Odtrhne se Zavadilka od Českých Budějovic?

22. červenec 2005
Pod kůži

České Budějovice už dlouhou dobu usilují o to, aby se staly stotisícovým městem. Stále se to nedaří. Nejprve se příliš nerodily děti, teď mnohé rodiny město opouštějí a stěhují se za lepším bydlením na venkov. Navíc dokonce hrozí, že se jedna z osad Českých Budějovic rozhodne pro samostatnost.

Martina Vodičková: Zavadilka je jednou z osad Českých Budějovic. Je také ideálním místem k bydlení. Venkov ve městě. A tak se také začala dřívější malá vesnice rozrůstat a měnit v satelitní sídliště. Na jedné straně je to výhodné pro město, které může nabídnout atraktivní lokality k bydlení. Na straně druhé je to zátěž pro obyvatele Zavadilky, mezi které patří i paní Jarmila Jonová.

Jarmila Jonová: Prostě chovají se k nám rok a půl tak hrozným způsobem, že jsme si rok a půl nevyvětrali, neotevřeli okna, jenom je myjeme, prostě nikdo neuklízí, nikde nemáte odvolání. Na magistrátu od toho všichni dávají ruce pryč, jo. My máme dneska poškozenou celou nemovitost. Dokonce teda paní na stížnostech mě poslala na psychiatrii, abych se nechala léčit, když jsem si stěžovala, jo a to my zrovna fér nepřipadá, protože když dneska někdo vidí v čem žijeme, uklízí se silnice okolo stavby a všechno se to nahrne k nám, ke staré zástavbě a k nám to teče do nemovitostí, to bahno, všechno, jo, ale oni mají uklizeno, tak to taky fér není.

Martina Vodičková: Lidem ze Zavadilky nevadí, že se staví, ale jak se staví. Paní Jonová, stejně jako mnozí jiní, mají pocit, že znají jméno viníka svých problémů.

Jarmila Jonová: Protože se jedná o pana Jelena, protože prostě nikdo necítí potřebu se za něco postavit, protože za ním stojí investor Jelen.

Martina Vodičková: František Jelen je investorem výstavby nových domků. Je ale zároveň zastupitelem za ODS a dokonce i členem rady města. stejné rady, která například schválila opravu jedné z komunikací, která souvisí se stavbou na Zavadilce. Více náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Ivana Popelová: Mezi starou zástavbou a novou výstavbou řadovek byla stávající komunikace. Část nákladů na rekonstrukci té komunikace hradil investor, část nákladů, která vlastně víc přiléhá k té staré zástavbě, hradilo město.

Martina Vodičková: Zdá se, že role pana radního Jelena je přinejmenším komplikovaná a náročná už jenom proto, že by měl schvalovat investice sám sobě.

Ivana Popelová: Samozřejmě investice sám sobě schvaluje, ale vlastně investice, které dělalo město nebyly pro něj investice, protože já myslím, že i pro ty lidi to bylo přínosem, že ta komunikace se dala do pořádku. Ta komunikace byla v havarijním stavu už předtím. On ze zákona by měl za úkol vrátit komunikaci do původního stavu. A to jsme nechtěli.

Martina Vodičková: Představa, že stavební firma poté, co ukončí stavbu, rozbitou silnici ještě trochu pocuchá, je přitažená za vlasy, ale budiž. Zeptejme se ale přímo pana radního, jak vnímá on sám své podnikatelské úsilí v kombinaci s politickými aktivitami.

František Jelen: Moje místo je tady v Budějovicích a jako radní mám dokonce ve volebním programu, že budeme rozvíjet individuální i společné bydlení a já toto naplňuji v praxi.

Martina Vodičková: Nepovažujete tedy vaši účast v radě města a zároveň roli hlavního investora jako střet zájmů?

František Jelen: V radě města sedí různé profese a jednou za čas se dotkne každého z nás a já jsem se samozřejmě v souladu se zákonem rozhodl, že hlasovat nebudu a účastnil jsem se pouze diskuze.

Martina Vodičková: To, že pan Jelen vlastně naplňuje svůj volební program, ale občany Zavadilky příliš nenaplňuje. Naopak, zvažují, jak říká Patrik Červák, že se od města odtrhnou.

Patrik Červák: My jsme byli samostatnou obcí, v tu dobu se udělalo mnoho a mnoho věcí, které prostě dodneška fungují na Zavadilce. V současné chvíli město, musím říct, nám plivlo obličeje, protože nerespektovalo výzvu občanů a na základě tohoto my se rozhodneme a budeme s největší pravděpodobností dávat dohromady petici za odtržení, to znamená vypsání referenda a až bude vypsáno referendum, tak občané se sami rozhodnou, jestli chtějí s městem být pospolu nebo ne.

Martina Vodičková: Je to jen furiantské bouchnutí do stolu a nebo realita? Co na to paní Jonová.

Jarmila Jonová: Ano, všemi deseti jsem pro, protože hůř na tom být nemůžeme. Neinvestovali nám tam ani korunu, neudělají pro nás vůbec nic, já si myslím, že hůř na tom být nemůžeme. Jediné, co pro nás udělali, že nám do tohoto zvýšili daně.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Martina Vodičková
Spustit audio