Dobrý dne. Halo, slyšíme se?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano. Dobrý dne.

Telefonický názor: Tady je Šmitková, Plzeň.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Šmitková.

Telefonický názor: Já jsem se chtěla zeptat jo. Já za prvé jsem pana Zeleného, Zelený že jo? Tak jsem, si myslim, že byl ve funkci, že měl víc vzdělání, protože jsem o tom dneska hodně četla na tu dráhu. Konečně se tam nějaký generální ředitel udržel, něco konečně udělal jo. A jak ta pani předtím řekla, špinavý železnice, tak to je samozřejmě problém cestujících jo. Ale nechtělo by šáhnout do svědomí pana Duška? Nemoh byste si pozvat pana Duška, který tam dělá? Já jsem totiž podnikatelka a on pořád se brání tomu, aby veškerý lidi prostě nebyli propouštěni. Tam je plno zbytečnejch funkcí a na to pan Zelený, Zelený dorazil jo. Protože pan Dušek se za to pořád bere. Já jako podnikatelka chci mít co nejmíň lidí a větší produktivitu práce a to se prostě pořád neděje jo. A já si myslim tady to odvolávání generálních ředitelů, že je absolutní nesmysl. Ten Zelený moh tam konečně něco dokázat.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře, děkujeme za názor. Hezký den. Další telefonát.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady Jelínek, Praha Smíchov.

Moderátor (Jan Pokorný): Máte slovo, pane Jelínku. Vítejte.

Telefonický názor: Já jsem chtěl jenom říct, pokud stojí takzvaně dotování obyčejný jízdný do Ostravy z Prahy teďkon čtyři sta šedesát korun, tak si myslím... Zajímalo by mě, kolik stojí potom to nedotované a za tuhle cenu, podle mě v životě ty dráhy nemůžou konkurovat. To je asi tak všechno. V jednoduchém počtu prostě při konkurenci benzínu, i kdyby ten benzín byl dražší, tak prostě je to natolik drahé, že nevim, ta cena je divná. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkuje za úvahu. A poslední telefonický názor. Připomínám, že hostem byl bývalý generální ředitel Českých drah Dalibor Zelený. Vítejte.

Telefonický názor: Halo?

Moderátor (Jan Pokorný): Máte slovo.

Telefonický názor: Já bych chtěl podotknout, že pan Dušek jo... Tady je z Olomouce volá nějaký Novák a...

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Nováku.

Telefonický názor: Já bych chtěl říct, aby pan Dušek si dal socialistický závazek, aby na drahách vznikly... Jako aby tam dal dohromady pořádek a aby se podíval za kolik jako vlastně pracuje, jaké výkony vykonává. Zatím na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Jenom připomínám, že hostem byl Dalibor Zelený odvolaný generální ředitel Českých drah. A to už jsou takřka poslední slova dalšího vydání pořadu O kom se mluví.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu